EMMIGRATION * SVERIGE TILL AMERIKA * 1800

Report
EMIGRATION – SVERIGE TILL
AMERIKA – 1800-TALET
UNDER ANDRA HÄLFTEN 1800-TALET OCH
BÖRJAN 1900-TALET HADE SVERIGE
HUNGERSNÖD P.G.A. FLERA ÅRS MISSVÄXT.
EN TREDJEDEL AV SVERIGES BEFOLKNING,
FÖR DET MESTA BÖNDER, FLYDDE ÖVER TILL
AMERIKA MED BÅT.
VARFÖR?
•
•
•
•
MISSVÄXT
HUNGERSNÖD
GÅRDARNA FÖR SMÅ, GICK EJ ATT LEVA PÅ
BLEV ERBJUDNA GRATIS JORD/MARK AV
AMERIKANSKA STATEN
• RYKTEN SPREDS OM LYCKAN I AMERIKA
• TEX: ALLA BREV FRÅN SLÄKTINGAR/VÄNNER,
IBLAND MED DOLLARSEDLAR, TIDNINGAR OCH
AFFISCHER
• JOBBA OCH FÅ DET BÄTTRE, HÖGRE LÖNER
VILKA?
•
•
•
•
•
BONDFAMILJER
EFTER ETT TAG OCKSÅ ARBETARE
UNGA MÄN OCH KVINNOR
INTE DE RIKA
MEDELKLASSEN SOM STANNADE
FICK DET BÄTTRE, HÖGRE LÖNER,
FLER JOBB O.S.V.
VARS FLYTTADE DE?
• DE UNGA TILL CHICAGOS SWEDETOWN
• BÖNDERNA TILL TEX, MINNESOTA. DET
VAR LIKNANDE KLIMAT SOM I SVERIGE.
• TILL OMRÅDEN DÄR SVENSKA FAMILJER
REDAN BODDE.
HUR?
• MED BÅT
• MINST 2 VECKOR
• OFFTAST FLERA MÅNADER, BEROENDE PÅ
VÄDRET
• VÄLDIGT TRÅNGT, DÅLIG MAT, MYCKET
SJUKDOM
• FÖRST TILL ENGLAND, SEN AMERIKABÅTEN
VIDARE
• 1915, DIREKTBÅTAR FRÅN GÖTEBORG
FRÅGOR??
1. HUR STOR DEL AV SVERIGES BEFOLKNING
EMIGRERADE TILL AMERIKA?
2. HUR TOG MAN SIG TILL AMERIKA?
3. VARFÖR FLYTTADE BONDFAMILJERNA TILL
T.EX. MINNESOTA?
4. NÄMN TRE ANLEDNINGAR TILL VARFÖR MAN
EMIGRERADE?
SVAR!!
1. EN TREDJEDEL AV SVERIGES BEFOLKNING
EMIGRERADE TILL AMERIKA.
2. FÖRST ÅKTE MAN TÅG TILL GÖTEBORG. EFTER DET
TOG MAN BÅTEN TILL ENGLAND OCH SEN VIDARE
MED BÅT TILL AMERIKA.
3. MAN FLYTTADE TILL T.EX. MINNESOTA FÖR ATT
DET VAR LIKNANDE KLIMAT SOM I SVERIGE, DET VAR
INGEN SOM BODDE DÄR SÅ DE FICK MARKEN
GRATIS.
4. FLERA ÅRS MISSVÄXT SOM GAV HUNGERSNÖD.
VILLE HA JOBB MED BÄTTRE LÖNER. RYKTEN OM DET
UNDERBARA LANDET.

similar documents