presentatie Youth Guarantee

Report
Youth Guarantee
17062014
Youth Guarantee?
• Wat is het?
• Hoe wordt het in België
aangepakt? (Synerjob)
• Hoe wordt het in
Vlaanderen aangepakt?
2
Youth Guarantee?
Table 1: The role of PES in the implementation of the Youth Guarantee
PES in charge of managing the Youth Guarantee scheme and coordinating partnerships across all levels and
sectors in your country
PES in charge
AT, BE-Forem, BE-VDAB, DK, FI, IE, IT, PL,PT, SE, CY and the UK
PES not in charge
BE-Actiris, BG, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, HU, LU, LV, LT, MT, NL, RO, SK, SI
Table 2: PES involved in outreach work with NEETs
PES involved in outreach work
EE, DE, LT
Yes
BE-VDAB, DK, EL, FI, FR, IE, IT, LU, MT, PL, PT, SE, SI
Yes
(indirect)
AT, BE-Actiris, BE-Forem, BG, CZ, ES, HR, HU, LV, NL, RO, SK, UK
No
3
4
YOUTH GUARANTEE BREED
LEREN & WERKEN
Leren op school of
thuis.
ONDERWIJS
schoolloopbaan
Werkplekleren of
bijklussen
SLUITEND MAATPAK +
B
R
E
U
K
L
I
J
N
Zoeken naar
(ander) werk/ of
Intrede op de
ARBEIDSMARKT
werkloopbaan
(Blijvend)
versterken van
competenties
VERZAMELEN COMPETENTIES, ERVARINGEN, KWALIFICATIES
JONGERENPARTICIPATIE
Uitdagingen
• Meer afstemming
onderwijs - arbeidsmarkt
• Breuklijn? Neet’s?/
VSV/Grootsteden!
• Werkplekleren
• Levenslang Leren
• Partnerschappen
5
Bedankt! Vragen?

similar documents