Periode42

Report
Periode 4.2
H14 Biotechnologie
Lesstof Toets
• H7.5 Fermentatie
• H14 in zijn geheel (14.1-14.6)
• Link film:
– http://youtu.be/p6w5-mi_ToM
Celademhaling = aerobe ademhaling
Fermentatie (gisting)
= anaerobe ademhaling
= afbraak van glucose zonder de hulp van
zuurstof
Alcohol fermentatie
In 2 stappen wordt pyrodruivenzuur (pyruvaat) omgezet in ethanol en
koolstofdioxide
Melkzuur fermentatie
In 1 stap wordt pyrodruivenzuur (pyruvaat) omgezet in melkzuur (lactaat)
Methoden van fermentatie
• Vast substraat fermentatie
– Vb bereiding van zuurkool
• Vloeibaar fermentatie
• Bereiding van alcohol
– Batch fermentatie
– Continue fermentatie
Bereiding van brood
• http://youtu.be/4SosPuWAg7g
• Ingrediënten: Tarwemeel,water, suiker, zout,
vitamine c
• Micro-organismen: gist Saccharomyces
cerevisiae
• Enzymen: maltases, saccharases
• Fasen: mengen, gisten(rijzen, fermenteren),
bakken
Bereiding van bier
•
•
•
•
•
http://youtu.be/Vo5dypGiFjM
Ingrediënten: hop, wort( water, gerst), mout
Micro-organismen: gist
Enzymen: amylases
Fasen: mouten(enzymen komen vrij), brouwen
(suikers kleiner gemaakt), fermenteren (gist
doet de omzetting van suiker naar ethanol en
CO2) en lageren(nagisting)
Bereiding zuurkool
•
•
•
•
•
http://youtu.be/tCPYMXcG6sE
Ingrediënten: witte kool en zout
Micro-organismen: melkzuur bacterien
Enzymen:
Fasen: gesneden kool, voorfermentatie,
vergisting 1ste stap, vergisting 2de stap
Bereiding van kaas
•
•
•
•
http://youtu.be/wjHDYZK0vFo
Ingrediënten: melk
Micro-organismen: melkzuur bacteriën
Enzymen: chymosine (eitwitsplitsend enzym)
,lactase
• Fasen: verzuring, coaguleren, scheiden van de
wrongel, persen, zouten en rijpen
Bereiding van yoghurt
•
•
•
•
http://youtu.be/F_GmqQEYENQ
http://youtu.be/kecBi27dhjw
Ingrediënten:
Micro-organismen: 2 soorten thermofiele
bacteriën: L.Bulgaricus, S.thermophilius
• Enzymen: peptidasen en lactasen
• Fasen: pasteurisatie en fermentatie melk
Productie van antibioticum
• http://www.gezond24.nl/tvuitzending/NPS_1206680/Labyrint-SchooltvAntibiotica-en-resistentie
huiswerk
• Vragen H14 1t/m 26
• >75% 1 toetsvraag
• >90% 2 toetsvragen
Regelgeving biotechnologie
• http://www.overheid.nl/biotechnologie/regels
/
Regelgeving biotechnologie
• In Europa zijn biogewassen alleen toegestaan als
is aangetoond dat ze geen schadelijk gevolgen
hebben en voor mens en milieu.
• Een biogewas mag pas op de markt gebracht
worden als
– Is onderzocht wat de effecten voor mens milieu zijn
– Er vermeldingen worden aangebracht op producten
waarin het is gebruikt
– Als de volgende schakels in de productieketen zijn
gewaarschuwd over het gebruik van GGO
Stelling 1
• Het veranderen van de genetische code van
ons voedsel brengt risico’s met zich mee die
we nooit mogen nemen
Stelling 2
• Als Europa concurrend wil blijven in de
wereldwijde landbouwsector zullen we mee
moeten gaan in de biotrend.
Stelling 3
• Het verbouwen van biogewassen is een
oplossing voor het wereldvoedselprobleem en
moet daarom gestimuleerd worden.
Stelling 4
• Consumenten moeten weten of producten
genetisch gemodificeerd zijn
Toetsvraag
• Leg uit waarom er meer angst is voor de
gevolgen van moderne biotechnologie dan
voor de klassieke technologie?
Toetsvraag

similar documents