Upoznajmo i izgrađujmo svoj život, prezentacija za 8

Report
UPOZNAJMO I IZGRAĐUJMO SVOJ
ŽIVOT



ADOLESCENCIJA
Vrijeme dozrijevanja kada jača osjećaj osobne
odgovornosti, povjerenje u samoga sebe i
želja za slobodom
Vrijeme prelaska iz djetinjstva u odraslu dob


ČOVJEK
Osoba, a to znači da je tijelo i duh, osjećaji i
razum
RAZVOJ
-duhovni
-intelektualni
-društveni

PUT DOZRIJEVANJA I OSAMOSTALJIVANJA
UKLJUČUJE:
-skrb za intelektualni i društveni razvoj
-očuvanje tjelesnog zdravlja
-emocionalno dozrijevanje

PREMA JASNIM CILJEVIMA
-adolescent treba upoznati samoga sebe i
usmjeravati se prema svojim zadanim
ciljevima, mora naučiti sebe prihvatiti
-Pravilno dozrijevanje postiže se
usklađivanjem osjećaja s razumom

MORALNA ZRELOST
-sposobnost raspoznavanja dobra od zla
-spremnost izabrati dobro

Prijateljstvo je svima potrebno jer:
-štiti od samoće
-ispunja naše srce radošću i toplinom
-potiče na dobrotu prema svim ljudima

ZALJUBLJENOST
-snažno uzbuđenje
-usmjerenost na sebe
-potreba vlastitog zadovoljenja

LJUBAV
-zajednički interesi
-dubok osjećaj
-uvažavanje drugoga


similar documents