ISO passingen

Report
Als men een as in een gat brengt,
spreekt men over een passing.
•Losse
passing
•Overgangspassing
•Vaste passing
•Nominale
maat
•Tolerantie
•Grootste grensmaat
•Kleinste grensmaat
•Tolerantie veld
Ø75±0,1
Nominale maat = 75
Grootste grensmaat = 75,1
Kleinste grensmaat = 74,9
Tolerantie veld = 0,2
•Grootste
speling (gr. Gat – kl. as)
•Kleinste speling (kl. Gat – gr. as)
Nominale maat
Letter = Grensmaatligging
Een gat of een as
Cijfer = De tolerantieklasse
Gat 15H7
Grootste grensmaat: 15,018 mm
Kleinste grensmaat: 15,0 mm
As 15g6
Grootste grensmaat: 14,994 mm
Kleinste grensmaat: 14,973 mm
Grootste spelling: 15,018-14,973= 0,035 mm
Kleinste spelling: 15,0-14,994= 0,006 mm
Conclusie: Een losse Passing

similar documents