Dorthe Engelbretsdotter

Report
1634-1716 - Bergen
 Første kjente kvinnelige forfatter/poet
 Viser og rimebrev
 Populær salmedikter

13år – Danmark
 Abrosius Hardenbeck - sogneprest
 9 barn!! (2)
 Mannen fikk æra
 Sorg 
 Døde - 82år

Fikk enerett på sine egne verker av
kongen 1682 fornyet etter 10 år
 Skattefrihet første diktergasje
 Husløs etter bybrannen i Bergen
 Klaget til kong Frederik 4. 1704
 Diktbrev til øvrigheten 1709
 Nytt hus i 1712

Debuten hennes var en samling som
heter Siælens sang offer – 1678
 Andre samlinger av henne var Taare
Offer som hun gav ut 1685
 Samlingen består av salmer, andakter,
bønner, brev og leilighetsdikt
 Også skrev hun noe om hennes eget liv,
en gravskift og aften salme

www.wikipedia.no
 www.digitalarkivet.no
 www.uis.no
 Norskboka 

Rieka
Sofie
Agnete

similar documents