tel-mond

Report
‫ההתאחדות הישראלית לכלבנות‬
‫טופס רישום לתערוכת הכלבים הבינלאומית‪-‬הלורד ‪2014‬‬
‫חוות הלורד בתל מונד ‪ CAC-CACIB‬יום שבת ‪ 17‬במאי ‪2014‬‬
‫ניתן ורצוי למלא את הטופס ישירות באתר ההי"ל‪ .www.ikc.org.il :‬לפני מילוי‬
‫הטופס ושליחתו‪ ,‬יש לקרוא את קובץ נהלי התערוכה המפורסמים באתר‬
‫ההי"ל באינטרנט‪ www.ikc.org.il :‬המגדיר את נהלי התערוכה המחייבים ואת‬
‫חובות וזכויות המשתתפים בתערוכה‪ .‬נא למלא בכתב יד קריא וברור‪ .‬יש‬
‫למלא טופס נפרד לכל כלב על פי הפרטים המופיעים בתעודת היוחסין‪.‬‬
‫טפסים שיגיעו למשרד לאחר ‪ 30‬באפריל ‪ 2014‬בשעה ‪ 15:30‬לא יטופלו!‬
‫לא יתקיים רישום ביום התערוכה‪.‬‬
‫את הטופס המלא יש לשלוח להי"ל באמצעות הפקס‪03-6727173 :‬‬
‫או לכתובת ‪ :‬ת‪.‬ד‪ 162 .‬אור‪-‬יהודה ‪6025101‬‬
‫תעריפי רישום‪:‬‬
‫*על כל רישום כלב יונפק כרטיס כניסה אחד חינם‪.‬‬
‫** השתתפות גורים מגיל ‪ 3‬חודשים ומעלה מותנת בחיסון כלבת‬
‫רשימת שופטים‪:‬‬
‫‪,Svein Helgesen‬נורבגיה‬
‫קבוצה ‪( 1‬כלבי רועים)‬
‫קבוצה ‪( 9‬זעירים ופודלים)‪:‬‬
‫כלב רועים גרמני‪,‬כלב רועים בלגי‬
‫‪,Svein Helgesen‬נורבגיה‬
‫פודלים‪ ,Rita Reyniers-‬בלגיה‬
‫כלב סיני מצוייץ‪,‬בולדוג צרפתי‬
‫שמשון ברגר‪,‬ישראל‬
‫קבלייר קינג צ'רלס ספניאל‪,‬פאג‪,‬טרייר‬
‫טיבטי‪,‬פפיון‪ ,Annukka Paloheimo-‬פינלנד‬
‫שאר הגזעים ‪,Theo Leenen -‬בלגיה‬
‫קבוצה ‪( 2‬פינצ'ר‪ ,‬שנאוצר ומולוסרים)‬
‫טרייר רוסי שחור‪,‬דני ענק‪,‬כלבי דוגה‬
‫‪ ,Nicola Imbimbo‬איטליה‬
‫שנאוצרים – ‪ ,Annukka Paloheimo‬פינלנד‬
‫פינצ'ר ננסי ‪ -‬שמשון ברגר‪ ,‬ישראל‬
‫שאר הגזעים – ‪,Svein Helgesen‬נורבגיה‬
‫עד לתאריך‬
‫‪5/4/14‬‬
‫עד לתאריך‬
‫‪21/4/14‬‬
‫עד לתאריך‬
‫‪30/4/14‬‬
‫רישום כלב ראשון‬
‫‪₪140‬‬
‫‪₪190‬‬
‫‪₪240‬‬
‫רישום כלב נוסף *‬
‫‪₪100‬‬
‫‪₪150‬‬
‫‪₪200‬‬
‫קבוצה ‪( 4‬דקלים)‬
‫רישום גור ‪3-9‬‬
‫חודשים**‬
‫‪₪120‬‬
‫‪₪140‬‬
‫‪₪190‬‬
‫‪,Theo Leenen‬בלגיה‬
‫תחרות נוהג צעיר‬
‫‪₪70‬‬
‫‪₪70‬‬
‫‪₪70‬‬
‫‪₪70‬‬
‫‪₪90‬‬
‫‪₪120‬‬
‫‪₪90‬‬
‫‪₪130‬‬
‫‪₪190‬‬
‫‪₪70‬‬
‫‪₪70‬‬
‫‪₪70‬‬
‫‪₪ 55‬‬
‫‪₪ 55‬‬
‫‪₪ 55‬‬
‫עבור‬
‫תחרות זוגות‪ ,‬בית‬
‫גידול‪ ,‬קבוצת צאצאים‬
‫לרושם מ‪ 5-‬כלבים‬
‫שבבעלותו‬
‫קטלוג שיימסר ביום‬
‫התערוכה‬
‫כרטיס כניסה נוסף‬
‫קבוצה ‪( 8‬כלבי רטריבר וספניאל)‬
‫קבוצה ‪( 3‬טריירים)‬
‫שאר הגזעים – ‪ ,Walter Jungblut‬גרמניה‬
‫קבוצה ‪( 10‬כלבי רוח)‬
‫‪ ,Rita Reyniers‬בלגיה‬
‫זירה מרכזית‪:‬‬
‫טריירים ארוכי רגליים‬
‫‪ ,Annukka Paloheimo‬פינלנד‬
‫שאר הגזעים – ‪ ,Walter Jungblut‬גרמניה‬
‫גורונים – ‪,Svein Helgesen‬נורבגיה‬
‫גורים – ‪,Theo Leenen‬בלגיה‬
‫צעירים – ‪ ,Nicola Imbimbo‬איטליה‬
‫קשישים – ‪ ,Annukka Paloheimo‬פינלנד‬
‫זוגות – ‪ ,Walter Jungblut‬גרמניה‬
‫קב' צאצאים – ‪ ,Nicola Imbimbo‬איטליה‬
‫בתי גידול – ‪,Theo Leenen‬בלגיה‬
‫קבוצה ‪( 5‬כלבי שפיץ)‬
‫קבוצה ‪:1‬‬
‫קבוצה‬
‫קבוצה‬
‫קבוצה‬
‫קבוצה‬
‫קבוצה‬
‫קבוצה‬
‫קבוצה‬
‫קבוצה‬
‫קבוצה‬
‫‪ ,Rita Reyniers‬בלגיה‬
‫קבוצה ‪( 6‬האונדס)‬
‫ביגל‪,‬רודזיאן רידג'בק –שמשון ברגר‪,‬ישראל‬
‫שאר הגזעים ‪,Theo Leenen -‬בלגיה‬
‫קבוצה ‪( 7‬כלבי צייד)‬
‫‪ ,Rita Reyniers‬בלגיה‬
‫‪ ,Rita Reyniers‬בלגיה‬
‫‪2‬א'‪ ,Annukka Paloheimo :‬פינלנד‬
‫‪2‬ב'‪ ,Nicola Imbimbo :‬איטליה‬
‫‪ ,Walter Jungblut :3‬גרמניה‬
‫‪,Theo Leenen :4+6‬בלגיה‬
‫‪ ,Annukka Paloheimo :5‬פינלנד‬
‫‪ ,Rita Reyniers :7‬בלגיה‬
‫‪,Svein Helgesen :8‬נורבגיה‬
‫‪ ,Walter Jungblut :9‬גרמניה‬
‫‪ ,Rita Reyniers :10‬בלגיה‬
‫כוכב התערוכה ‪ ,Rita Reyniers-‬בלגיה‬
‫ההתאחדות הישראלית לכלבנות‬
‫מס' רישום‪:‬‬
‫לשימוש המשרד‬
‫טופס רישום לתערוכת הכלבים הבינלאומית ‪-‬הלורד ‪2014‬‬
‫חוות הלורד בתל מונד ‪CAC-CACIB‬‬
‫‪17‬במאי ‪2014‬‬
‫פרטי הכלב‪ :‬נא סמנו ‪ X‬במקום מתאים‬
‫תעריפי רישום‪ :‬למי שאינם חברים בחוג ‪ /‬מועדון המחיר כפול!‬
‫שם הכלב _____________________________________________________‬
‫□ אני מבקש להצטרף למועדון ‪ /‬חוג‪ □ _________________________ :‬אני חבר‪/‬ה‬
‫גזע __________________ צבע ______ סוג שיער ________ גודל __________‬
‫תאריך לידה _____‪ _____/_____/‬סגי"ר _______________‬
‫מין‪ :‬זכר □ נקבה □‬
‫□ כיתת גורים ‪ □ 3-6‬כיתת גורים ‪ □ 6-9‬כיתת צעירים □ כיתת מתבגרים‬
‫□ כיתה פתוחה □ כיתת קשישים □ כיתת עבודה □ כיתת אלופים‬
‫ברצוני להשתתף גם בתחרויות האלה‪ :‬נא סמנו ‪ X‬במקום מתאים‬
‫□ תחרות זוגות‪ :‬גזע‪ __________________ :‬מספרי סגי"ר של הכלבים‬
‫המשתתפים‪__________________________________________ :‬‬
‫□ בית גידול‪ :‬גזע‪ ____________________ :‬מספרי סגי"ר של הכלבים‬
‫המשתתפים‪__________________________________________ :‬‬
‫יש למלא שיבוץ מועדף לכיתה‪ .‬בהעדר שיבוץ המערכת תשבץ את הכלב באופן אוטומטי‪.‬‬
‫פרטי בעלים‪:‬‬
‫* לכל מועדון או חוג יש תעריף דמי חבר משלו‪ .‬ראו תעריפי דמי חבר באתר ההתאחדות‪www.ikc.org.il :‬‬
‫חובה למלא את כל השדות בטבלה זו על מנת לקבל את כל היתרונות של‬
‫המערכת הממוחשבת של ההי"ל‬
‫שם __________________________ טלפון _________________‬
‫כתובת _______________________________ מיקוד __________‬
‫דוא"ל ______________________________ נייד _____________‬
‫ריכוז תשלומים לביצוע‪:‬‬
‫□ קבוצת צאצאים‪ :‬גזע‪ _________________ :‬מספרי סגי"ר של הכלבים‬
‫המשתתפים‪__________________________________________ :‬‬
‫□ נוהג צעיר‪ :‬שם ומשפחה _________________________________‬
‫תאריך לידה של המתחרה ___‪ ___/___/‬גזע הכלב ________________‬
‫כתובת ___________________________ נייד ________________‬
‫הריני מאשר את נכונות הפרטים שמסרתי בטופס זה ומסכים שכלבי ישפט בהתאם לתקנוני השופטים והתערוכות‬
‫של ההי"ל ושל ה‪ FCI -‬על פי נוהלי הרישום והתערוכה של ההי"ל כפי שהם מופיעים בפרסומי האינטרנט שבאתר‬
‫ההי"ל ‪ www.ikc.org.il‬ואכבד את כל החלטות הנהלת התערוכה‪ .‬רישום הכלב מהווה הסכמה מלאה לתנאים הנ"ל‪.‬‬
‫דמי חבר ל‪ 12-‬חודשים למועדון ‪ /‬חוג‪₪ _______________________ :‬‬
‫אופן התשלום‪ :‬נא סמנו ‪ X‬במקום מתאים‬
‫רישום כלב לתערוכה‪₪ __________________________________ :‬‬
‫□ רצ"ב מזומן □ המחאה לפקודת‪ :‬ההתאחדות הישראלית לכלבנות‪.‬‬
‫רישום _____ כלבים נוספים‪₪ ____________________________ :‬‬
‫תחרות קבוצת צאצאים ‪ /‬בית גידול ‪ /‬זוגות‪₪ ___________________ :‬‬
‫תחרות הנוהג הצעיר‪₪ __________________________________ :‬‬
‫קטלוג שיימסר ביום התערוכה‪₪ ____________________________ :‬‬
‫עבור ____ כרטיסים נוספים לפי ‪ ₪55‬לכרטיס‪₪ _______________ :‬‬
‫סה"כ‪:‬‬
‫□ תשלום בכרטיס אשראי שפרטיו‪ :‬סוג כרטיס _____________‬
‫שם בעל הכרטיס ____________________________ תוקף ___‪___/‬‬
‫מס' כרטיס ____________________________________________‬
‫מס' ת‪.‬ז‪ ______________ .‬כתובת __________________________‬
‫טלפון ____________ נייד _______________ חתימה __________‬
‫אין רישום כלבים ביום התערוכה‪ .‬מועד אחרון לרישום‪ 30.4.2014 :‬בשעה‪ 15:30 -‬בצהרים‪.‬‬
‫‪₪‬‬
‫טופסי הרשמה שיגיעו למשרדי ההי"ל לאחר מועד זה לא יטופלו‪.‬‬
‫טופס הרשמה‪ ,‬תקנון תערוכות‪ ,‬נהלים ופרטים נוספים באתר ההי"ל ‪www.ikc.org.il‬‬

similar documents