Johan Sebastian Bach1337

Report
Johan Sebastian Bach
21 mars 1685 – 28 juli 1750
Bach och Bachs ungdomår
•
•
•
•
•
Levde mellan 1685-1750.
Föddes i Eisenach.
Tysk musiker under senbarocken.
Spelade orgel och cembalo.
Räknades som en av de främsta
organisten och har fortfarande ett
starkt inflytande på dagens
organister.
• Fadern var stadsmusikant i
Eisenach med violin som
huvudinstrument.
• Bach var även en duktig sångare
viket hand hade användning för
när han sökte till Michaelikyrkans
skola.
• Medans han arbetade på
Blasuiskyrkan i Mühlhasen så
gifte sig han sig med sin syssling,
Maria Barbara Bach. De fick sju
barn, men tre dog när de var
unga. Sammanlagt blev det 20
barn.
Tiden i Weimar och Köthen
• Som hovorganist och kammarmusiker hos hertigen i Weimar
skrev han en stor del av sina orgelverk.
• Tiden i Weimar gav honom stort anseende som orgelexpert.
• Han skrev även de så kallade Brandenburgkonserterna, många
av hans orkestersviter samt alla violinkonserterna.
• Hustrun Maria Barbara gick bort 1720 i sjukdom. Johan
Sebastian gifte då om sig med Anna Magdalena Wilcken året
därefter. Hon var sångerska och dotter till en trumpetare.
Anna Magdalena blev till stor hjälp för Bachs arbete genom
att hon ofta skrev rent hans noter. De fick 13 barn ihop.
Air
• Den skrevs mellan 1717 och 1723.
• Den skrevs till en kund vid namn Prince Leopold av Anhatt.
• Den första inspelningen av denna låten gjordes 1902 av en ryss som hette
Alexandr Verzhbilovich.
• Youtube-länk: http://www.youtube.com/watch?v=cp9lxsLTxOg
Kantor och musikdirektör i Leipzig
• 1723 började Johan Sebastian att jobba som kantor vid Thomaskyrkan i
Leipzig. Han förblev kvar i Leipzig för resten av sitt liv.
• Mångfalt arbete: musikundervisning i Thomaskyrkan
ansvara för musiken i stadens båda huvudkyrkor
ha hand om Leipzigs musikliv i stort.
• Bach prioriterade sitt eget musicerande framför undervisningen och detta
ledde till många dispyter med sina överordnade på skolan och i staden.
• ”Jag har måst vara flitig. Var och en som är lika flitig kan komma lika långt”.
• Under första tiden i Leipzig skrev han nya kantater och framförde dem. En
ny varje vecka!
• Stora kyrkoverk: Johannespassionen, Matteuspassionen, Juloratoriet, hmollmässan.
Bachs sista år
• Bach besökte år 1747 Fredrik II av Preussen, en stor musikälskare. Besöket
resulterade i verket ”Musikalisches Opfer”. Det var ett antal kompositioner
i ett ”kungligt” tema.
• Under hans sista år fokuserade han på att fördjupa sig i fugans form och
teknik. ”Die Kunst der Fuge” är ett verk som förblev oavslutat eftersom att
han fick en ögonsjukdom, och efter två misslyckade operationer så blev
han blind. ’
• Han begravdes till att börja med i Johanneskyrkogården, men efter ett
antal flyttar vilar han numera i Thomaskyrkan i Leipzig där han under
många år arbetade.
• Många av Johan Sebastians söner följde hans spår och blev även de
tonsättare och musiker.
Toccata und Fuge
•
•
•
•
•
Är hans mest berömda verk.
Låten består av två ”musikdelar”. En toccata och en fuga.
Toccata innehåller snabba löpningar och/eller stora ackord.
Fuga innehåller flera hopflätade stämmor med efterhärmning.
Det är de snabba tonerna som gör att det blir en toccata och när det
upprepas i en annan stämma är det en fuga. Verket består alltså inte av
två delar utan toccatan och fugan är hopflätade.
• Youtube-länk:
http://www.youtube.com/watch?v=K2_qXC95iXs&feature=fvst
Instuderingsfrågor
• Var föddes Johan Sebastian Bach?
• Vad heter Bachs mest kända verk?
• Vad hette den kyrkan där han numera är begravd och
där han under många år arbetade?
• Vad kännetecknar en toccata?

similar documents