آجر

Report
1
‫‪‬آجر‬
‫‪‬بلوک سیمانی‬
‫‪‬کفپوش‪ ،‬دیوارپوش‬
‫‪‬مصالح عایق کاری رطوبتی‬
‫‪‬مصالح عایق کاری حرارتی‬
‫‪‬مصالح آکوستیک‬
‫‪2‬‬
3
‫آجر‬
‫‪ ‬تعریف و کاربرد‬
‫‪ ‬دسته بندی کلی‬
‫‪ ‬رس ی‬
‫‪ ‬ماسه آهکی‬
‫‪ ‬بتنی‬
‫‪ ‬مشخصات و استانداردها‬
‫مایش آجر رس‬
‫مصالحهابهو روش‬
‫فنی‪ :‬ویژگی‬
‫مشخصاتره ‪7‬‬
‫استاندارد شما‬
‫عهده آز‬
‫تحقیقات ی‪.‬مسکن و ساختمان است‪.‬‬
‫مرکز‬
‫‪‬تعیین‬
‫‪ ‬استاندارد شماره ‪ :2909‬ویژگی ها و روش آزمون بلوک ها‪.‬‬
‫‪ ‬هرلاستاندارد دیگری که در زمان انعقاد پیمان د با ه آجر تدوین شود‪.‬‬
‫عهده سازمان استانداررد رو تحقیقات صنعتی می باشد‬
‫کنتر ویژگی ها ی صالح به‬
‫‪4‬‬
‫آرامگاه شاه اسماعیل‬
‫سامانی‬
‫آجر رس ی‬
‫‪ ‬آجر مخلوطی است از خاک رس‪ ،‬ماسه‪ ،‬فلدسپات‪ ،‬سنگ آهک‪،‬‬
‫سولفات ها‪ ،‬سولفورها‪ ،‬فسفات ها‪ ،‬کانی های آهن‪ ،‬منگنز‪،‬‬
‫منیزیم‪ ،‬سدیم‪ ،‬پتاسیم و مواد آلی‬
‫‪ ‬عاری از معایب ظاهری نظیر ترک خوردگی‪ ،‬شوره زدگی‪ ،‬آلوئک و‬
‫‪ ...‬باشد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬آلوئک‪ :‬وجود کربنات کلسیم یا سنگ آهک به صورت دانه درشت‬
‫در خاک آجر سبب ایجاد آلوئک در آجر میشود‪ ،‬زیرا سنگ آهک‬
‫پس از پختن به صورت آهک زنده درمیآید و به هنگام مواجه‬
‫شدن با آب باران یا رطوبت‪ ،‬میشکفد و حجم آن افزایش‬
‫مییابد در نتیجه سبب ترکیدن آجر میشود‪.‬‬
‫‪ ‬برای جلوگیری از بروز این عیب‪ ،‬باید آجر مورد استفاده در نما را‬
‫باید قبل از مصرف در آب خیساند تا خوب آب جذب نموده و‬
‫چنانکه آلوئک در آن وجود دارد بشکفد عیب آن ظاهر شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬سفیدک سولفاتی‪ :‬این سفیدک موقعی بروز میکند که خاک‬
‫آجر‪ ،‬حاوی سولفات باشد‪ .‬آب باران و آبهای زیرزمینی که در‬
‫اینگونه کارهای آجری نفوذ می کنند سبب حل کردن سولفاتها‬
‫در خود و بروز آنها میشوند و پس از تبخیر‪ ،‬سولفاتهای محلول‬
‫به صورت سفیدک سولفاتی روی نمای دیوار بجا میمانند و این‬
‫عمل تا آنجا ادامه پیدا میکند که سولفات موجود تماما رو‬
‫بزند‪.‬‬
‫‪ ‬روش جلوگیری از آن ‪ ،‬عدم مصرف آجرهای سولفاتی‪ ،‬مالتهای‬
‫گچی و آب سولفاتدار است‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫لبه آجرها باید مستقیم و زوایای آنها قائمه و سطوحشان صاف‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪8‬‬
‫ابعاد و رواداری ها‬
‫نوع‬
‫طول‬
‫عرض‬
‫ضخامت‬
‫ماشینی‬
‫‪220±2‬‬
‫‪105±1‬‬
‫‪55±1‬‬
‫دستی‬
‫‪210±4‬‬
‫‪100±1‬‬
‫‪55±2‬‬
‫در قدیم ابعاد دیگری نیز متداول بوده نظیر‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫آجر ختایی‬
‫‪20x20x4‬‬
‫آجر قزاقی‬
‫‪20x20x5‬‬
10
‫‪‬‬
‫وزن ویژه آجرها نباید از ‪ 1700‬کیلوگرم بر مترمکعب کمتر باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در برابر چرخه یخ زدن و ذوب شدن پایدار باشند‪.‬‬
‫ترک‬
‫خوردن‬
‫ورقه‬
‫شدن‬
‫‪11‬‬
‫خرابی های‬
‫ظاهری‬
‫خرد‬
‫شدن‬
12
‫‪ ‬میزان جذب آب‪:‬‬
‫‪ ‬آجر دستی‪:‬‬
‫‪ ‬آجر ماشینی‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫‪Min: 8%‬‬
‫‪Max: 20%‬‬
‫‪Max: 16%‬‬
‫‪‬‬
‫درجه بندی براساس میزان جذب آب‬
‫درجه یک =حداکثر ‪%12‬‬
‫آجر ماشینی‬
‫درجه دو =بین ‪ %12‬تا ‪%16‬‬
‫درجه یک =حداکثر ‪%18‬‬
‫آجر نما‬
‫درجه دو =بین ‪ %18‬تا ‪%20‬‬
‫‪14‬‬
‫آجرهای سوراخدار‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تعامد سوراخ ها بر سطح‬
‫توزیع یکنواخت در سطح‬
‫جمع مساحت ها بین ‪ 20‬تا ‪ 40‬درصد سطح آجر‬
‫قطر منافذ ؛ فاصله از لبه؛ فاصله بین دو سوراخ متوالی‬
‫‪26mm‬‬
‫‪ ‬مقاومت فشاری‬
‫نوع آجر‬
‫مقاومت‬
‫فشاری‬
‫)‪( kg/cm2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15mm‬‬
‫‪10mm‬‬
‫دستی‬
‫‪80‬‬
‫ماشینی کم مقاومت‬
‫‪85‬‬
‫ماشینی متوسط‬
‫‪125‬‬
‫ماشینی پر مقاومت‬
‫‪175‬‬
‫شرایط استفاده از آجر غیراستاندارد‬
‫‪ ‬در مشخصات و نقشه ها پیش بینی شده باشد‪.‬‬
‫‪ ‬به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد‪.‬‬
‫‪ ‬کامال پخته و سخت باشد‬
‫‪ ‬حداقل ‪ %80‬مقاومت فشاری استاندارد را کسب نماید‪.‬‬
‫‪ ‬جذب آب آن در محدوده مجاز باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در اقلیم سرد‪ :‬پایداری در برابر یخبندان‬
‫‪16‬‬
‫اشکال مختلف‬
‫‪17‬‬
‫آجر ماسه آهکی‬
‫‪ ‬مصالح ‪ :‬آهک (به صورت پودر آهک زنده یا شکفته) و ماسهی‬
‫سیلیس ی به نسبت تقریبی ‪ 1‬به ‪ 8‬است که با مقدار بسیار کمی آب‬
‫(آب شرب و آشامیدنی) با هم مخلوط میشوند‪.‬‬
‫‪ ‬ساخت‪ :‬این مخلوط مرطوب تحت فشار زیاد به اشکال آجری‬
‫موردنظر قالب زده میشود‪ .‬در مرحلهی بعد آجرهای نپخته به داخل‬
‫یک اتوکالو رانده شده و در حرارت و فشار بال به مدت ‪ 7‬یا ‪ 8‬ساعت‬
‫در همین وضعیت حفظ میشوند‪ .‬این فشار به همراه گرما و بخار‬
‫سبب میشود تا ماسه و آهک به صورت شیمیایی با هم ترکیب‬
‫شوند‪ ،‬به طوری که پس از تخلیه و سردشدن آجرها میتوان از آنها‬
‫استفاده کرد‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ ‬ابعاد آن مشابه آجر رس ی‬
‫‪ ‬طبقه بندی ‪ :‬بر حسب مقاومت فشاری‬
‫‪20‬‬
‫نوع‬
‫کم مقاومت‬
‫متوسط‬
‫پر مقاومت‬
‫ممتاز‬
‫حداقل مقاومت‬
‫(‪)kg/cm2‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ ‬تحمل ‪ 15‬دوره یخبندان تا ‪ 15‬درجه زیر صفر و آب شدن‬
‫‪ ‬کاهش مقاومت فشاری پس از این دوره ها حداکثر ‪ %20‬باشد‬
‫‪‬‬
‫جذب آب و رطوبت‪:‬‬
‫‪Wet‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ ‬به علت مقاومت در برابر یخبندان‪ ،‬استفاده از آنها در اقلیم های‬
‫سردسیر (کردستان‪ ،‬آذربایجان و ‪ )...‬دارای مزیت است‪.‬‬
‫‪ ‬بعلت هندسه منظم‪ ،‬رنگ مناسب‪ ،‬مقاومت در برابر تاثیرات‬
‫جوی‪ ،‬می توان آنرا در نما نیز بکار برد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫آجر مناسب برای مصارف گوناگون‬
‫ردیف‬
‫محل مصرف‬
‫آجر مناسب‬
‫‪1‬‬
‫مکان های مجاور آب‪:‬‬
‫ماسه آهکی پرمقاومت‪ -‬رس ی ماشینی پرمقاومت‬
‫‪2‬‬
‫کارهای عمومی نظیر تیغه چینی‬
‫انواع آجر رس ی و ماسه آهکی‬
‫‪3‬‬
‫فضای باز‪ ،‬دودکشها‬
‫رس ی ماشینی پرمقاومت و ماسه آهکی ممتاز‬
‫‪4‬‬
‫نمای ساختمان‬
‫آجر رس ی ماشینی و قزاقی‪ ،‬آجر ماسه آهکی‬
‫‪5‬‬
‫فرش کف و پله داخلی ساختمان ها‬
‫آجر رس ی ماشینی و ماسه آهکی پر مقاومت‬
‫‪23‬‬
24
‫‪ ‬به دلیل ویژگی های ابعادی‪ ،‬انواع مختلف آجر چینی وجود دارد‬
‫همچون‪ :‬راسته چینی‪ ،‬کله راسته‪ ،‬نره راسته و ‪. ...‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪25‬‬
‫نره راسته ‪ :‬آجری که به صورت قایم قرار گرفته ‪ ،‬به نحوی که وجه‬
‫عریض آن نمایان است‬
‫نره خفته ‪ :‬آجری که به صورت افقی روی وجه باریک دراز تر خود‬
‫ایستاده ‪ ،‬به نحوی که وجه عریض آن نمایان است‪.‬‬
‫هره ‪ :‬آجری که به صورت قایم قرار گرفته ‪ ،‬به نحوی که وجه باریک‬
‫دراز تر آن نمایان باشد‪ .‬به یک رج ممتد هره‪ ،‬آجر چینی ضربی گویند‪.‬‬
‫راسته‬
‫کله‬
‫نره راسته‬
‫نره سر‬
‫هره‬
‫نره خفته‬
‫‪26‬‬
‫راسته چینی‬
‫‪27‬‬
‫کله راسته چینی‬
‫‪28‬‬
29
‫بلوک های سیمانی‬
‫‪30‬‬
‫بلوک سیمانی‬
‫‪ ‬شرایط و مکان استفاده؟‬
‫‪ ‬از اختالط سیمان‪+‬آب‪+‬ماسه‬
‫‪ ‬کاربردها‬
‫‪ ‬تیغه های جدا کننده‬
‫‪ ‬سقفهای تیرچه بلوک‬
‫‪ ‬مزایا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31‬‬
‫صرفه جویی در مصرف مصالح‬
‫کاهش زمان اجرا‬
‫حمل آسان‬
‫عایق نسبی صوت و حرارت‬
‫سهولت در مسلح کردن‬
32
‫‪ ‬وزن بلوک بستگی به بتنی دارد که از آن تهیه می شود‪.‬‬
‫شن‬
‫رودخانه‬
‫ای‬
‫شن‬
‫شکسته‬
‫)‪2000 (kg/cm3‬‬
‫‪‬‬
‫‪33‬‬
‫وزن مخصوص کمتر از )‪ 1680 (kg/cm3‬را بلوک سبک گویند‪.‬‬
‫ویژگی ها و حداقل حدود قابل قبول‬
‫‪ ‬ابعاد بلوک های دیواری – استاندارد شماره ‪70‬‬
‫‪40*20*20‬‬
‫‪‬‬
‫ضخامت جداره ها و پوسته خارجی‬
‫بلوک متوسط و بزرگ‬
‫‪34‬‬
‫‪40*20*10‬‬
‫‪40*20*30‬‬
‫‪4 cm‬‬
‫‪3 cm‬‬
‫بلوک کوچک‬
‫نسبت های اختالط‬
‫بلوک‬
‫سیمانی‬
‫‪35‬‬
‫‪ 140‬لیتر‬
‫آب‬
‫‪2.5‬‬
‫پیمانه‬
‫ماسه‬
‫‪3.5‬‬
‫پیمانه‬
‫شن‬
‫‪ 1‬پیمانه‬
‫سیمان‬
‫پرتلند‬
‫نکات‬
‫‪ ‬بالفاصله پس از قالب گیری باید بلوک ها به روی پالت منتقل‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪ ‬اگر دمای محیط کمتر از ‪ 5 C‬شود‪ ،‬تولید بلوک مجاز نیست‪.‬‬
‫‪ ‬عدم وجود نواقص ی همچون شکستگی سطوح و لبه ها‪.‬‬
‫‪ ‬بمنظور حفظ کیفیت‪ ،‬باید بلوک ها عمل آوری شوند‪.‬‬
‫‪ ‬فاصله زمانی بین قالب گیری بلوک و عمل آوری ‪ 4‬تا ‪ 5‬ساعت‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪‬‬
‫‪37‬‬
‫پس از عمل آوری باید حداقل به‬
‫مدت ‪ 3‬هفته در مکانی مناسب و‬
‫دور از تابش خورشید و باد‬
‫نگهداری گردند تا رطوبت بلوک‬
‫ها به ‪ %2‬برسد‪.‬‬
‫ضوابط پذیرش بلوک غیرباربر‬
‫‪35‬‬
‫مقاومت فشاری هر‬
‫بلوک‬
‫‪38‬‬
‫‪kg/cm2‬‬
‫‪45‬‬
‫حداقل مقاومت‬
‫فشاری متوسط ‪3‬‬
‫بلوک‬
‫‪kg/cm2‬‬
‫بلوک های سقفی‬
‫‪ ‬مصرف بیشتر سیمان در طرح اختالط‬
‫‪ ‬عرض تکیه گاه بلوک سقفی بر روی تیرچه برابر ‪ 17.5mm‬می‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪39‬‬
40
41
‫تاریخچه‬
‫‪ ‬بتن سبک متخلخل برای اولین بار در سال ‪ 1924‬میالدی و در‬
‫راستای دستیابی به مصالح ساختمانی خاص با قابلیت هایی‬
‫نظیر سبکی ‪ ،‬عایق حرارتی خوب ‪ ،‬ساختار صلب و موثر ‪ ،‬حمل و‬
‫نقل آسان ‪ ،‬کارکرد سریع و با کیفیت و صرفه جویی در هزینه ها‬
‫در سوئد تولید و پس از آن با توسعه تکنولوژی تولید آن در‬
‫بسیاری از کشورهای دنیا آغاز گردید‪.‬این محصول با نام های‬
‫تجاری متفاوت همانند ‪ HEBELEX‬و عرضه میگردد‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫مزایا بلوک سبک‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪43‬‬
‫کاهش بار مرده‬
‫کاهش تبادل حرارتی و صوتی‬
‫وزن مخصوص پایین‬
‫حداکثر جذب آب بلوک ‪30 kg/m3‬‬
‫حمل و نقل آسان‬
‫سرعت اجرا بال‬
‫سطح تمام شده یکدست‬
‫سازگاری با محیط زیست‬
‫بتن سبکدانه‬
‫‪LAC‬‬
‫بتن متخلخل‬
‫‪CLC‬‬
‫‪44‬‬
‫بلوک سبک‬
‫لیکا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لیکا چیست؟‬
‫موارد مصرف لیکا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪45‬‬
‫زهكش زیر گلدان‬
‫شیب بندی بام‬
‫ماده پرکننده در کف سازی ها‬
‫ساخت بلوک با استفاده از دانه های به ابعاد تا ‪ 10‬میلی متر‬
‫بلوک لیکا‬
‫‪ ‬در دیوارهای غیرباربر بکار میرود‪.‬‬
‫‪ ‬ویژگی ها‬
‫‪ ‬کاهش بار مرده تا ‪% 30‬‬
‫‪ ‬امکان برش با فرز را دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪46‬‬
‫استفاده از آجر معمولی در بین بلوک ها سبب تفاوت در رسانش‬
‫گرمایی و ایجاد ترک میشود‪.‬‬
47
‫بلوک ‪CLC‬‬
‫بلوک‬
‫‪CLC‬‬
‫الیاف‬
‫پلی‬
‫پروپیلن‬
‫‪Optional‬‬
‫‪48‬‬
‫ماده‬
‫حباب زا‬
‫اثر واکنش‬
‫آهک با‬
‫آلومینیوم‬
‫ماسه‬
‫بادی‬
‫آب‬
‫سیمان‬
49
‫بلوک هبلکس‬
‫‪ ‬مقاوم در برابر صدا‬
‫‪ ‬ساختار متخلخل و سطح تماس بالی محصولت بتن هوادار اتوکالوشده‬
‫هبلکس ‪ ،‬جنبش های مکانیکی را خنثی کرده‪ ،‬به میزان قابل مالحظه ای‬
‫آلودگی های صدای بیرون را دفع می کند‪.‬‬
‫‪ ‬افت صوتی ‪ 49 db‬در ضخامت ‪15 cm‬‬
‫‪ ‬عمر طوالنی‬
‫‪ ‬مقاوم در برابر آتش‬
‫‪ ‬تیغه ‪ 10‬سانتی تا ‪ 4‬ساعت دمای ‪ 1200‬درجه سانتیگراد را تحمل مینماید‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ ‬وزن مخصوص بین ‪ 400‬تا ‪ 600‬کیلوگرم بر مترمکعب‬
‫‪ ‬وجود حباب ها سبب افزایش مقاومت در برابر شرایط جوی‬
‫نامساعد میشود‪.‬‬
‫‪ ‬ابعاد ‪60x25x8~10~12~20‬‬
‫‪ ‬عایق حرارت‬
‫‪ ‬ضریب هدایت حرارتی حدود ‪0.14 W/m.K‬‬
‫‪51‬‬
‫مقایسه وزن دیوارها ‪(kg/m2) :‬‬
‫‪52‬‬
‫ضخامت‬
‫آجر فشاری‬
‫آجر سفال‬
‫‪3D Panel‬‬
‫هبلکس‬
‫‪ 10‬سانت‬
‫‪185‬‬
‫‪85‬‬
‫‪110‬‬
‫‪65‬‬
‫مقایسه ضریب هدایت حرارتی‬
‫دیوار ‪ 20‬سانتی‬
‫آجر‬
‫سفال‬
‫‪3D Panel‬‬
‫هبلکس‬
‫ضریب هدایت حرارتی‬
‫‪1.81‬‬
‫‪1.52‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪53‬‬
‫مقایسه سرعت اجرا‬
‫ضخامت دیوار ‪ 10‬سانت‬
‫آجر‬
‫بلوک سفالی‬
‫هبلکس‬
‫اجرا (مترمربع)‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪45‬‬
‫‪54‬‬
55
‫مدت ‪ 12‬ساعت‪ ،‬فشار ‪ 12‬بار و‬
‫دمای ‪ 190‬درجه‬
‫‪56‬‬

similar documents