Architektura a socharstvi starověkého Řecka

Report
ŘECKÁ ARCHITEKTURA A SOCHAŘSTVÍ
ŘECKÁ ARCHITEKTURA
dokonalé stavitelské uměním, které zásadně
ovlivnilo další historický vývoj architektury
 jednalo se především o chrámové stavby
budované nejdříve ze dřeva a později z kamene
 podle tvarového vyjádření sloupů rozlišujeme
3 hlavní slohy:

1.
2.
3.
dórský řád: nejstarší sloh, prostý a střízlivý,
chrámy podle vzoru mykénského megara,
dórský sloup nemá patku, nejvýznamnější
památky jsou Pantheón v athénské Akropoli,
Héřin chrám v Olympii, Apollonův chrám v
Korintu
iónský řád: poměrně lehčí sloh, štíhlejší
sloupy dělené na patku, dřík a hlavici,
nejznámější stavba je Artemidin chrám v
Efesu
korintský řád: více zdobený, v tomto slohu se
stavěly lázně a divadla, hlavní stavba
Olympeion v Athénách
HLAVNÍ TYPY STAVEB ŘECKÉ ARCHITEKTURY
mykénské hrady:
 zdmi opevněné stavby s branami a palácem
chrámy:
 původně vznikly jako obytné domy se sloupy
 počet sloupů se časem zvyšoval na desítky
 novější chrámy byly stále více zdobené
divadla:
 půlkruhovité stavby kolem centrální plochy
ŘECKÉ SOCHAŘSTVÍ
představuje jeden z nejcennějších přínosů do
pokladnice světového výtvarného umění
 jasný hluboký humanistický obsah
 sochy bohů měly čistou lidskou podobu
 člověk se stal ústředním námětem sochařství
 sochaři dosáhli v tvarování lidského těla
nepřekonatelného mistrovství
 sochy z mramoru a bronzu, polychromované

ŘEČTÍ SOCHAŘI
Feidias z Athén: jeden z nejslavnějších řeckých
sochařů všech dob, autor sochy boha Dia v
Olympii a monumentální sochy Pallas Athény
 Myron: autor sochy Diskobolos (vrhající disk)
 Polykleitos z Argu: jeho nejproslulejší socha je
Doryforos (mladý muž nesoucí kopí)
Diadúmenos ( mladík uvazující si stužku vítěze)
 Praxiteles: autor kultovní sochy bohyně Afrodity


similar documents