Erken Tanı - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Report
T. C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Şube Müdürlüğü
www.asm.gov.tr
ERKEN TANI VE DÜZENLİ
ARALIKLARLA
MUAYENENİN ÖNEMİ
ERKEN TANI VE DÜZENLİ
ARALIKLARLA MUAYENENİN ÖNEMİ
AMAÇ:Erken tanı ve düzenli aralıklarla
muayenenin önemi ve gerekliliği konularında
bilgi kazanmak
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
 Erken tanının önemini söyleyebilme
 Düzenli aralıklarla muayenenin faydalarını
sayabilme
 Özel gruplarda düzenli aralıklarla muayenenin
önemini söyleyebilme
 Düzenli aralıklarla muayene yapılması
gereken hastalıkları söyleyebilme
Erken Tanı:
 Herhangi bir hastalığın, o hastalığa ait
belrtilerin henüz tam olarak ortaya
çıkmadığı, kişiye acı ve sıkıntı vermediği
ve onu çalışmaktan alıkoymadığı dönemde
tanınmasıdır.
ERKEN TANI:





Tedavi şansını artırır.
Tedaviyi kolaylaştırır.
Tedavi giderlerini azaltır.
Doku ve organ kaybını önler.
İş gücü kaybını önler.
HAYAT KURTARIR…
Yasal olarak zorunlu olan muayeneler
nelerdir?
Evlenme muayenesi
 Sürücü muayenesi
 Kan muayenesi (Sıtmalı bölgelerde)
 Mesleki nedenlerle yapılan muayene

Erken Tanı Yönünden Özel
Çaba Gösterilmesi Gereken
Toplum Grupları ve
Karşılaşabilecekleri Hastalıklar
1-Gebeler








Tüberküloz
Kalp Hastalıkları
Anemi
Frengi
Diyabet
Böbrek hastalıkları
Rh uyuşmazlığı(Kan uyuşmazlığı)
Toksemi(Gebelik Zehirlenmesi)
2-Bebek ve Oyun çağı
-Beslenme bozukluğu
-İşitme ve görme kusurları
-Gelişim geriliği
-Doğuştan kalça çıkığı
-Feniketonüri
-Hipotiroidi
-Anemi
Okul çağı çocukları:
-Beslenme bozuklukluğu
-Tüberküloz
-Eğitime Uyumsuzluk
-İşitme ve görme kusurları
Genç Yetişkinler(40 Yaşa kadar)
-Tüberküloz
-Meslek Hastalıkları
-Meme ve Rahim ağzı kanseri
-Anemi
-Sifiliz(Frengi)
-Gonore ( Bel Soğukluğu)
Yetişkinler (40-59 yaşlar )
-Genç yetişkinlerin ve yaşlıların hastalıkları
Yaşlılar:
-Hipertansiyon
-Kanser
-Glokom
-Diyabet
-Kronik bronşit
-Böbrek hastalıkları
-Kalp ve damar hastalıkları
Halk sağlığı yönünden erken tanı
konması önem taşıyan hastalıklar

Tüberküloz, Hepatit-B,C, AİDS(HIV),
frengi,lepra, kalp ve böbrek hast.,
çocuklarda büyüme, gelişme, ve işitme
kusurları,sık görülen kanserler (meme,
akciğer vs.), diyabet, hipertansiyon,glokom,
meslek hast., fenilketonüri, hipotiroidi,
anemi, d.Kalça çıkığı gbi hastalıklarda erken
tanı kişinin hayat süresini uzatması
bakımından çok önem taşır.

similar documents