CMIS

Report
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
OSS
Khóa luận tốt nghiệp:
TÌM HIỂU CMIS ,PKI VÀ ALFRESO
THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU
Khoá : 1
Lớp : CNPM01
GVHD:
SVTH:
TH.S NGUYỄN TRÁC THỨC
06520285 ĐOÀN QUANG MINH
06520467 NGUYỄN HÒA THUẬN
NỘI DUNG
• Thực trạng
• Giải pháp
1. Thực trạng
và giải pháp
• Đối tượng nghiên
cứu
• Đối tượng quản lý
• Phạm vi đề tài
• ECM – Alfresco
• CMS – Joomla
• CMIS
• PKI
2. Mục tiêu
3. Cơ sở lý
thuyết
• Sơ đồ triển khai
• Phân công việc
• Trình diễn ứng
dụng
4. Ứng dụng
minh họa
• Kết luận
• Hướng phát triển
5. Kết luận và
hướng phát
triển
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
PKI
CMIS
Đề tài: TÌM HIỂU PKI VÀ CMIS TRÊN ALRESCO
XÂY DỰNG THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI LIỆU UIT
ECM
23/04/2011
3
1.1 THỰC TRẠNG
• Tài liệu tại trường đang được
lưu trữ ở dạng truyền thống
(giấy). Tốn nhiều không gian và
chi phí.
• Các qui trình luân chuyển hồ sơ
rườm rà, mất nhiều thời gian.
• Vấn đề xác thực và bảo vệ tài
liệu ngày càng trở nên thiết yếu.
• Khả năng thất thoát tài liệu do
hư hỏng cao.
23/04/2011
4
1.2 GIẢI PHÁP
• Triển khai hệ thống quản lý tài liệu
trên nền ECM - Alfresco.
• Tích hợp Alfresco, CMS Joomla qua
CMIS tạo ra giao diện độc lập và
thân thiện người dùng.
• Tích hợp chữ ký số(PKI) giải quyết
vấn đề xác thực và bảo vệ tài liệu
trên một số qui trình làm việc.
• Toàn bộ giải pháp sử dụng công cụ
và phần mềm nguồn mở.
23/04/2011
5
2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
• Tìm hiểu công nghệ:
CMIS, PKI
• Tìm kiếm giải pháp cho
thực trạng quản lý tài liệu
hiện nay tại trường.
• Xây dựng ứng dụng thử
nghiệm công nghệ, có khả
năng phát triển về sau.
23/04/2011
6
3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
•
•
•
•
•
•
ECM – Alfresco
CMS – Joomla
CMIS
PKI – workflow
YUBICO
LDAP – CAS server
23/04/2011
7
3.1 ECM - Alfresco
• ECM – Hệ quản trị nội
dung doanh nghiệp
• Alfresco – Hệ thống
quản lý tài liệu mã
nguồn mở mạnh mẽ.
Hỗ trợ phát triển thêm
extension cho việc tích
hợp chữ ký số.
23/04/2011
8
3.2 CMIS
CMIS là bản đặc tả các dịch vụ chuẩn do các nhà
cung cấp ECM lớn cùng nhau lập ra. Có các ưu
điểm:
• Chỉ cần viết một lần, chạy với tất cả các
Repository(kho tài liệu).
• Tích hợp đa kho tài liệu.
• Người dùng chỉ cần học cách dùng một giao
diện cho tất cả kho tài liệu.
23/04/2011
9
3.3 CMS - Joomla
• Số lượng giao diện
khổng lồ liên tục được
phát triển.
• Luôn nằm trong top 3
CMS hàng đầu thế giới
do nhà xuất bản Packt
Publishing bình chọn.
23/04/2011
10
3.4 PKI - Digital Signature - OTP
Chứng minh
nguồn gốc
Tăng cường
bảo mật
Chống chốiBảo vệ mật
bỏ
khẩu
Ngừa
keylogger
Hạn chế mất
mật khẩu
Kiểm tra toàn
vẹn dự liệu
23/04/2011
11
4. ỨNG DỤNG MINH HỌA
Deployment diagram:
DBServer(MySQL)
CMS DB
PHP WebServer(Apache)
Joomla CMS
ECM DB
CMIS
LDAP Server
Java WebServer(Tomcat)
AD Server
Alfresco ECM
Remote Server
Yubico
23/04/2011
CAS - SSO
12
4. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Đoàn Quang Minh:
• Viết CMIS API trên PHP.
• Từ đó, phát triển giao diện
cho Alfresco ECM trên
Joomla.
• Tích hợp tính năng
workflow và chữ ký số vào
hệ thống.
• …
23/04/2011
Nguyễn Hòa Thuận:
• Phát triển module chữ ký
số trên Alfresco.
• Tích hợp tính năng OTP
cho CAS server.
• Cài đặt và cấu hình LDAP
• Tìm hiểu và dựng hệ
thống EJBCA
13
4. CMIS API
• CMIS API được viết trên PHP theo chuẩn RESTful
Web Service.
23/04/2011
14
4. PKI trên Alfresco
Alfresco Digital Signature
Module ký lên file pdf dùng khóa
mềm P12 – PKCS12.
Ký file trực tiếp ngay trên giao
dựng web.
Ký từ xa thông qua Webservice,
Webscript của Alfresco.
23/04/2011
15
Lượt đồ tuần tự
Module Alfresco pdf Signer
• Phát triển phần mở rộng
cho tính năng chữ ký số
trên Alfresco.
23/04/2011
16
Lượt đồ tuần tự CAS server hỗ trợ OTP
• Tích hợp tính năng OTP
cho CAS server.
23/04/2011
17
4. DEMO ỨNG DỤNG
Bảng phân quyền hệ thống
Chức năng
Sinh viên
Phòng ban
Quản trị
Tìm kiếm tài liệu
X
X
X
Xem và download
X
X
X
Quản lý tài liệu
X
X
Sử dụng workflow
X
X
Chữ ký số
X
X
Quản lý người dùng
23/04/2011
X
18
5.1 KẾT LUẬN
Các kết quả thu được:
• Nghiên cứu công nghệ: CMIS, PKI
• Giải pháp quản lý tài liệu cho
trường đại học.
• Hệ thống minh họa với các chức
năng: quản lý tài liệu cơ bản, hỗ trợ
workflow, chữ ký số, …
23/04/2011
19
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN
• Hoàn thiện hệ thống quản
lý luận văn và công văn
• Chỉnh sửa tính năng
workflow dùng CMIS
• Nâng cấp hệ thống chữ ký
số hỗ trợ khóa cứng
(PKCS#11).
23/04/2011
20
XIN CẢM ƠN
Nhóm xin chân thành cảm ơn
• Thầy NGUYỄN TRÁC THỨC.
• Thầy HUỲNH NGỌC TÍN
• Quý thầy cô hội đồng bảo vệ luận văn.
• Các bạn sinh viên.
Đã quan tâm theo dõi.
23/04/2011
21

similar documents