Kvalitet i studie- och yrkesvägledningen

Report
Kvalitetsdrivet 2013
Katarina Petersson
Kvalitet i studie- och
yrkesvägledningen,
praktiska exempel….
Vad är kvalitet?
Enl Svenska Akademins Ordlista och Ordbok…
• Värde, egenskap, sort, beskaffenhet, god
beskaffenhet
• Motsats: Kvantitet
Vad är kvalitetsarbete?
Enl Svenska Akademins Ordlista och Ordbok…
• God, förstklassigt, omsorgsfullt och med
yrkesskicklighet utfört arbete.
Vad är kvalitet i Studie- och
yrkesvägledningen?
•
•
•
•
•
Hur mäter man kvalitet i vägledningssamtal?
Vad är resultat i studie- och
yrkesvägledningssamtal?
När ser man resultat?
Hur ser man resultat?
Vem ser resultatet?
För vem utgår kvalitet i Studieoch yrkesvägledningen ifrån?
•
•
•
Individen
Samhället
Etiska riktlinjer
Kvalitet i yrkesprofessionen
Studie- och yrkesvägledning
Teorier – som ger oss praktiska metoder
Som studie- och yrkesvägledare bör man:
* Tydliggöra för sig själv vad man gör och varför
* Utmana sig själv i den praktiska situationen
Mitt praktiska arbete har främst
utgått från teorier som…
* Norman Amundson
* John Krumboltz
* Per Sjöstrand
Amundsons teori utgår från
Humanistisk människouppfattning samt
Rogerianskt förhållningssätt
Men också….
Active Engagement – Aktivt Engagemang..
Fem principer
•
•
•
•
•
Äkthet
Villkorslös positiv inställning till individen
Empatisk förståelse
Öppenhet
Flexibilitet.
Krumboltz
•
•
•
•
Få kunskap om alternativen – Strategier
Pröva
Ibland kan strategier ifrågasättas
”Fånga tillfälligheten” – Planned Happenstance
Sjöstrand
•
•
Socialisation mellan valsituationerna
Brytpunkter som skapar nya valsituationer
Professionellt vägledningsarbete
•
•
•
•
•
•
Lyssna
Vara nyfiken
Förstå
Se möjligheter
Skapa kommunikation
Skapa en relation till personen
Lyssna/Skapa kommunikation
Vara nyfiken
Förstå
Se möjligheter
Skapa relation/”Mattering”
Kontaktskapande
* Kaffe
* Miljö
Vad är kvalitet för Studie- och
yrkesvägledning?
Teori
• Metod
Som skapar:
• Möjligheter
• Kommunikation
• Relation
Och kräver:
• Tid - för samtal och för professionellt arbete
•
Sammanfattning
Kvalitet i studie- och yrkesvägledning innebär att man
som professionell utövare bör:
• Lyssna/Skapa kommunikation
• Vara nyfiken
• Förstå
• Se möjligheter
• Skapa en relation till personen
Dessutom ha:
Villkorslös positiv inställning till individen
Tack!
Katarina Petersson
Tel: 018-471 21 50
[email protected]

similar documents