Alergie - Plus Edukacja

Report
Alergie
Alergia - uczulenie
To nabyte nieprawidłowe lub nadmiernie
nasilone reakcja ustroju na zetknięcie się
z czynnikami (alergenami). U osób
niealergicznych nie powodują one żadnych
reakcji.
 Alergenami są najczęściej substancje
białkowe.

Odczyny alergiczne

1.
2.
Reakcje alergiczne mogą mieć dwojaki
przebieg:
Bezpośrednie – występują nagle od kilku
do kilkunastu minut od kontaktu
organizmu z alergenem. Najbardziej
gwałtownym tego typu odczynem jest
wstrząs anafilaktyczny.
Opóźnione pojawiające się stopniowo w
dłuższym odstępie czasu po kontakcie z
alergenam
Histamina w alergiach
Jest to związek odpowiedzialny za większość
odczynów alergicznych (objawów alergii).
Produkowany przez nasz organizm w
odpowiedzi na kontakt z alergenem.
 Do objawów uwalniania histaminy (w
zależności od miejsca uwalniania) można
zliczyć:
 Katar sienny
 Pokrzywka
 Skurcz oskrzeli

Leki p-histaminowe


Leki te blokują receptor H1. Nie powodują
one zatrzymanie produkcji histaminy, a
jedynie nie pozwalają na łączenie się jej z
odpowiednimi receptorami i wywołanie
efektu (objawów alergii)
Leki te są skuteczne gdy histamina napływa z
krwią do miejsca działania np. do skóry.
Natomiast gdy histamina wydziela się blisko
miejsca działania np. w oskrzelach ich
skuteczność jest słaba.
Leki p-histaminowe - podział

1.
2.
Ogólnie dzieli się je na dwie grupy:
Leki p-histaminowe I generacji
Leki p-histaminowe II generacji
Leki p-histaminowe I generacji

Oprócz blokowania wspomnianego
wcześniej receptora H1, łacza się one z
innymi receptorami (np. cholinergicznymi),
stąd oprócz działania p-alergicznego
wykazują wiele działań niepożądanych. Z
tego względu są stosowane w silniejszych
reakcjach alergicznych oraz gdy leki II
generacji są nieskuteczne.
Leki p-histaminowe I generacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wskazania:
Pokrzywka pokarmowa i polekowa
Uczuleniowe zapalenie skóry
Zmiany spowodowane ukąszeniem
owadów
Katar sienny
Skurcz oskrzeli spowodowany
wdychaniem pyłków roślinnych
Choroba lokomocyjna
Leki p-histaminowe I generacji

1.
2.
3.
4.
5.
Działania niepożądane:
Zawroty głowy
Senność, otępienie
Zaburzenia koordynacji ruchowej –
zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych
Suchość błon śluzowych
Zaparcia
Leki p-histaminowe I generacji

1.
2.
3.
Przykłady
Klemastyna i difenhydramina – dziłanie
uspokajające
Antazolina
Prometazyna – dziłanie uspokajające i pwymiotne
Leki p-histaminowe II generacji


Leki te nie wywołują typowych działań
niepożądanych charakterystycznych dla
leków I generacji lub są one znacznie
mniej zaznaczone (senność). Mogą być
stosowane u kierowców pojazdów
mechanicznych.
Działanie Leków p-histaminowych II
generacji rozpoczyna się później i trwa
dłużej niż I generacji. Nie są one
podawane pozajelitowo.
Leki p-histaminowe II generacji
Wskazania:
 Katar sienny i alergiczny nieżyt nosa
 Alergiczne zapalenie spojówek
 Przewlekłe pokrzywki

Leki p-histaminowe II generacji

1.
2.
3.
4.
Przykłady:
Loratadyna (np. Claritin)
Cetyryzyna (np. Zyrtec)
Astemizol (np. Hismanal)
Dimentinden (np. Fenistil)
Sole wapnia w alergiach
Sole wapnia hamją przepuszczalność błon
komórkowych, zwłaszcza naczyń
 Dzięki temu hamują przenikanie płynu na
zewnątrz naczyń (obrzęki, nieżyty) i hamują
powstawanie wykwitów na skórze
 Są stosowane w zapaleniach uczuleniowych skóry,
nieżycie nosa, pokrzywkach.
 Stosowane doustnie (tabletki, proszki, syropy)
 W nagłych przypadkach (np. Obrzęk Quinkiego) dożylnie

Glikokortykosteroidy
Są to leki stosowane w uogólnionych i
ciężkich odczynach alergicznych (obrzęk
Quinkiego, wstrząs anafilaktyczny) oraz
przewlekłych i przedłużających się stanach
skurczu oskrzeli (np. dychawicy
oskrzelowej).
 Można je stosować doustnie i
pozajelitowo oraz w formie wziewnej.

Glikokortykosterydy




Stosowanie ogólnie, przewlekle powodują
wiele działań nieporządanych.
Można je podzielić na krótko, średnio i
długodziałające.
W gabinecie stomatologicznym najczęściej
stosuje się hydrokortyzon (w przypadkach
nagłych, silnych reakcji alergiznych).
Deksametazon (długo działający) jest
składnikem preparatów stomatologicznych
np. Endomethason N, Dexadent, Cresophen
Wstrząs anafilaktyczny


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja) jest to szybko
rozpoczynająca się i zagrażająca życiu reakcja
nadwrażliwości organizmu w odpowiedzi na jakiś
czynnik uczulający.
Objawy wstrząsu:
Bladość powłok
Niepokój
Wysypka
Uczucie braku powietrza
Kołatanie serca
Obniżenie ciśnienia
Zapaść
Zestaw przeciwstrząsowy
W skład takich zestawów wchodzą zarówno
leki jak i sprzęt oraz materiały.
 Leki:
1. Adrenalina
2. Glikokortykosterydy np. Prednizolon
3. Leki p-histaminowe I gen.
4. Sól fizjologiczna, glukoza 5% - do
uzupełniania płynów
5. Wziewne leki rozkurczające oskrzela
6. Leki uspakajające

Zestaw p-wstrząsowy

1.
2.

1.
2.
Sprzęt:
Zestaw do intubacji, rurki ustnogardłowe, maski twarzowe, worek
samorozprężalny
Zestaw do tlenoterapii
Materiały
Strzykawki i igły
Wenflony, aparat do przetoczeń
Postępowanie przeciwwstrząsowe
1.
2.
3.
4.
5.
Jak najszybsze usunięcie zródła alergenu
Podawanie adrenaliny,
glikokortykosteroidów i leków puczuleniowych
Wypełnienie łożyska naczyniowego w celu
utrzymania odpowiedniego ciśnienia krwi
W razie potrzeby inne leki: rozkurczające
oskrzela, uspokajające
Wezwanie pomocy specjalistycznej
Dziękuje
Bibliografia









Mutschler E., Geisslinger G, Kroemer HK . Farmakologia i toksykologia Mutschlera.
MedPharm 2010.
Bobkiewicz-Kozłowska T.: Podstawy farmakologii ogólnej z elementami receptury dla
studentów medycyny. Wydawnictwo AMiKM, Poznań 2001.
Janiec W.: Kompendium farmakologii. PZWL, Warszawa, 2010
Cenajek-Musiał D, Okulicz-Kozaryn I.: Stany zagrożenia życia – postępowanie lecznicze i
leki stosowane w ratownictwie medycznym. Wydawnictwo AMiKM, Poznań 2004.
Katzung B.G.: Basic & Clinical Pharmacology, The McGraw-Hill Companies, 2011.
Kryst L. (red) Chirurgia Szczkowo twarzowa. PZWL., Warszawa 2007
Arabska-Przedpełska B., Pawlicka H.: Współczesna endodoncja w praktyce, wydanie I,
Bestom Łódź 2011
Jańczuk Z.: Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów
Stomatologii. PZWL Warszawa 2008.Wydanie III (dodruk)
Piątowska D.: Kariologia Współczesna. Postępowanie kliniczne. Med. Tour Press, Warszawa
2009.

similar documents