MAŁPI GAJ projekt

Report
MAŁPI GAJ
projekt:
„Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej budowa placu zabaw”
autor: Tomasz Pruś
Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej - budowa placu zabaw
Zagajnik „Małpi Gaj w Baranowie
Sandomierski” od zawsze był zaniedbany
W 2006r. Po raz pierwszy zebraliśmy grupę
młodzieży i utworzyliśmy boisko do piłki
siatkowej na piasku również w ramach
Działaj Lokalnie IV
Geneza projektu
Obecnie postanowiliśmy
zadbać
o dzieci gdyż nie posiadają
placu zabaw
w najbliższej okolicy
Zdiagnozowany problem:
Od wielu lat nasze dzieci bawiły się na zniszczonym palcu zabaw znajdującym
się na skrzyżowaniu dwóch dróg gminnych, za każdym razem gdy nasze
pociechy się tam udawały drżeliśmy o ich bezpieczeństwo organizowaliśmy
nawet dyżury sąsiedzkie opieki rodziców nad dziećmi aby móc zapobiec
bezpieczeństwu. Trzy lata temu zapadła decyzja ze strony władz gminy, że
plac zabaw stwarza zagrożenie dla dzieci poprzez stan techniczny urządzeń
i lokalizację dlatego zlikwidowano go a nam i naszym dzieciom obiecano,
że powstanie nowy bezpieczny dla nich plac zabaw w pobliski zagajniku
tzw. Małpim Gaju. Niestety mija już kolejny rok a placu zabaw nie ma,
jedyna atrakcją dla dzieci są stare opony pozostałe po dawnym placu
zabaw, Władze gminy obiecują ale póki co nasze dzieci nie mają gdzie
spędzić bezpiecznie wolnego czasu.
Dlatego postanowiliśmy być kowalami własnego losu
i złożyliśmy wniosek w ramach programu Działaj Lokalnie VIII
W Ramach projektu przewidziano
również dosadzenie drzew w zagajniku
Zapoczątkowano tradycję sadzenia
drzew przez dzieci i ich rodziców
Każde drzewko jest podpisane imieniem
i nazwiskiem dziecka
oraz ile lat miało dziecko w chwili sadzenia
Dziękuje za uwagę

similar documents