Orijentacija i kretanje slijepih i slabovidnih osoba

Report
Projekt sufinancira EU iz
Europskog socijalnog fonda
Blaženka Paković, profesor defektolog, instruktor orijentacije i kretanja
1
Orijentacija je proces iskorištavanja senzornih
podataka radi utvrđivanja položaja u prostoru i
odnosa sebe prema predmetima u okolici.
(orijentacija na blizinu, orijentacija na daljinu)
Kretanje je sposobnost slijepe osobe da se uspješno
kreće i svladava udaljenost od polazišta do
odredišta.
Peripatologija = peri + patine + logos
2
3

Osnovni cilj rehabilitacijskog programa orijentacije
i kretanja je osposobiti osobu s oštećenjem vida za
sigurno, samostalno i sistematično kretanje u
zatvorenim i otvorenim prostorima s minimalnim
fizičkim i psihičkim naporom.
4

Slijepim osobama:
Slijepom osobom smatra se osoba koja ima ostatak vida
od 0-5%, odnosno suženo vidno polje 5 stupnjeva oko
fiksacijske točke;

Slabovidnim osobama
Slabovidnom osobom smatra se osoba koja na boljem oku
s korekcijom ili bez korekcije ima ostatak vida do 40%,
odnosno suženo vidno polje na 20 stupnjeva ili manje
bez obzira na ostatak vidne oštrine
5

Povećava se samopouzdanje i samopoštovanje

Razvija se pozitivna slika o sebi

Poboljšavaju se tjelesne sposobnosti

Unapređuju se socijani kontakti (više socijalnih
prilika za komuniciranje)
6



Povećava se mogućnost zapošljavanja
Povećava se stupanj vlastite samostalnosti u
obavljanju svakodnevnih aktivnosti
Kvalitetniji i aktivniji život osoba s oštećenjem vida
7
Pri izradi Individualnog programa uzeti u obzir:









dob korisnika,
stupanj oštećenja vida,
vizualno funkcioniranje,
dob nastanka oštećenja vida,
postojanje pridruženih smetnji,
psihološke osobine pojedine osobe,
mjesto od kuda dolazi korisnik,
motivaciju
ranija iskustva osobe u kretanju
8
Zatvoreni prostor
Otvoreni prostor
9
Uvjeti provođenja treninga
10
Trening isključivo provode dodatno
osposobljeni instruktori orijentacije i kretanja
(peripatolozi).
Prema potrebi mogu se uključiti psiholozi,
kineziterapeuti, fizioterapeuti.
11
Komunikacija: instruktor - korisnik
12









Didaktički materijali i igračke
Sportska sredstva i rekviziti (strunjače, obruči)
Dugi bijeli štap
Simulacijske naočale/povez
Kompas
Taktilni crteži, karte prilagođeni slijepim osobama
Crteži i karte prilagođeni visokoslabovidnim
osobama
Optička i elektronička povećala, diktafon
GPS
13

Videći vodič

Dugi bijeli štap

Pas vodič
14

Najsigurniji i
najučinkovitiji način
kretanja

Prednosti

Nedostatci
15
Videći vodič
Prihvaćanje i odbijanje pomoći
16






Pravilan hvat (lakat, rame, zapešće)
Uski prolaz
Stepenice
Sjedanje
Promjena strane
Promjena smijera
17

Gornja zaštitna tehnika

Donja zaštitna tehnika

Tehnika slijeđenja zida

Tehnika traženja ispuštenih predmeta
18
19
20
21
22
Vrste štapova:
Jednodjelni štap
Sklopivi štap
 Štap na sklapanje (rasklopivi)
 Štap na razvlačenje (teleskopski)
Laserski štap
Štap hodalica
Ortopedski štap
23
Sklopivi štap metalni
Jednodjelni štap
24
Teleskopski štap
Teleskopski - invalidski
25
Laserski štap
Štap hodalica
26




Štitnik – dovoljno čvrst da se ne slomi u sudaru s
preprekom
Pipaljka – mora biti dovoljno elastičan i osjetljiv da
prenosi određene informacije (vrsta tla, promjena u
visini terena i sl.)
Simbol – označava da se radi o osobi s oštećenjem
vida
Sigurnosna uloga - pruža zaštitu donjeg dijela
tijela
27
Uvjetovana:
 visinom korisnika,
 dužinom koraka i
 brzinom kretanja
U momentu dok je štap uspravljen treba dosezati do
prsne kosti.
28





Štiti donje dijelove tijela od prepreka
Služi za otkrivanje orijentira i promjene u visini
terena
Simbol je osoba s oštećenjem vida
Vidljiv je vozačima i pješacima
Služi kao “produžena ruka” osobi s oštećenjem vida
29



Ne osigurava zaštitu viših dijelova tijela
Mogućnost podmetanja štapa drugim osobama,
posebice u gužvi
Količina informacija koje se njime mogu prikupiti
ograničena je njegovom duljinom
30

Dijagonalna

Hooverova ili dodirna tehnika

Trotaktna tehnika

Klizajuća tehnika
31
Podjela prema dobi:
 Rana intervencija i predškolska dob
 Osnovnoškolska dob
 Srednjoškolska dob/odrasli
Podjela prema mjestu rada:
 Zatvoreni prostor – kontrolirani uvjeti
 Otvoreni prostor – ulice, trgovi parkovi
32
Razvoj osjetila (ostatak vida, sluh, dodir, miris)
Razvoj koncepata:
 slika tijela,
 prostorni odnosi - ispod, iznad između, lijevo,
desno
 Veličina, oblik, boja, taktilna kvaliteta i funkcija
predmeta: tvrdo - meko, malo -veliko, visoko –
nisko, tanko – debelo, okruglo i sl.
33

Vrijeme, udaljenost, količina, težina: dan- noć,
jučer, danas, sutra, bliže – dalje, sve – ništa, cijelo –
pola, puno – prazno, pojam broja, teško – lagano
itd.
Motorički razvoj
 Razvoj grube motorike – hodanje, sjedenje,
kotrljanje, puzanje, skakanje isl.
 Razvoj fine motorike – uzimanje, okretanje,
povlačenje, dohvatanje, nizanje i sl.
34
Razvoj svjesti o okolini – orijentacija na tijelu, u užoj
(soba, kuća) i široj okolini (vrtić, park..)
Formalne vještine kretanja
 Videći vodič (prst, zapešće, šaka)
 Zaštitne tehnike (gornja, donja)
 Korištenje pomagala (guralice, hodalice, kolica za
bebu isl.)
35
36
Slikovnice
Guralice
37
Nadogradnja na ranije stečena znanja, vještine i
iskustva
Stjecanje novih znanja, vještina:
 okreti (90°, 180°, 360°)
 Orijentacija prema stranama svijeta
 Razvijanje svijesti o trodimenzionalnosti prostora i
predmeta
 Kretanje sa videćim vodičem (osnovni hvat, uski
prolaz, promjene strane i smijera kretanja,
prolaženje kroz vrata, penjanje i silaženje
stepenicama, orijentacija u nepoznatim
prostorijama)
38


Kretanje bez vodiča i dugog bijelog štapa (zaštitne
tehnike, tehnike slijeđenja, zadržavanje pravca
kretanja, hodanje stepenicama, traženje
izgubljenog predmeta)
Tehnike kretanja sa dugim bijelim štapom: briga o
štapu, dijagonalna tehnika, Hooverova tehnika
39
Nadogradnja na ranije stečena znanja, vještine i
iskustva i usvajanje novih vještina, pojmova




Otvoreni prostor
Određivanje pravca kretanja pomoću dodira, sluha,
taktilnih mapa, orijentacija prema stranama svijeta
Otkrivanje zapreka i orijentira pomoću dodira,
sluha i eventualnog ostatka vida
Cesta (dijelovi ceste, konfiguracija tla, vrste
prometa, prelazak preko ceste, pojam kvarta)
40




Raskrižje (otkrivanje raskrižja, vrste križanja, X, T,
Y regulacija prometa, zvučni semafori)
Upotreba javnog gradskog i međugradskog
prijevoza (upotreba javnog gradskog prijevoza –
tramvaj, autobus, vlak)
Komunikacija (ponašanje pri susretu s
prolaznicima, traženje informacija, upotreba
različitih servisa, taxi službe, korištenje telefona,
mobitela, plaćanje usluga – ugostiteljski objekti,
trgovine, banke, pošta)
Upoznavanje mjesta stanovanja – proširivanje
radijusa kretanja ovisno o motivaciji,
sposobnostima i potrebama korisnika
41
Javni prijevoz
Obilaženje prepreka
42
Prelazak preko ulice
Prolaz kroz vrata
43
Stepenice
Taktilne podloge
44
45


Trening orijentacije i kretanja nikada ne
završava
To je proces cjeloživotnog učenja
46
47

similar documents