Sygeplejerskens virke

Report
- Hvad går sygeplejerskens arbejde ud på?
Dorothea Orem

Sygeplejersken drager omsorg når
en patient ikke selv er istand til det.

Fremme menneskets normalfunktion.

Patienten i centrum.
Virginia Henderson

“Sygeplejersken skal bistå den enkelte, syg eller
rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller
genvindelse af sundheden (eller til den fredelige
død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han
havde den fornødne styrke,
vilje eller viden dertil."
HUSK DET!!
Sygeplejeetiske Retningslinjer

Sygepleje baseres på omhu og
samvittighedsfuldhed.

Udføres uden diskrimination.

Udføre, formidle, lede og udvikle
sygepleje for mennesker der har behov
for det.
Fnis fnis….
”Hvis vi gav dem god mad, ville
du jo have mere lyst til at blive her, i stedet
for at komme hjem.”
Sygeplejerskens arbejdsområder
• Hospital
• Sundhedsplejerske
•
Nødhjælp
• Sygeplejersk
en på en
boreplatform
Osv…

Primærsektor
 Plejehjem
 Hjemmepleje

Sekundærsektor
 Sygehus
 Lægepraksis
 Fængselssygelejerske
 Militær

Videreuddannelse
 Sundhedsplejerske
 Behandler sygeplejerske
 Anæstesi sygeplejerske
 Operationssygeplejerske
Hvad laver en sygeplejersken egentlig?

Opgaver:






Sårpleje
Hygiejne
Medicingivning og dosering
Professionel omsorg
Vejledning
Værdier:
 Empati
 Omsorg
 Rummelighed
Fra vugge til krukke
Bachelor
3½ år, 14 moduler.
 40% praktisk træning.
 60% teoretisk træning.

Vi er i gang med det 5.
modul.


Alle kan udføre pleje og omsorg – men vi har
teorien bag handlingerne.”
Citat: Studerende

”Andre kan tage sig af stabile og simpleptienter –
mens vi også kan tage os af de uforudsigelige
patienter og komplekse patienter (akutte).”
Citat: Underviser

”Vi skal kunne rumme en bred aldergruppe.”
Citat: Underviser
Uddannelsen indtil nu:

Fag og profession (Anatomi og fysiologi, biokemi,
biofysik, sygepleje)

Sundhed og sygdom (Anatomi og fysiologi,
sygepleje, mikrobiologi, ergonomi)

Somatisk sygdom og lidelse (anatomi og
fysiologi, sygdomslære, patologi, ernæringslære og diætetik)

Grundlæggende klinisk virksomhed
(sygepleje, anatomi og fysiologi, mikrobiologi, ernæringslære
og diætetik)

Tværfagligt modul (Folkesundhed,
sundhedsinformatik, sygdomdslære, organisation og
ledelse, jura, sociologi)
Sundhedsfremmende
Sundhedsbevarende
Forebyggende
og behandlende
Rehabiliterende
og lindrende
Innovation
At være nytænkende og udvikle
sygeplejefaget.

Telemedicin (Visuel kommunikation, KOL kuffert)

Social robot (”PARO”)

Intelligente senge

Vaske kabine

Ilt-sut

Absorberende lagen til fødesenge.
Telemedicin
Vaskerobot
Robotsæl
Ilt-sut
Sygeplejersken anno ‘13
Fungerer selvstændigt
 Indgå tværfagligt
 Udføre, formidle og lede sygepleje
 Vurdere, begrunde og udvikle sin profession
 Indgå samarbejde med pt og pårørende uafhængig
af etnisk baggrund

www.retsinformatik.dk
(Bekendtgørelsen for sygeplejerskeuddannelsen)
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

similar documents