Pályázati lehetőségek és jó gyakorlatok a megújuló

Report
Pályázati lehetőségek és jó
gyakorlatok a megújuló
energiaforrások világából
Vámosi Gábor
Ügyvezető igazgató
Energia Ügynökség Magyarországon
Az intézmény az Intelligens Energia –
Európa Program támogatásával alakult
meg 2009. március 6-án
Egyelőre az egyetlen és egyedüli
regionális energetikai szervezet
Feladataiban is az energetikapolitika
célkitűzéseinek a megvalósulását segíti
Energiaügynökségek Európában
Regionális fejlődésben meghatározó
jelentősége van
Az energiatakarékosságnak
Az energiahatékonyságnak
A megújuló energiaforrások fokozott
felhasználásának
A regionális erőforrások előtérbe helyezésének (helyben
előállítani, helyben felhasználni)
Intézményrendszernek, melynek központi feladata az
energiahatékonyság ösztönzése (Regionális Energia
Ügynökség)
Célkitűzések
Az ENEREA működésének célkitűzései:
energiahatékonyság, energiaforrások racionális
felhasználásának támogatása,
új és a megújuló energiaforrások
alkalmazásának előmozdítása,
energiadiverzifikáció támogatása,
az Észak-Alföldi Régió legyen az
ország „energiarégiója”!
Az Észak-Alföldi régió energetikai adottságai,
lehetőségei
(Regionális Energia Stratégia alapján)
napenergia (napelem,
napkollektor)
biomassza alapú kapcsolt hőés villamos energia előállítás
geotermikus energia
Jelenleg az adottságokhoz és a lehetőségekhez mérten
alulhasznosított!
Az Energia Ügynökség feladata
Információ nyújtása az érdeklődők részére
(önkormányzatok, vállalkozások, lakosság)
Független szaktanácsadó szerep vállalása
Döntési alternatívák nyújtása
Energetikai projektek megvalósításának segítése
Aktív részvétel a megyei területfejlesztési koncepciók
kidolgozásában
Annak tudatosítása, hogy az energiaracionalizálás, a megújuló energiaforrások
használata egyelőre lehetőség, rövid időn belül kötelező lesz!
Milyen csatornákon keresztül segítjük a
megújuló energiaforrások terjesztését?
Képzések szervezése
Szakmai információs napok szervezése
Kiadványok
Nemzetközi technológia transzfer
Nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése
Felmérések, stratégiák készítése
Személyes tanácsadás – vállalkozóknak,
önkormányzatoknak, lakosságnak
Energia Ügynökség által végzett
tevékenységek
13 darab Energia Café – kötetlen
beszélgetés az energetikáról (Nyíregyháza,
Debrecen, Szolnok)
Energoexpo – Debrecen
I-III. Észak-Alföldi Önkormányzati
Energia Nap – 2010, 2011, 2012
Energetikai road show-k rendezése –
Környezetbarát közlekedés
Energia Ügynökség által végzett
tevékenységek
Magyar-román együttműködési program keretében
képzések beindítása a határmenti térségekben
Energetikai audit rendszer kifejlesztése a vállalkozások
részére – Nyíregyházi Főiskolával közösen
Térségi jelentőségű (munkahelyteremtéssel együtt járó)
energetikai projektek generálása
Önnek-Önért-Önnél program önkormányzatok részére
Oktatás, tanácsadás kis- és középvállalkozások részére
Energetikai oktatás iskolások részére – Nap Robi
SEAP-ok készítése (14 db)
Iskolások részére energetikai tanácsadó
programsorozat beindítása – Nap Robi
Hazai pályázatokhoz való segítségnyújtás
Személyre/intézményre szabott
tanácsadás
Előkészítő tevékenységek elvégzése
szakértőink segítségével
Projektmenedzsment tevékenység
Nemzetközi pályázatokhoz való
segítségnyújtás
Nemzetközi partnerek keresése
Nemzetközi pályázati rendszerek bemutatása, ismertetése
(IEE, SEE, INTERREG, ELENA)
Projektek generálása - workshopok
Nemzetközi hírlevél szerkesztése –
Megjelenési lehetőség hazai
vállalkozások, szervezetek részére!
ENEREA +
az energiahálózat
http://plusz.enerea.eu/
Honlap
www.enerea.eu
Jó gyakorlatok bemutatásának
jelentősége
Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség
elkötelezett híve a jó gyakorlatok terjesztésének, mert ez
is szolgálja a régióban további energetikai beruházások
megvalósulását
Régiónkban egyre több
példaértékű jó gyakorlat
a nemzetközi szinten is
„Jó gyakorlatok” az Észak-Alföldi Régióban
Beszterec: Biobrikettgyár
Tuzsér: Pelletgyártó üzem
Uszka, Magosliget: Napkollektoros rendszer kiépítése a közös
üzemeltetésű óvodán
Törökszentmiklós: Termálvíz komplex hasznosítása
Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
székházának tetőfelületén közvetlen villamos energiát termelő
napelemek telepítése
Debrecen: "ÉRMÉK" ALAPÍTVÁNY épületének ellátása
napkollektoros rendszerrel
Újszentmargita: Óvoda melegvíz ellátása napkollektoros
rendszerrel
„Jó gyakorlatok” az Észak-Alföldi Régióban
• Pátyod: szakiskola és uszoda melegvíz ellátása napkollektoros
rendszerrel
• Bocskaikert: biomassza kazán telepítése az óvodába
• Rendőr-Főkapitányság: napelemes rendszer telepítése a
nyíregyházi, kisvárdai és vásárosnaményi kapitányságon
• Debreceni Egyetem: Veres Péter Kollégium energetikai
korszerűsítése
• Bagamér: Napkollektoros rendszer telepítése használati
melegvíz ellátás biztosítása céljából
Foglalkoztatási szerep
• TÁMOP – Innovatív foglalkoztatási formák támogatása –
Energetikus képzés - foglalkoztatás – 36 munkanélküli
foglalkoztatása
• TÁMOP – Nonprofit szervezetek kapacitásfejlesztése – 5 fő
pályakezdő alkalmazása
• Folyamatos kapcsolat a Munkaügyi Központtal – pályakezdők
munkatapasztalat szerzésének támogatása
• Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola hallgatói
számára – gyakorlati hely biztosítása
Lakossági pályázatok 2014
 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram
Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14
 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram
Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14
 Háztartási nagygépek energia-megtakarítást
eredményező cseréje alprogram
Pályázat kódszáma: HGCS-2014
Fűtéskorszerűsítés
(Kazáncsere) Alprogram
Jogosultak köre :
Azon magánszemélyek, akik a pályázattal
érintett életvitelszerűen lakott lakóépület
tulajdonosai,
legfeljebb 4 lakásból álló, önálló gépészeti
egységgel rendelkező lakással rendelkeznek.
2006. december 31-én jogerős használatba
vételi engedéllyel rendelkeztek
Támogatható tevékenységek köre
 A pályázat keretében, minden olyan a kazáncserével összefüggő,
minden olyan tevékenység támogatható energetikai
megtakarítást eredményez,
 Új kondenzációs gázkazán beépítéssel.
Továbbá:
 Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának
korszerűsítése;
 Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és használati
melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
 Energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és
egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek,
Használt eszközök beépítése nem támogatható!
A pályázattal elnyerhető támogatás:
A támogatás intenzitása legfeljebb az
elfogadott elszámolható költség 40%-a
lehet, azzal a kitétellel, hogy a támogatás
legfeljebb bruttó 650.000 forint.
A pályázat benyújtása:
2014. október 22.- 2014. január 31.
(vagy a forrás kimerüléséig)
Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram
Jogosultak köre:
Azon magánszemélyek, akik a pályázattal
érintett életvitelszerűen lakott lakóépület
tulajdonosai,
legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított
technológiával épített lakóépület,
2006. december 31-én jogerős használatba
vételi engedéllyel rendelkeztek
Támogatható tevékenységek köre:
Lakások külső nyílászáróinak szükségszerű
(pályázói igény szerinti) cseréje
A támogatható épületek nyári
hővédelmének javítása, árnyékoló vagy
árnyékvető szerkezetek beépítésével, melyet
az adott homlokzati oldalon, egységes
módon fel kell szerelni.
Támogatás intenzitása
A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása
legfeljebb az elfogadott elszámolható
költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy:
nyílászárócsere esetén az adható támogatás
legfeljebb bruttó 450 000 forint;
az épületek nyári hővédelmének javítását célzó,
árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek
beépítésével kombinált nyílászárócsere esetén
az adható támogatás legfeljebb bruttó 520 000
forint.
A pályázat benyújtása:
2014. október 29.- a pályázatlezárásáig
(vagy a forrás kimerüléséig)
Háztartási nagygépek energiamegtakarítást
eredményező cseréje alprogram
Támogatható tevékenységek köre
 háztartásonként és személyenként legfeljebb egy készülék
cseréjére,
 Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált
kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett
- hűtőszekrény;
- kombinált hűtőszekrény;
- fagyasztószekrény vagy fagyasztóláda
A háztartási készülék cserével minimum 10%-os energia
megtakarítást szükséges elérni
A támogatás mértéke:
• A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén a bolti
ár 50 %-a, de maximum 25.000,- Ft / háztartási gép
• A++ és A+++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése
esetén a bolti 50 %-a, de maximum 35.000,- Ft / háztartási
gép
Jogosultak köre:
• Nyugdíjas (igazolás: nyugdíjas igazolvány)
• Nagycsaládos( igazolás : a jogosultságot igazoló emelt
családi pótlék igénybevételére való)
A pályázat benyújtása:
2014. október 31.- 2014. november 30.
(vagy a forrás kimerüléséig)
Elérhetőségek
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B.,
‘A’ épület, III. emelet,
344. és 349. szoba
Telefon: 42/599-400/2816-os mellék
Mobil: 30/580-3553 (igazgató)
E-mail: [email protected]
Honlap: www.enerea.eu
http://plusz.enerea.eu/

similar documents