Dienstverlening met beschikbaar stellen van ruimtes zonder spec

Report
Betrouwbaarheidstypologie
Dienstverleningsbedrijven waarbij
geen specifieke reservering van de
ruimten plaatsvindt
1
2
Belangrijkste aanknopingspunten voor
betrouwbaarheid
Bij kaartverkoop door middel van geautomatiseerd
kasregister:
• Geautoriseerde tarieven
• Betrouwbaar kasregister met tariefbestand en
verkoopbestand
• Functiescheiding tussen verkoop,
toegangscontrole en administratie
• Verkocht (verkoopbestand) X tarief
(tariefbestand) = toename kas
• Inventarisatie van de kas
3
Kenmerkende
betrouwbaarheidsrisico’s
• ongeoorloofde toegang door valse
toegangsbewijzen, samenspanning klant en
verkoper etc.
• verschuivingsgevaar van hoger tarief naar
lager tarief
4
Preventieve IC maatregelen
1.1 Begroting, normen, tarieven
1.2.Controletechnische functiescheiding
1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen
1.4 Belangrijke periodieke managementinformatie
in relatie tot begroting en vorige periode
1.5 Essentiële bestanden
5
Begroting, normen en tarieven
6
1.1 Begroting, normen, tarieven
• verkoopbegroting per tariefsoort
• kostenbegroting
7
1.2 CT functiescheiding
• verkoop (beschikkend)
• toegangscontrole (uitvoerend)
• administratie (registrerend & controlerend)
8
1.3 Procedures, wet- en regelgeving,
richtlijnen
• kasprocedure
• toegangscontrole
• regelgeving rond consumentenveiligheid
9
Managementinformatie
10
1.4 Belangrijke managementinformatie
• Exploitatie:
Omzet per tariefsoort
Kosten
Marge
• Daarnaast:
Aantal bezoekers
Kasverschillen
Problemen met toegangscontrole
11
Gegevens in bestanden  Informatie
12
1.5 Essentiële bestanden
• tariefbestand
• verkoopbestand
13
Toepassingsvraag
• Een bioscoop heeft twee tarieven. Hoe ziet het
automatisch kasregister er uit in zijn meest
eenvoudige opzet?
14
Repressieve IC-maatregelen
2.1 Cijferanalyse
2.2 Verbandscontroles
2.3 Detailcontroles
2.4 Waarneming ter plaatse
15
Cijferanalyse
16
2.1 Cijferanalyse
• werkelijke verkoop versus begroot per
tariefsoort
• kasverschillen
17
Verbandscontroles
18
2.2 Verbandscontroles
• afboeking verkoopbestand = kasprotocol +
kasverschillen
• kasprotocol = opboeking bank
19
2.3 Detailcontroles
• controle op juistheid van de gehanteerde
tarieven op de kaartjes en autorisatie van
directie
20
Waarneming ter plaatse
21
2.4 Waarneming ter plaatse
• werking toegangscontrole
• inspectie op naleving veiligheidsvoorschriften
22
Stichting Hawaï
23
• De stichting Hawaï exploiteert een subtropisch zwembad.
Ten aanzien van de toegangsprijzen wordt verschil gemaakt
tussen:
• Volwassenen
• Kinderen
• 65+ers
• Tevens kan men tegen gereduceerd tarief week- en
weekendkaarten kopen. Het zwembad is voor reguliere
klanten dagelijks geopend tussen 9.00 en 19.00.
• Buiten deze uren om kunnen clubs en andere
gezelschappen het zwembad afhuren. Hierbij geldt een allin prijs per uur ongeacht het aantal bezoekers.
Het stichtingsbestuur heeft de dagelijkse leiding gedelegeerd
aan een hoofd badmeester die leiding geeft aan:
• Overige badmeesters (4)
• Kaartverkoop (2)
• Administratie (3)
24
Kaartverkoop
25
Toepassingsvraag 1
• Welke problemen zijn er in de casus te
onderkennen met betrekking tot de
volledigheid van de opbrengsten?
26
Toepassingsvraag 2
• In welke opzichten verschilt een stichting van
een besloten vennootschap?
27
Toepassingsvraag 3
• Wat is de verantwoordelijkheid van het
stichtingsbestuur? Welke gangbare
taakverdeling treft men vaak aan binnen het
bestuur?
28
Toepassingsvraag 4
• Welke begrotingen treft men aan bij de
stichting Hawaï? Hoe komen de tarieven tot
stand?
29
Toepassingsvraag 5
• Aan welke drie belangrijke uiterlijke
kenmerken moet een quasigoed voldoen?
30
Toepassingsvraag 6
• Stel dat het stichtingsbestuur nog van de oude
stempel is en voor wat betreft de volledigheid
van de opbrengstenverantwoording wenst te
vertrouwen op een adequate quasi-goederenbeweging? Welke maatregelen van interne
controle (preventief en repressief) zijn dan
noodzakelijk?
31
Toepassingsvraag 7
• Stel dat het stichtingsbestuur van de
quasigoederen af wil en voortaan voor wat
betreft de volledigheid van de
opbrengstenverantwoording wenst te steunen
op een automatisch kasregister. Beschrijf de
opzet en inrichting van dit automatisch
kasregister.
32
Toepassingsvraag 8
• In hoeverre verschilt de ao/ic van de verhuur
van het zwembad buiten de reguliere tijden
om, van de reguliere kaartverkoop?
33
34
Toepassingsvraag 9
• Welke informatie zal het bestuur willen
ontvangen van hoofd badmeester? Welke
informatie heeft de badmeester zelf nodig?
35

similar documents