ویزیت مجازی - کلینیک کاشت موی طبیعی دکتر علی وفایی

Report
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر‬
‫( کاشت موی طبیعی )‬
‫‪IRAN HAIR CENTER‬‬
‫این برنامه آموزش ی توسط‬
‫دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫تهیه شده است‬
‫هرگونه کپی برداری از این برنامه آموزش ی‬
‫بدون ذکر منبع دارای منع قانونی بوده‬
‫و قابل پیگرد قضایی می باشد‬
‫‪88653970 - 76‬‬
‫‪ 09121065430‬و ‪09128175141‬‬
‫‪www.iranhaircenter.com‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر‬
‫( کاشت موی طبیعی )‬
‫‪IRAN HAIR CENTER‬‬
‫دکتر علی وفائی‬
‫بورد تخصص ی پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران‬
‫عضو انجمن بین املللی جراحی ترمیم مو (‪ – )ISHRS‬آمریکا‬
‫عضو انجمن متخصصین پوست کانادا (‪)CDA‬‬
‫عضو جامعه آسیایی جراحان ترمیم مو (‪ – (AAHRS‬کره جنوبی‬
‫ــــــــــــ‬
‫‪88653970 - 76‬‬
‫‪ 09121065430‬و ‪09128175141‬‬
‫‪www.iranhaircenter.com‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫به نام خدا‬
‫هدف از این پروژه آموزش ی آشنایی شما با‬
‫مراحل و روش های انجام پیوند موی طبیعی است‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫برای پیوند مو فقط می توان از موهای موجود در بانک مو استفاده نمود‬
‫بانک مو منطقه ای محدود به صورت یک نوار‬
‫(به پهنای ‪ 5-8‬سانتیمتر و طول ‪ 30 -35‬سانتیمتر) در پشت سر است‬
‫موهای این منطقه دارای گیرنده هورمون مردانه نیستند‬
‫و لذا دچار ریزش موی مردانه نمی شوند‬
‫منظره بانک مو از پشت سر‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫برای پیوند مو فقط می توان از موهای موجود در بانک مو استفاده نمود‬
‫موهای باال‪ ،‬پایین و طرفین بانک مو قابل برداشتن نیستند‬
‫زیرا دارای گیرنده هورمون مردانه بوده و می ریزند‬
‫ً‬
‫افراد شیادی که ادعا می کنند تعداد زیادی مو پیوند می زنند معموال از این مناطق استفاده می نمایند‬
‫که کار بسیار اشتباهی است‬
‫منظره بانک مو از طرفین‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫تبلیغات افراد (پزشک یا غیرپزشک!)‬
‫درمورد پیوند تعداد بسیار باالی مو‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪ )1‬اساسا دروغ گویی است که معموال همینطور است زیرا شما‬
‫نمی توانید موهای کاشته شده را بشمارید!‬
‫‪ )2‬گاهی این افراد شیاد از مناطق غیر از بانک مو استفاده می کنند‬
‫که کار بسیار نادرستی است و کالهبرداری می باشد‪.‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫هرگز به تبلیغات ماهواره ‪ ،‬مجله ها ‪ ،‬پیک های تبلیغاتی ‪ ،‬رادیو و تلویزیون‬
‫در مورد پیوند موی طبیعی اعتماد مطلق نداشته باشید‬
‫ً‬
‫اکیدا توصیه می شود‬
‫همیشه بررس ی و تحقیقات کافی در این زمینه انجام دهید زیرا نتیجه پیوند مو (خوب یا بد) غیرقابل برگشت است‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫سایت اینترنتی ” انجمن متخصصین پوست ایران“‬
‫تنها مرجع قابل اعتماد متقاضیان محترم برای جستجوی پزشک می باشد‬
‫‪www.iransocderm.com‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫ً‬
‫برای پیوند مو منحصرا موهای موجود در بانک مو قابل استفاده هستند‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫درصورتی که بانک مو خیلی ضعیف باشد بهتر است پیوند مو انجام نشود‬
‫در بانک موی ضعیف با رعایت شرایط خاص می توان اقدام به پیوند مو نمود‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫موهای سینه ‪ ،‬پشت و شکم‬
‫از نظر فیزیولوژیک و آناتومیک‬
‫با موهای سر فرق می کنند‬
‫و لذا نبایستی برای پیوند موی طبیعی در ناحیه سر‬
‫استفاده شوند‬
‫افرادی که ادعای کاشت مو از موهای بدن را دارند‬
‫ً‬
‫اکثرا فاقد معلومات و اطالعات تکنیکی و تخصص ی الزم می باشند‬
‫و ادعای ایشان کذب می باشد‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫‪ 2‬روش برای برداشت مو از پشت سر (بانک مو) وجود دارد‬
‫‪FUT‬‬
‫)‪FIT(FUE‬‬
‫روش غیرنواری‬
‫روش نواری‬
‫اختالف این دو روش در طریقه برداشت مو از پشت سر بوده‬
‫و کاشت مو در هر ‪ 2‬روش‬
‫به صورت میکروگرافت انجام می پذیرد‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫‪ 2‬روش برای برداشت مو از پشت سر (بانک مو) وجود دارد‬
‫‪FUT‬‬
‫روش نواری‬
‫)‪FIT(FUE‬‬
‫روش غیرنواری‬
‫هر کدام از این روش ها دارای معایب و محاسن مخصوص به خود هستند‬
‫و هرکدام دارای جایگاه خاص خود می باشند‬
‫ذکر این مطلب از سوی افراد ناآگاه یا شیاد که ”روش ‪ FUT‬بهتر است و یا روش ‪ FIT‬ارجحیت دارد“‬
‫کذب محض بوده زیرا هرکدام از این دو روش موارد کاربرد خاص خودشان را دارند‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫در روش ‪ FUT‬یک نوار باریک و بلند از بانک مو برداشته می شود‬
‫‪FUT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫‪FUT‬‬
‫نوار برداشته شده بادقت به قطعات کوچک تر تقسیم‬
‫می گردد‬
‫به طوری که ریشه موها آسیب نبیند‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫قطعات بدست آمده باز هم کوچک تر شده تا اینکه به واحدهای سازنده مو برسیم‬
‫به این واحدهای سازنده ”گرافت” گفته می شود‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫‪FUT‬‬
‫گرافت های دارای یک تارمو برای خط موی جلوی سر استفاده می شوند‬
‫زیرا این قسمت حساس از پوست سر فقط دارای تارهای موی تکی است‬
‫‪FUT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫اگر شما بتوانید در نگاه اول متوجه پیوند موی انجام شده در فرد شوید (یعنی به اصطالح کاشت مو به صورت غیرطبیعی بوده و مشخص باشد) به این‬
‫معنی است که کار ایشان به صورت غیرحرفه ای و غیرتخصص ی انجام شده است‪.‬‬
‫دالیل این مطلب عبارتند از‬
‫الف) گرافت های دارای دو یا چند تارمو برای خط موی جلوی سر استفاده شده است‪.‬‬
‫ب) خط موی جلوی سر (که در حالت عادی باید به شکل حرف ‪ M‬باشد) به صورت یک خط صاف طراحی شده است‪.‬‬
‫پ) چیدمان موها در خط موی جلوی سر به صورت منظم است درحالیکه به صورت طبیعی بایستی نامنظم باشد‪.‬‬
‫‪FUT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫گرافت های دارای ‪ 2-3‬تارمو (و یا بیشتر که نادر هستند)‬
‫برای قسمت های باال و پشت سر استفاده می شود تا تراکم باالتری بوجود آورند‬
‫‪FUT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫سپس با وسایل مخصوص شکاف های ظریف در منطقه طاس ایجاد می گردد‬
‫جهت‪ ،‬زاویه‪ ،‬عمق و شکل شکاف ها تأثیر اساس ی در نتیجه نهایی پیوندمو دارد‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫‪FUT‬‬
‫در هر شکاف ایجاد شده یک گرافت قرار داده می شود‬
‫‪FUT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫محل برداشت نوار ‪ FUT‬در پشت سر‬
‫با بخیه های بسیار ظریف و نخ مخصوص بطور کامل ترمیم می گردد‬
‫‪FUT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫ً‬
‫ً‬
‫معموال محل برداشت نوار ‪ FUT‬در پشت سر کامال ترمیم شده‬
‫و حتی با موی کوتاه به هیچ وجه مشخص نمی باشد‬
‫‪FUT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫گاهی محل برداشت نوار ‪ FUT‬در پشت سر به صورت خط بسیار نازکی باقی می ماند‬
‫ً‬
‫این ِاسکار بسیار باریک با موهای پشت سر پوشیده شده و کامال ناپیدا است‬
‫‪FUT‬‬
‫ِاسکار ظریف پشت سر که با موهای باالیی به خوبی پوشیده شده است‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫اگر نکات فنی‪ ،‬تکنیکی و تخصص ی در برداشت مو از پشت سر رعایت نشود‪ ،‬نتیجه کار بسیار بدمنظره خواهد شد‬
‫‪FUT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫در روش )‪ FIT(FUE‬از وسیله ای به نام پانچ استفاده می شود‬
‫پانچ به شکل یک استوانه توخالی است که لبه آن بسیار تیز می باشد‬
‫ازنظر نتیجه نهایی پیوندمو هیچ تفاوتی بین پانچ موتوردار و دستی وجود ندارد‬
‫و تبلیغات در این زمینه کذب محض می باشد‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫‪FIT‬‬
‫در روش )‪ FIT(FUE‬با استفاده از پانچ وارد پوست شده‬
‫ً‬
‫و گرافت ها را مستقیما از پوست استخراج می کنیم‬
‫به طوری که ریشه موها آسیب نبیند‬
‫‪FIT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫‪FIT‬‬
‫برداشت گرافت ها در روش )‪FIT(FUE‬‬
‫با ظرافت بسیار باال انجام می شود‬
‫به طوری که ریشه ظریف موها دچار آسیب نشود‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫ً‬
‫گرافت های )‪ FIT(FUE‬معموال از گرافت های ‪ FUT‬الغرتر بوده و دارای چربی کمتری می باشند‬
‫ولی این مسئله اهمیت زیادی ندارد‬
‫‪FIT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫‪FIT‬‬
‫ادعا می شود که منطقه برداشت مو (بانک مو) در روش )‪FIT(FUE‬‬
‫وسیع تر از روش ‪ FUT‬است ولی این ادعا کذب بوده و صحت ندارد‬
‫برداشت وسیع از موهای پشت سر‬
‫با روش )‪FIT(FUE‬کار نادرستی است‬
‫و کالهبرداری محسوب می شود‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫برداشت درست و تخصص ی از بانک مو در پشت سر به روش )‪FIT (FUE‬‬
‫‪FIT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫محل برداشت گرافت ها در )‪ FIT(FUE‬به صورت سوراخ های گرد بسیار کوچک می باشد‬
‫بین این سوراخ ها بایستی فواصل معقولی از پوست سالم مودار وجود داشته باشد‬
‫رشد این موها موجب پنهان شدن اسکارهای نقطه ای ناش ی از بهبود سوراخ های )‪ FIT(FUE‬می گردد‬
‫برداشت تعداد زیادی گرافت در )‪ FIT(FUE‬از نظر تکنیکی امکان پذیر است‬
‫ولی کار نادرستی محسوب شده و نباید انجام گردد‬
‫‪FIT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫سوراخ های )‪ FIT(FUE‬به صورت ِاسکارهای مدور خیلی کوچک بدون مو بهبود پیدا می کنند‬
‫ً‬
‫این مناطق بدون مو با رشد موهای اطراف کامال پوشیده می شوند‬
‫البته به شرط اینکه تعداد برداشت گرافت ها خیلی زیاد نباشد درغیراینصورت پشت سر‬
‫به شدت کم مو شده و منظره ای شبیه آبکش پیدا می کند‬
‫‪FIT‬‬
‫برداشت درست به روش ‪FIT‬‬
‫همان فرد با موی بلند پس از برداشت ‪FIT‬‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫نتیجه برداشت نادرست و بسیار زیاد از پشت سر در روش ‪FIT‬‬
‫(کم مویی شدید پشت سر و منظره ای شبیه آبکش)‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫‪FIT‬‬
‫ً‬
‫همانطور که قبال گفته شد پس از این که ریشه های مو در روش ‪ FIT‬برداشته شدند‬
‫سایر مراحل پیوند مو (ایجاد شکاف و قراردادن گرافت ها در منطقه طاس)‬
‫مانند روش ‪ FUT‬می باشد و فرقی باهم ندارند‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫محدودیت های برداشت مو در روش ‪FUT‬‬
‫محدودیت برداشت مو در روش ‪FUT‬‬
‫طول و عرض نوار پوست است‬
‫طول نوار به اندازه طول بانک مو است که حداکثر ‪ 30‬الی ‪ 35‬سانتیمتر می باشد‬
‫ُ‬
‫عرض نوار به اندازه ای است که شلی پوست پشت سر اجازه برداشت می دهد‬
‫ً‬
‫معموال عرض نوار یک الی ‪ 1/5‬سانتیمتر می باشد‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫محدودیت های برداشت مو در روش ‪FIT‬‬
‫محدودیت برداشت مو در روش ‪FUT‬‬
‫تعداد نقطه ها (مناطق) برداشت است‬
‫چون در مناطق برداشت ‪ FIT‬موی جدید رشد نمی کند‬
‫لذا تعداد موهای قابل برداشت‬
‫در این روش دارای محدودیت های زیادی است‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫کدام روش برای بیمار مناسب تر است؟‬
‫اگر منطقه طاس کوچک و محدود بوده یعنی تعداد گرافت مورد نیاز بیمار زیاد نباشد (کمتر از ‪)2000 – 2500‬‬
‫و در عین حال بانک مو از نظر کمیت و کیفیت خوب باشد‪ ،‬روش ‪ FIT‬مناسب تر است‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫کدام روش برای بیمار مناسب تر است؟‬
‫اگر منطقه طاس متوسط تا بزرگ بوده و تعداد گرافت های مورد نیاز ‪2500 –4000‬باشد‬
‫روش ‪ FUT‬انتخاب بهتری می باشد‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫کدام روش برای بیمار مناسب تر است؟‬
‫اگر منطقه طاس خیلی وسیع باشد یعنی تعداد گرافت مورد نیاز بیمار باالتر از ‪ 4000‬باشد‬
‫بایستی از هر دو روش باهم (متد ترکیبی) استفاده نمود‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫در پایان عمل (‪ FUT‬و یا ‪ )FIT‬پانسمان روی سر بیمار گذاشته می شود‬
‫پانسمان بعد از ‪ 24‬ساعت برداشته می شود‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫پوست سر بالفاصله بعد از پیوند مو دارای لکه های خون‪ ،‬بتادین و آثار عمل است‬
‫ولی همه این عالیم ظرف ‪ 1 - 2‬هفته با شستشوی صحیح و مرتب مرتفع می گردند‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫موهای کاشته شده تا ‪ 2‬هفته رشد می کنند‬
‫سپس موها وارد فاز استراحت شده و به تدریج می ریزند‬
‫گاهی تعدادی از موها دچار ریزش نمی شوند ولی این مطلب اهمیتی ندارد‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫موهای کاشته شده (دچار ریزش بشوند و یا نریزند) در هر صورت پس از ‪ 3‬ماه‬
‫شروع به رشد نموده و پس از ‪ 6 - 9‬ماه (یعنی درمجموع بعد از ‪ 9 – 12‬ماه) رویش آنها کامل می گردد‬
‫بهتر است در طول این مدت (و با نظر متخصص پوست) داروهای تقویت کننده مو مصرف شود‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫ً‬
‫درصورتی که تمایل به مشاوره از طریق ای میل دارید لطفا عکس های خود را طبق شکل ذیل‬
‫به همراه شرح حال مختصر از خودتان ارسال نمایید‬
‫برای توضیحات بیشتر به لینک ”ارسال عکس از طریق ای میل“ در سایت اینترنتی دکتر علی وفائی مراجعه نمایید‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر ( کاشت موی طبیعی ) ‪ -‬دکتر علی وفائی (متخصص پوست و مو)‬
‫کلینیک تخصص ی پوست و موی سپهر‬
‫( کاشت موی طبیعی )‬
‫‪IRAN HAIR CENTER‬‬
‫دکتر علی وفائی‬
‫بورد تخصص ی پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران‬
‫عضو انجمن بین املللی جراحی ترمیم مو (‪ – )ISHRS‬آمریکا‬
‫عضو انجمن متخصصین پوست کانادا (‪)CDA‬‬
‫عضو جامعه آسیایی جراحان ترمیم مو (‪ – (AAHRS‬کره جنوبی‬
‫ــــــــــــ‬
‫‪88653970 - 76‬‬
‫‪ 09121065430‬و ‪09128175141‬‬
‫‪www.iranhaircenter.com‬‬
‫‪[email protected]‬‬

similar documents