Tidigmodern tid uppgifter till prov

Report
Tidigmodern tid
Prov
• •Vilka länder gav sig ut på upptäcktsresor?
•Varför gav man sig ut? •Hur var det möjligt?
Tanke och teknik •Varför just nu? •Vad fick
detta för kort- och långsiktiga konsekvenser?
• Territorialstater
Från feodala och dynastiska stater till territorialstater.
http://www.historia2.se/historia123/?p=409
1. Vad innebär det att staterna blev territorialstater?
2. Vilka blev de mer långsiktiga konsekvenserna av att
detta system infördes i Europa?
Bysantinska riket faller 1453.
Osmanerna
Mitten 1500- talet. 2 imperier:
Habsburgska och osmanska
• Ge exempel på osmanska rikets betydelse.
• Ge exempel på osmanernas framgångskoncept
•
http://www.historia2.se/historia123/?p=400
Renässansen
• Varför kallas den första hälftan av
tidigmoderna epoken ofte för ”renässansen”?
• Hur vidareutvecklades senare
renässanskulturen?
• http://www.historia2.se/historia123/?p=368
Upptäcktsresorna
• Förklara varför man gjorde upptäcktsresorna.
• Varför var det just européerna som
genomförde upptäcktsresorna?
• Ge exempel på konsekvenser av
upptäcktsfärderna.
• http://www.historia2.se/historia123/?p=378
Reformationen
• Förklara innebörden av reformationen.
• Två skäl brukar anges till varför Martin Luther
var så framgångsrik. Vilka?
• http://www.historia2.se/historia123/?p=492

similar documents