Document

Report
Nationale rekening
DEEL 1
Productie meten
www.economielokaal.nl
Productiemeting
• Methode 1 – Objectieve methode
– via de productiewaarde van bedrijven en
overheid
• Methode 2 – Subjectieve methode
– via de primaire inkomens
• Methode 3 – Bestedingenmethode
– via de betaling van de eindgebruikers
www.economielokaal.nl
Objectieve en subjectieve methode
inkoop
boer
Chipsfabrikant
€ 10
verkoop
super
markt
€ 35
Bruto toegevoegde waarde
€ 25
Netto toegevoegde waarde
€ 20
productie
Afschrijvingen
€5
= kosten gebruik machines
inkomens
Uitbetaling aan gebruikte
productiefactoren
loon
pacht
huur/
rente
winst
www.economielokaal.nl
Objectieve en bestedingenmethode
verkoop
Supermarkt
verkoop
Toegevoegde waarde = € 20
Productiewaarde
Toegevoegde waarde = € 15
Totale toegevoegde
waarde =
€ 25
Chipsfabrikant
verkoop
Betaling eindgebruiker
€ 45
€ 45
€ 10
Boer
Toegevoegde waarde = € 10
www.economielokaal.nl
Bestedingenmethode
Dus: alle betalingen van de eindgebruikers
•
•
•
•
Consumenten (Consumptie)
Bedrijven (Investeringen)
Overheid (Overheidsbestedingen)
Buitenland (Export)
+
alle betalingen
• Niet zelf geproduceerd (iMport) = In eigen land geproduceerde goederen / diensten
EV = C + I + O + E - M
www.economielokaal.nl
Nationale rekening
DEEL 2
verschillende productiewaarden
www.economielokaal.nl
Binnenlands product
• Productie bedrijven
Bruto Toegevoegde Waarde =
Omzet - Inkopen
• Productie overheid
Netto Toegevoegde Waarde =
ambtenarensalarissen
+
= Totale Binnenlandse Productie
www.economielokaal.nl
Bruto of netto
Marktwaarde / Omzet
Ingekochte
goederen en
diensten
Beloning
Beloning
voor productiefactoren:
voor productiefactoren:
AfschrijvingenWinstWinst
huur,
pacht,
rente
loon
Bruto toegevoegde waarde
Netto toegevoegde waarde tegen factorkosten
www.economielokaal.nl
Binnenlands of Nationaal
Productie in Nederland
€ 550 miljard
- € 50 miljard
Inkomen in NL door
buitenlanders
+ € 90 miljard
Inkomen door NL-ers
in buitenland
Productie door Nederlanders
€ 590 miljard
NB.
Productie = Inkomen
Inkomen = loon, pacht, huur, rente en winst
www.economielokaal.nl
Marktprijzen of Factorkosten
Zonnecellen
Winkelprijs
Winkelprijs
Werkelijke prijs
19,99 (marktprijs)
BTW (21%)
0,74 – (kostprijsverhogende belasting)
Subsidie
0,50 + (kostprijsverlagende subsidie)
Werkelijke kosten
19,75 (factorkosten)
www.economielokaal.nl
Samenvattend bedrijven
Marktwaarde / Omzet
Ingekochte
goederen en
diensten
productie door derden
Afschrijvingen
Beloning voor productiefactoren:
huur,
winst
loon
pacht,
rente
Prijsverhogende
belasting min
prijsverlagende
subsidies
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten
Netto toegevoegde waarde tegen marktprijzen
Netto toegevoegde waarde tegen factorkosten
www.economielokaal.nl
Beschikbaar (nationaal) inkomen
Nationaal Inkomen Nederland
€ 590 miljard
- € 35 miljard
inkomensoverdracht
van/aan buitenland
Beschikbaar Nat. Inkomen
€ 555 miljard
Bijvoorbeeld:
• afdrachten aan de EU
• landbouwsubsidie van de EU
• (deel van de) ontwikkelingshulp
www.economielokaal.nl
Nationale rekening
DEEL 3
het kringloopschema
www.economielokaal.nl
Kringloopschema
Gezinnen
Y
Buitenland
E
M
S
E-M
Financiële
instellingen
I
C
B
B-O
Overheid
O
Bedrijven
www.economielokaal.nl
Een gesloten systeem
Y
Gezinnen
B
C
S
IN = UIT
Y=C+S+B
Macro-economische identiteiten
UIT = IN
Y+M=C+I+O+E
Y=C+I+O+E-M
Y
E
M
I
C
Bedrijven
O
www.economielokaal.nl
Nationale Spaarsaldo
Y=C+I+O+E–M
Y – (C + I + O) = (E – M)
Wat we
verdienen
door te
produceren
Nationale Spaarsaldo
Wat we zelf aan goederen
en diensten
kopen/betalen/verbruiken
Als we méér produceren
dan we zelf verbruiken
hebben we per saldo aan het
buitenland verdiend/verkocht
www.economielokaal.nl
Nationale Spaarsaldo 2
Y=C+S+B
Y=C+I+O+E–M
Y=Y
C+S+B=C+I+O+E–M
(S – I) + (B – O) = (E – M)
Spaarsaldo
Spaarsaldo
particuliere sector overheid
Nationale Spaarsaldo
=
Saldo LR
www.economielokaal.nl
Onthoud in ieder geval:
(S – I) + (B – O) = (E – M)
Spaarsaldo
Spaarsaldo
particuliere sector overheid
Nationale Spaarsaldo
Y – (C + I + O)
=
Saldo LR
= (E – M)
www.economielokaal.nl

similar documents