T. Pelc

Report
ENERGETYKA ODNAWIALNA NA MORZU „OFFSHORE” SZANSĄ DLA POMORZA
Gdynia 2013
ROZWÓJ PROJEKTÓW OFFSHORE
TO WIERZCHOŁEK GÓRY
LODOWEJ POTENCJALNYCH
KORZYŚCI DLA CAŁEJ POLSKIEJ
GOSPODARKI
WYZWANIA DLA POLSKIEJ ENERGETYKI
GAZ LNG - QATARGAS
15% ENERGII Z OZE
W 2020 ROKU
WYDOBYCIE KRAJOWE - PGNIG
NADPODAŻ GAZU
POLITYKA
KLIMATYCZNA
UE
WSTRZYMANIE
NOWYCH INWESTYCJI
(BRAK SYSTEMU
WSPARCIA)
GAZ ROSYJSKI – GAZPROM
(TAKE OR PAY)
GAZ ŁUPKOWY????
KLUCZOWE
WYZWANIA
SŁABO ROZWINIĘTA SIEĆ
ELEKTROENERGETYCZNA
NIEDOBÓR ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
DYREKTYWA IED
WYŁĄCZENIA PRZESTARZAŁYCH
JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH
MAPA KORZYŚCI
REALIZACJA
WYMOGÓW PAKIETU
KLIMATYCZNEGO
ZMNIEJSZENIE
EMISJI CO2
WPŁYWY PODATKOWE
DLA SAMORZĄDÓW
REKONSTRUKCJA PRZEMYSŁU
STOCZNIOWEGO
ROZWÓJ OBSZARÓW
NADMORSKICH
ZWIĘKSZENIE
GENERACJI
OZE
UNIKNIĘCIE
BLACKOUTÓW
ROZWÓJ PORTÓW MORSKICH
ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH
ROZWÓJ
PROJEKTÓW
OFFSHORE
SMART GRID
ROZWÓJ SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ
WYPRACOWANIE
WYSOKOTECHNOLOGICZNYCH
REŻIMÓW PRODUKCYJNYCH
WYSOKO
WYKWALIFIKOWANA
SIŁA ROBOCZA
ZWIĘKSZENIE
KONKURENCYJNOŚCI
I INNOWACYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW
ROZWÓJ NAUKI
I SZKOLNICTWA
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
KOMUNIKACYJNEJ
ROZWÓJ
GENERACJI
GAZOWEJ
STABILIZACJA SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ
ZWIĘKSZENIE
BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO
ROZWÓJ SIECI
GAZOWEJ
ZAGOSPODAROWANIE
NADPODAŻY GAZU
STAN REALIZACJI PROJEKTÓW MFW
Pierwszy krok realizacji MFW – Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych
wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
Ok. 70 wniosków
27 pozwoleń
wydanych
8 pozwoleń
opłacono
Potencjalne tereny pod
lokalizacje MFW
Warunki przyłączenia do sieci
2 250 MW
2 zaawansowane
projekty
POTENCJAŁ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OFFSHORE
Gdynia
Gdańsk
Świnoujście
Szczecin
POTENCJALNE LOKALIZACJE ZAPLECZA LOGISTYCZNEGO
Główne porty morskie – lokalizacje zaplecza logistycznego
budowy morskich farm wiatrowych
Mniejsze porty morskie – lokalizacje zaplecza serwisowego
(etap eksploatacji)
Gdynia
Gdańsk
Świnoujście
Szczecin
POTENCJALNE LOKALIZACJE ZAPLECZA LOGISTYCZNEGO
Dzisiaj…..
1. Brak technicznych możliwości obsługi transportu elementów elektrowni
wiatrowych
2. Brak strategicznych zapisów dotyczących rozwoju portowej infrastruktury
w kierunku rozwoju morskich farm wiatrowych.
?
Świnoujście
Szczecin
?
?
?
?
?Gdynia
? ?
??
Gdańsk
MPI DISCOVERY – STUDIUM PRZYPADKU
USZKODZENIE JEDNOSTKI
W TRAKCIE BUDOWY MFW
Uszkodzenie jednostki
w trakcie budowy MFW
u wybrzeży Szwecji
INSPEKCJA
USZKODZEŃ
• Brak miejsca na rozładowanie
jednostki
• Rozważanie konieczności
odesłania jednostki do Danii
Gdynia
Gdańsk
REMONT
JEDNOSTKI
Naprawa w Stoczni
„REMONTOWA” bez
rozładowywania elementów
MFW
KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU
Rozbudowa infrastruktury technicznej
Podjęcie strategicznych i długofalowych
kroków na poziomie lokalnym oraz krajowym
Stworzenie stabilnego i przewidywalnego
systemu wsparcia oraz finansowania
„Politycy myślą o następnej
kadencji, a nie o następnych
pokoleniach”
Ronald Reagan
SKALA KORZYŚCI
BEZPOŚREDNIE KORZYŚCI DLA
REGIONÓW NADMORSKICH,
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MFW
POŚREDNIE KORZYŚCI, ZWIĄZANE
Z ROZWOJEM GAŁĘZI
GOSPODARKI WSPIERAJĄCYCH
OFFSHORE
OFFSHORE PROJEKTEM NA MIARĘ BUDOWY GDYNI
„Musimy doprowadzić do takiej
koncentracji woli i wysiłku, by
inwestycja, wykonywana w planowo
określonym miejscu, budziła żywy
oddźwięk i zadowolenie w całej
Polsce.”
Eugeniusz Kwiatkowski
TOMASZ F. PELC
[email protected]

similar documents