VY_32_INOVACE_B1

Report
VY_32_INOVACE_B1
PASSÉ COMPOSÉ
(MINULÝ ČAS SLOŽENÝ)
TVOŘENÍ
●
●
●
●
●
Zájmeno (le pronom) + pomocné sloveso (l'auxiliaire) + příčestí
minulé významového slovesa (le participe passé)
Pomocné sloveso – l'auxiliaire – avoir nebo être
S être – všechna zvratná slovesa a slovesa vyjadřující pohyb,
stav či změnu stavu (domečková)
S être – aller, arriver, venir, monter, entrer, rester, sortir,
descendre, tomber, passer, partir, retourner, naître, mourir,
devenir
(některá z těchto sloves mohou v závislosti na významu mít
pomocné sloveso avoir nebo être – např. Passer ve významu
projít nebo ve významu strávit čas)
Tvoření příčestí minulého
●
●
●
●
●
●
Slovesa končící v infinitivu na -er tvoří participe
passé odtržením koncovky a přidáním -é
Parler - parlé
Slovesa končící v infinitivu na -ir tvoří participe
passé odtržením koncovky a přidáním -i
Finir – fini
Slovesa končící v infinitivu na -re trvoří participe
passé odtržením koncovky a přidáním -u
Attendre - attendu
Nepravidelná slovesa
●
Nepravidelná slovesa mají nepravidelné tvary
●
Être – été
●
Boire – bu
●
Dire – dit
rire – rit
devoir – dû
●
Savoir – su pouvoir – pu
vouloir – voulu
●
Écrire – écritmettre – mis
●
Ouvrir – ouvert
●
Recevoir – reçu
avoir – eu
voir – vu
faire – fait
lire – lu
prendre – pris
connaitre – connu
etc...
Slovesa s pomocným slovesem
avoir
●
Mají ve všech osobách jednotného i množného
čísla stejné tvary příčestí minulého – pokud mu
nepředchází předmět přímý
●
J'ai parlé
●
Tu as parlé
●
Il a parlé
●
Elle a parlé
nous avons parlé
vous avez parlé
ils ont parlé
elles ont parlé
Sloves a s pomocným slovesem
être
●
Mění tvary příčestí minulého
●
V ženském rodě + e
●
V množném čísle + s
●
Je suis allé(e)
nous sommes allé(e)s
●
Tu es allé(e)
vous êtes allé(e)s
●
Il est allé
●
Elle est allée
●
sorti+e+s
ils sont allés
elles sont allées
descendu+e+s
Zvratná slovesa + être
●
Se laver – lavé
●
Je me suis lavé(e)nous nous sommes lavé(e)s
●
Tu t'es lavé(e) vous vous êtes lavé(e)s
●
Il s'est lavé
●
Elle s'est lavée
ils se sont lavés
elles se sont lavées
Zápor v passé composé
●
Kolem pomocného slovesa
●
Je n'ai pas parlé
●
Nous n'avons pas fini
●
Il n'est pas allé
●
Ils ne sont pas partis
●
Elles ne se sont pas réveillées
Shoda příčestí minulého s
předmětem
●
Pokud před slovesem v passé composé s
pomocným slovesem avoir předchází
předmět přímý (4. pád) – pak dochází ke
shodě příčestí minulého s předmětem v rodě
a v čísle
●
J'ai acheté une voiture il y a un mois.
●
Il y a un mois que je l'ai achetée.
●
Il a lu des livres intéressants.
●
Il les a lus.
Použití
●
Jednorázový děj v minulosti ukončený
●
J'ai envoyé une lettre à Paul.
●
●
●
●
Minulý děj, který se udál jen jednou a jehož
trvání je vymezeno
La semaine passé j'ai été malade.
Minulý děj opakovaný, pokud je určeno
alespoň přibližně kolikrát
Je le lui ai dit trois fois.
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_5B1
Jméno autora:
Jana Jašíková
Název práce:
Passé composé
Předmět:
Francouzský jazyk
Ročník:
3. Ročník, skupina 3.A, 3.L
Časová dotace:
cca 20 minut
Vzdělávací cíl:
S pomocí výukové prezentace se studenti naučí tvořit tvary minulého času složeného, pochopí
rozdíl v používání pomocných sloves, naučí se tvary nepravidelných sloves a rozliší, kdy se tento minulý čas používá.
Zároveň si jeho užívání procvičí
Pomůcky:
počítač, dataprojektor, (active board),
Inovace:
studenti zhlédnou prezentaci s využitím ICT a doplní si nové informace a procvičí novou látku
Poznámka:
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky a vzdělání na všech typech
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Vytvořeno dne:
11.02.2013

similar documents