Presentatie Werkwijze verdiepingsbijeenkomst JvG 2014 10 06

Report
Met elkaar voor elkaar
Presentatie integrale brede toegang
Werkwijze brede toegang
Verdiepingsbijeenkomst
Arnold Peters
Met elkaar voor elkaar
Integrale brede toegang
Burger:
• Zoekt op de digitale sociale kaart
• Mailt naar één emailadres
• Belt één telefoonnummer Brede toegang
• Loopt binnen bij een van de vijf
Wijkservicepunten in de buurt
Met elkaar voor elkaar
Integrale brede toegang
Professional / verwijzer / vrijwilliger:
• Zoekt op de digitale sociale kaart
• Mailt naar emailadres van
Sociale Wijkteam of medewerker SWT
• Belt telefoonnummer van SWT of
rechtstreeks met medewerker SWT
Met elkaar voor elkaar
Uitgangspunten
•
•
•
•
•
•
•
Gezond leven bevorderen
Gelijkwaardigheid creëren
Zelfredzaamheid versterken
Participatie stimuleren
Laagdrempelige toegang
Sociale samenhang
Effectieve en efficiënte ondersteuning
Met elkaar voor elkaar
Digitale sociale kaart
Digitale sociale kaart
• Één geïntegreerde kaart voor de 3
decentralisaties
• 3 zoekwegen
• Vraagverhelderingsboom
• Slim zoeken op onderwerp
• Zoekmachine  naam intypen
• Taal, lettergrootte, spraakfunctie instellen
• Email naar Sociale Wijkteam
Met elkaar voor elkaar
Telefonische toegang
• Één telefoonnummer
• Medewerker/vrijwilliger Wijkservicepunt
neemt op
• Beantwoordt informatie en adviesvragen
• Verbindt maatwerkvragen door naar
het Sociale Wijkteam
Met elkaar voor elkaar
Wijkservicepunt
In iedere woonservicezone 1 Wijkservicepunt
• Buurtplein Zuidoost
• GHC Roerdomp
• GHC Mondriaan
• Buurtplein Batau
• Galecop ?
Met elkaar voor elkaar
Sociale Wijkteam
4 doelstellingen
1. Kortdurende interventies
2. Substitutie
3. Samenhang
4. Beschikken van maatwerkvoorzieningen
Wmo en individuele voorzieningen jeugd
Het SWT is er voor iedereen 0 tot 100
Met elkaar voor elkaar
Professional en Sociale Wijkteam
• Signaleert en leidt toe naar SWT
• Wordt geconsulteerd door SWT
• Neemt deel in Welzijn-zorg arrangementen
Met elkaar voor elkaar
Positie Sociale Wijkteam
Schakelpunt tussen:
• Algemene voorzieningen
• Maatwerk- en individuele voorzieningen
Toegangspoort tot:
• Maatwerk- en individuele voorzieningen
Met elkaar voor elkaar
Sociale Wijkteam
Samenstelling
• Welzijn: welzijnscoach/maatsch. werk
• Welzijn: Jeugd / Schoolmaatschappelijk
werk
• WMO-consulent
• Participatie: MEE consulent (jeugd-volw)
• Geestelijke gezondheidszorg: POH GGZ
(jeugd-volwassene)
• Zorg: Wijkverpleegkundige
• Vrijwilligerswerk: agenda lid
Met elkaar voor elkaar
Sociale Wijkteam en expertise
- Medewerkers SWT
Generalist met eigen aandachtsgebied
- Lokale expertise in consultatieschil
Deskundigen van organisaties binnen Nieuwegein
die door leden SWT geconsulteerd kunnen
worden t.b.v. vraag van inwoners Nieuwegein
- Regionaal netwerk van specialisten
Onderzoek Lekstroomgemeenten: welke
specialistenschil samen nodig t.b.v vraag van
inwoners Lekstroom
Met elkaar voor elkaar
Sociale Wijkteam
3 Sociale Wijkteams voor Nieuwegein
• Team Noord: Galecop, Jutphaas-Wijkersloot,
Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve
• Team Midden: Batau-Noord, Batau- Zuid,
Doorslag, Centrum, Merwestein
• Team Zuid: Hoogzandveld/ Lekboulevard,
Vreeswijk, Fokkesteeg
Met elkaar voor elkaar
Taken Sociale Wijkteam
• Toegang tot zorg en ondersteuning regelen voor
mensen met een (zorg- en)
ondersteuningsvraag
• Zelfredzaamheid, participatie en gezondheid
van inwoners bevorderen
• Bieden van lichte vormen van kortdurende
ondersteuning
• Mensen en organisaties verbinden zodat vraag
van inwoner beter, effectiever en efficiënter
wordt beantwoord

similar documents