difüzyon

Report
Genel Kimya 101 L
Deney 2
Difüzyon
Difüzyon Nedir?



Sıvı veya gaz halindeki bir
maddenin konulduğu ortamda
gelişigüzel molekül hareketi ile
yayılmasına difüzyon denir.
Difüzyon hızı
sıcaklığa,
molekül ağırlığına,
yoğunluğa bağlı olarak değişir.
Gaz moleküllerinin hızları
EK 
3RT
 
3RT
2

2N A
1
m
2
2
mN A
 
Ortalama hız
3RT

3RT
mN A
Birimlere dikkat
M
Gazların yayılma (difüzyon) ve dışa
yayılmaları (efüzyon)
vakum
Difüzyon
Gazların birbiri ile
karışması (moleküler
çarpışma olur)
Efüzyon
Gazların çok küçük bir delikten
yayılmaları (moleküler
çarpışma olmaz)
Thomas Graham (1891)
D1
(
D2
M2
)
1/ 2
M1
Difüzyon hızı
Mol kütlesi
(
d2
)
1/ 2
d1
Yoğunluk
•İki ucu açık cam tüp, spora düzgün bir biçimde yerleştirilir ve
deney adımları ilerledikçe aşağıda görüldüğü gibi bir hal alır.
Pamuk
üzerinde
3-4 damla
NH3 (aq)
Tıpa
Beyaz duman
halinde
NH4Cl (k)
Pamuk
üzerinde
3-4 damla
HCl (aq)

similar documents