Funktionella cystor på äggstockarna, 2013-04-23

Report
SBU rapport
• Cochrane-rapport 2009
• Oral contraceptives for functional ovarian
cysts
• SBU kommenterar och sammanfattar utlänska
medicinska kunskapsöversikter.
• Sakkunnig: Prof Christina Berg
• Granskare: Senior expert Viveka Odlind
Funktionella cystor på
äggstockarna
•Ägganlag stimuleras av FSH. Bildar en
cysta/blåsa på ovariet. Tillväxer till 2 cm
i diam. Ägglossning.
•Ibland blir ägglossningscystan stor och
kvarstår längre = funktionella cystor.
•Funktionella cystor
•Follikelcystor
•Gulekroppscystor
•Cystor på äggstockar är ett vanligt
kliniskt problem.
•Smärtor
Funktionella cystor och klinisk
handläggningslogik.
• Tidigare studier har visat att kvinnor med
kombinerade P-piller har en reducerad
förekomst av funktionella cystor.
• Funktionella cystor stimuleras av FSH
• Eftersom kombinerade p-piller sänker halten
av FSH har man antagit att man genom att
sänka halten FSH med p-piller så
reduceras/försvinner cystan.
Cochrane analysen
• 7 RCT Turkiet USA Israel Thailand
• Metanalys 686 kvinnor
– P-piller behandling
– Expektans
• Ingen skillnad efter 2-3 månader mellan
andelen cystor som försvann
• 65-100 % försvann
• De som inte försvann var icke funktionella
Cystor
• Icke funktienella cystor
•
•
•
•
Endometrios
Paraovarialcystor
Mucinösa eller serösa cystadenom
Dermoid
• Slutsats:
• Ingen nytta med p-piller vid funktionella cystor.
• Kvarstående cystor kräver ofta kirurgi.

similar documents