Татаж авах

Report
БИРЖИЙН БАРААНЫ
ТОДОРХОЙЛОЛТ,
ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ
2012
Агуулга
• Биржийн барааны тодорхойлолт
• Биржээр арилжаалагдах боломжтой бараа, түүхий эд
• Биржээр арилжигдах барааны гэрээ
• Арилжааны хэлбэр
• Бараа худалдах, худалдан авах гэрээ
• Жишээ
Биржийн барааны тодорхойлолт
№ Бараа тодорхойлох параметрууд
Тайлбар
1
Барааны нэр
Цагаан ноолуур
2
Барааны код
CN-AA-100-1
3
Арилжааны төрөл /танхим, цахим/
4
Төлбөр тооцоо
5
Төлбөрийн нөхцөл
6
Бэлтгэн нийлүүлэгч /ачилт хийгдэх газар/
7
Хадгалалт
Итгэмжлэл /код/
8
Тээвэрлэлт
Итгэмжлэл /код/
9
Лабортори
Итгэмжлэл /код/
Цахим
Т+14
Fob
А-жагсаалт
Биржээр арилжаалагдах боломжтой
бараа, түүхий эд
Үр тариа
Мах
Хөнгөн бараа,
түүхий эд
Үнэт металл
Эрдэнэ шиш
Нядалсан мах
Алт
Какао
Шош
Амьд мал
Мөнгө
Кофе
Цагаан алт
Хөвөн
Улаан буудай
Буурцаг
Резин
Цагаан будаа
сахар
Мах
Үр тариа
Амьд мал
Улаан буудай
Нядалсан мах
Хөнгөн бараа, түүхий эд
Бохир ноолуур
Угаасан ноолуур
Бохир ноос
Угаасан ноос
Биржээр арилжигдах барааны гэрээ
№ Биржийн барааны гэрээний стандарт
1
Барааны чанар /стандарт/
2
Барааны үнийн өөрчлөлтийн доод хэмжээ /tick/
3
Биржийн гэрээний үнэ
4
Биржийн гэрээний стандарт хэмжээ
5
Биржийн гэрээний савлагаа
6
Арилжааны хуваарь
7
Арилжааны журам
Тайлбар
MNS-……
5000 төг
1,000,000 төг
100 кг
20 кг
10:30-11:00
А-20
Арилжааны хэлбэр
Арилжааны
хэлбэр
Арилжааны
аргачлал
Арилжигдах
бараа
Танхим
Дуудлага худалдаа
Бараа, түүхий эд
Төмс, хүнснийн
ногоо, мах, мал
Цахим
Үргэлжилсэн,
дуудлага худалдаа
Барааны гэрээ
Ноос, ноолуур,
улаан буудай
Бараа худалдах, худалдан авах гэрээ
• Ерөнхий зүйл
• Талуудын үүрэг
• Барааг хүлээлгэж өгөх
• Барааг хэмжээ, чанарын үзүүлэлтийн дагуу хүлээж авах
• Үнэ болон төлбөр тооцоо
• Хариуцлага
• Давагдашгүй хүчин зүйл
• Бусад
Түүхий цагаан ноолуурын танхимын арилжааны стандарт
Бүтээгдэхүүний код
ТЦН
Байршил
Бараа түүхий эдийн биржийн танхим, цахим систем
Арилжааны цаг
Бараа түүхий эдийн
биржийн танхим
Сарын эхний долоо хоногийн пүрэв гариг
10:00-12:00
(5 минутын завсарлагатайгаар
20 минут бүрт)
Бараа түүхий эдийн
биржийн цахим систем
1-5 дахь өдрүүдэд
10:00-12:00, 15:00-17:00
(бодит цагийн горимоор)
Богцын хэмжээ
20 кг
Богцын үнэ
600,000.00 ₮
Хамгийн бага үнийн өөрчлөлт
1,000,00 ₮(гэрээ тутамд)
Дэнчин /худалдах тал/
1.0 хувь /нийт захиалгын дүнгээс бодно/
Дэнчин /авах тал/
3.0 сая төгрөг /тогтмол дүнгээр/
Дэнчин буцаах
Биелсэн захиалгаа цуцлах тохиолдолд буцаан олгохгүй.
Төлбөрийн нөхцөл
Т+3 (ажлын 3 өдөр)
Арилжааны журам
Монголын Бараа түүхий эдийн биржийн арилжааны журмаар
зохицуулагдана.
Жишээ: арилжааны бүдүүвч
Бэлтгэн нийлүүлэгч
Малчин
Сум, хоршоо
Аймаг БП
Бирж
Клиринг гишүүн
БП
Тээвэрлэлт
Ченж
Агуулах
Худалдан авагчид
БАНК
АСУУЛТ ?
2012

similar documents