R. Prakapas. Mokytojų profesinė karjera

Report
Projektas
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra
(II etapas)
Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką
formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojų
metodinė diena
Pedagogų bendruomenė:
profesionalūs ir nuolat tobulėjantys
pedagogai
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Mokytojų profesinė karjera:
neišnaudotos ar nepanaudotos galimybės?
dr. Romas Prakapas
MRU Edukologijos institutas
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Mokytojo profesinė karjera
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Karjera
Mokymasis
Visą gyvenimą
Gebėjimai
Tikslai
trunkanti asmens
Karjera
darbo ir mokymosi
Vertybės
Vizija
patirčių seka
Interesai
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Karjeros koncepcijos
Portfelio karjera Reikiamų kompetencijų ugdymasis siekiant karjeros
(Handy, 1989)
Protinga karjera Karjeros valdymo kompetencijų svarba
(Arthur et al., 1995)
Pokorporacinė karjera Organizacija – individualios karjeros kontekstas, iniciatyvą
(Peiperl, Baruch, 1997)
perima individas
Lego karjera Nepriklausomos karjeros konstravimo ir rekonstravimo
(Pink, 2001)
pastangos
Proteininė karjera Nuolatinio atsinaujinimo būtinybė
(Hall, 2002)
Savirelizacijos projektas Karjera kaip svarbiausių gyvenimo siekių ir vertybių
(Edwards, Wajcman, 2005)
įgyvendinimo priemonė
Kaleidoskopinė karjera Karjeros ir kitų gyvenimo sričių derinimo būtinybė
(Mainiero, Sullivan, 2006)
Chaotinė karjera Stiprus ir sunkiai prognozuojamas konteksto poveikis, ribotos
(Pryor, Baruch, 2011) racionalaus planavimo galimybės, aktyvumo poreikis siekiant karjeros
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Karjeros valdymo modelis
Savęs
pažinimas
Karjeros
plano
sudarymas
Karjeros
plano
realizavimas
Šeima
Draugai
Karjeros
galimybių
pažinimas
Karjeros
sprendinių
priėmimas
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Mokytojų karjeros galimybės
Profesinė pedagogo
karjera vertintina kaip
visuma
(European Principles for Teachers
Competences and Qualifications, 2011)
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Karjeros veiksniai
• Poreikiai ir interesai
• Patirtis
• Kompetencija
• Kvalifikacija
• Vaidmenys
organizacijoje
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Karjeros etapai
Dalton, Thompson,
Price, 1977
Huberman, 2003
Dreyfus, Dreyfus,
2003
Pradžia
Karjeros pradžia
Naujokas
Stabilizacija
Pažengęs
Divergencija
Kompetentingas
Antroji divergencija
Specialistas
Išsilavinimas
Ekspertas
Kolega
Konsultantas
Patarėjas
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Kaip suprantama mokytojo
karjera Lietuvoje?
• Lietuvoje pedagogo karjeros etapai siejami su
šių specialistų kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos
procesu
• Pedagogų siekis tobulinti savo kvalifikaciją
susijęs su profesinės karjeros perspektyvomis
(Merkys, 2004)
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Mokytojo karjeros galimybės
• Karjera sietina su mokytojo veiklos
kokybine kaita, kai ji iš klasės
persikelia į regiono ar nacionalinį
lygmenį
• Atsiranda nauji vaidmenys (pvz.,
konsultantas, mentorius)
• Atkreiptinas dėmesys į horizontalias
mokytojo karjeros galimybes
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Taigi,...
... mokytojo karjeros valdymo procesas gali
būti suprantamas ne tik kaip perėjimas iš
vienos karjeros stadijos į kitą, bet ir kaip
tobulėjimas ir profesinis augimas esant tai
pačiai karjeros stadijai
(Dačiulytė ir kt., 2013)
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Pedagogo karjeros (4) stadijos
Lietuvoje
Mokytojas
Vyresnysis
mokytojas
Mokytojas
metodininkas
Mokytojas
ekspertas
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Pedagogo karjeros (5) stadijos
Lietuvoje
Mokytojas
Vyresnysis
mokytojas
Mokytojas
metodininkas
Mokytojas
ekspertas
Mokytojas
emeritas
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Karjeros planavimo galimybės
Individualus
lygmuo
Kolegialus
lygmuo
Pedagogas
PKT konsultantas
Individualus PKT
planas
Metodinė grupė
Metodinė taryba
Mokyklos PKT
planas
Mokyklos
lygmuo
Mokyklos direktorius
Mokyklos taryba
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas
Alisa prieina kryžkelę ir susimąsto. Ji klausia šalia
tupinčio katino:
- Prašom pasakyti, kuriuo keliu man eiti?
- Hmm, - murkia katinas, - aš negaliu atsakyti į tavo
klausimą. Svarbu žinoti, kur ketini nueiti...
- Man nesvarbu, kur aš nueisiu.
- Tuomet visiškai nesvarbu, kurį kelią tu pasirinksi...
Carroll,L. (2006). Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje. Vilnius: Alma littera.
Metodinė diena “Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat
tobulėjantys pedagogai”
2013 m. spalio 28 d., Kaunas

similar documents