Samoobsługa dzieci przedszkolnych

Report
opracowanie
mgr Natalia Werner

W trakcie opanowywania czynności
samoobsługowych dziecko uczy się tak organizować
swoją aktywność, by osiągnąć zamierzony cel.

Dowiaduje się też, że w niektórych sytuacjach nie
da się uniknąć wykonywania pewnych czynności i
dlatego rozsądniej jest wykonać to, co trzeba,
szybko i sprawnie;

Sposób wykonywania czynności samoobsługowych
i porządkowych przenosi się także na czynności
intelektualne:

Dzieci, które marudzą i ociągają się przy czynności
samoobsługowej, przenoszą ten styl zachowania na sytuacje
zadaniowe typu dydaktycznego

Dzieci, które „sieją” bałagan są zwykle równie niestaranne
w realizacji zadań typu intelektualnego

Dzieci, które przy wykonaniu czynności samoobsługowych
domagają się pomocy, chociaż przy niewielkim wysiłku
poradziłyby sobie same, przenoszą to zachowanie-nawyk
na sytuacje zadaniowe typu intelektualnego
Jedzenie
Ubieranie
się
Samoobsługa
w łazience
3
rok życia
 Potrafi
samodzielnie jeść, choć pojawia się
opór w sytuacji, gdy było uczone karmienia;
 Używa
łyżki i widelca
 Trudności
talerzu;
z zachowaniem porządku na
4
rok życia
 Przestrzega
zasad wspólnego spożywania
posiłku:
o
Nieodchodzenie od stołu, gdy inni spożywają
posiłek
o
Podziękowanie za posiłek
o
Przysunięcie krzesła do stołu po zakończonym
posiłku;
 Powinno
następować wdrażanie do
estetycznego spożywania posiłku;
5
rok życia
 Sporadyczne
zachlapania dzięki lepszej
koordynacji wzrokowo-ruchowej
 Samodzielne
nakrywanie do stołu oraz
sprzątanie po posiłku;
 Pod
koniec drugiego semestru roku
szkolnego posługiwanie się nożem i
widelcem (łączenie tej umiejętności z nauką
orientacji przestrzennej: prawo-lewo);
6
rok życia
 Podtrzymanie
 Stosowanie
wyuczonych zasad
form kulturalnego spożywania
posiłku
 Uatrakcyjnianie
czasu spędzonego przy
stole – wdrukowanie nawyków jedzenia;
 3-4
rok życia
 Ubiera
się i rozbiera, ale nie dotyczy to
odzienia wierzchniego;
 Wcześniej
i sprawniej wykonują te czynności
dziewczynki niż chłopcy;
 Ubierają
się z pewną pomocą dorosłego –
komunikaty werbalne oraz wykorzystanie
gestu;
 Trudności
z rozróżnieniem tył –przód, lewyprawy but;
5
rok życia
 Samodzielnie
nakłada różne części odzienia,
również wierzchniego;
 Trudności
z zawiązaniem fartuszka,
sznurowadeł; zapinaniem guzików u
płaszcza;
 6-7
rok życia
 Automatyzacja
ruchów precyzyjnych przy
zastrzeżeniu stałego treningu;
3
rok życia
 Zgłasza
 Zna
potrzeby fizjologiczne;
zasady treningu czystości. Potrafi:
o
ściągnąć bieliznę
o
załatwić się
o
wytrzeć papierem miejsce intymne
o
podciągnąć bieliznę
o
umyć ręce i je wytrzeć
3
rok życia

Myje ręce i twarz bez zamaczania ubrania i
wyciera je ręcznikiem; niedoskonałe wykonanie
szczególnie przy dużym zabrudzeniu;

Ruchy są jeszcze nieporadne przez słabą
koordynację i napięcie mięśniowe

Trudności z myciem zębów – opanowanie ruchów
precyzyjnych

Potrzebuje przy wykonywaniu czynności
podpowiedzi werbalnych oraz podpartych
gestem przy sekwencji działania;
 4,5
i 6 rok życia
 Doskonalenie
podjętych w 3 roku życia
czynności samoobsługowych

Przemianowanie ich w nawyki;




Daj dziecku czas
Ciesz się z każdego najmniejszego sukcesu
dziecka
Nie koryguj nadmiernie
Bądź systematyczny i konsekwentny w
podejmowanych zadaniach
 Skup
się na następujących zadaniach:
 Nawyk
właściwego zachowania się w toalecie
 Nawyk
samodzielnego rozbierania się i
ubierania, a także dbania o swoje ubrania
 Nawyk
bezkonfliktowego układania się do snu
 Nawyk
właściwego zachowania się przy stole i
kształtowania dobrych manier przy jedzeniu
 Nawyk
dbałości o to, by rzeczy były na swoim
miejscu




Żebrowska, M.(red).(1977).Psychologia rozwojowa
dzieci i młodzieży. PWN: Warszawa.
Harwas – Napierała, B.,Trempała, J. (2000).
Psychologia rozwoju człowieka, T2. PWN: Warszawa.
Artykuł p. Ewy Zielińskiej: Kształtowanie czynności
samoobsługowych. (http://blizejprzedszkola.pl/mbp1338,ksztaltowanie-czynnosci-samoobslugowych)
Doradca Nauczyciela Przedszkola.
(4/2011/s.21.,5/2012/s. 15-21). Kształtowanie
czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych.

similar documents