OPAKOVÁNÍ UČIVA O PRAVĚKU - test 209KB 7.3

Report
OPAKOVÁNÍ VLASTIVĚDY - TEST
VLASTIVĚDA – 4. ročník ZŠ
Opakování pravěku
20 otázek
Vypracovala: Mgr. Věra Vasiljevičová
DALŠÍ
1. Zdrojem obživy
v době kamenné byl:
A
lov zvěře a sběr plodin
B
řemeslná výroba
C
pěstování brambor
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
2. Kdy dorazili Slované
na naše území?
A
v 6. století
B
v 5. století
C
v 7. století
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
3. Kým byli Slované v 7. století
napadeni?
A
Germány
B
Kelty
C
Avary
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
4. Kdo sjednotil Slovany?
A
Praotec Čech
B
Sámo
C
Bivoj
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
5. Který kmen osídlil
naše území 400 let př. n. l.
A
Slované
B
Keltové
C
Germáni
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
6. Jak se nazývalo
keltské sídliště?
A
vesnice
B
oppia
C
oppidum
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
7. Sámo byl:
A
kronikář
B
král
C
kupec
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
8. Spisovatel, který psal
o pravěku se jmenoval:
A
Alois Jirásek
B
Eduard Štorch
C
Karel Čapek
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
9. Po kterém keltském kmeni
je pojmenována naše zem.
A
Bójové
B
Etruskové
C
Avaři
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
10. Bronz je:
A
slitina mědi a cínu
B
slitina mědi a hliníku
C
slitina cínu a zinku
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
11. Další etapa dějin následující
po pravěku je:
A
novověk
B
starověk
C
středověk
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
12. Ve kterém období se člověk
živil pouze lovem a sběrem.
A
doba bronzová
B
mladší doba kamenná
C
starší doba kamenná
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
13. Ve kterém období pravěku začali
lidé chovat domácí zvířata?
A
ve starší době kamenné
B
v mladší době kamenné
C
v době bronzové
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
14. Materiál, který nahradil bronz:
A
zlato
B
železo
C
olovo
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
15. Slované sladili:
A
cukrem
B
medem
C
sladidlem
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
16. Skupinu pravěkých lidí
nazýváme:
A
národem
B
kmenem
C
tlupou
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
17. Pěstní klín je:
A
nádoba z hlíny
B
jeskynní soška
C
nástroj pračlověka
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
18. Sámova říše se rozpadla:
A
v roce 658
B
v roce 658 př. n. l.
C
v roce 856
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
19. Které kmeny vytlačily
z našeho území Kelty?
A
Germáni
B
Slované
C
Avaři
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
20. Slované se zabývali:
A
lovem mamutů
B
zemědělstvím
C
stavěním silnic
DALŠÍ
K
O
N
T
R
O
L
A
POUŽITÉ ZDROJE
OBRÁZEK HOLČIČKY
http://old.zcool.com.cn/gfx/ZMjI1ODc2.html
ZPĚT

similar documents