Het regionaal co-makership laboratorium

Report
Zomerschouw 6 juni 2013
Het regionaal
co-makership laboratorium
Anna Veeneman, Projectleider
Jan Nap, Breuer Institute
Procesmonitoring
Lectoraatsopdracht
Onderzoek en verdiep de ontwikkelde samenwerkingsformule voor regionaal
co-makership tussen ROC Alfa-college, Stenden hogeschool en het regionale
bedrijfsleven in ZuidOost Drenthe
ReCoMa-lab opdracht
Ontwikkel een aan de praktijk getoetst innovatiegericht onderwijsmodel bij Alfacollege en Stenden Hogeschool i.s.m. de regio Zuid-Drenthe en verken dit model
op de overdraagbaarheid naar andere regio’s
Kenmerken van het onderwijsmodel
• Co-makership is het uitgangspunt
• Projectteams zijn multidisciplinair en multilevel van
samenstelling
• Studenten, docenten en werknemers leren en werken in de
praktijk middels innovatieopdrachten, docentstages en
gastlessen
• De samenwerking leidt tot het ontwikkelen, delen en
overdragen van nieuwe (innovatieve) kennis voor
onderwijs en bedrijfsleven
• De samenwerking draagt bij aan het verwerven van
competenties voor samenwerking rond innovaties met het
regionale bedrijfsleven
netwerk competenties
•
•
•
•
•
•
•
Overbruggen van structurele grenzen – bruggenbouwers-makelaars
Kunnen veranderen en aanpassen, maar dit ook zelf initiëren
Goede communicatieve vaardigheden (incl. luisteren)
Probleem oplossend en flexibel zijn
Relatiebeheer zowel hiërarchisch als horizontaal
Kansen en mogelijkheden zien
Kunnen geven en nemen
21st century skills: critical thinking, creativity, communication,
collaboration
Aan de slag met netwerkleren
Wat maakt netwerkleren mogelijk?
Succesfactoren
Struikelblokken
Tijd om deel te nemen
Onregelmatig deelnemen
Bereidheid om te willen leren Eigen mening voorop stellen
Actieve deelname / brengen
Alleen maar ‘halen’
Activiteiten plannen
/leeragenda
Denken dat je klaar bent
Dialoog boven discussie
Reageren ipv waarderen
Informele sfeer
Vergaderhouding
Coenders, 2013
Aan de slag met netwerkleren
Hou het netwerk dynamisch
van binnenuit
Kennis uitwisselen
Iets maken, creëren
Inbrengen casuïstiek
Dialoog voeren
spontaan
gestructureerd
Op excursie gaan
Sprekers en
workshops
Productief zoeken
Bronnen benutten
van buitenaf
Coenders, 2013
Het onderwijs model in de praktijk
Opdrachtgever De Zorgzaak
‘Welke behoefte hebben cliënten met een lichte
zorgvraag aan Domotica, zodat men langer
zelfstandig thuis kan blijven wonen’
MBO
Zorg en Techniek
Uniformberoepen
Hospitality/koksopleiding
HBO
Afstudeerproject
Eventmanagement
Resultaten
Techniek/ICT opleiding
ICT ontwerpt domotica toepassingen in een elektrotechnische installatie a.d.h.v. ontwerpgegevens uit de Zorg
Zorgopleiding
Verzorgenden beschikken over kennis van domotica toepassingen in de Zorg
Techniek/ICT en Zorgopleidingen
Gastlessen door Technische Unie, aanpassing organisatie van het onderwijs
Minor Domotica in ontwikkeling
HBO Afstudeerproject Eventmanagement
Bedrijfsleven
Installateurs ontdekken de meerwaarde van domotica als extra functionaliteit aan de woning
De opdrachtgever
Zorgverleners en vragers ervaren dat techniek ondersteunend kan zijn aan persoonlijke zorg
Samenwerkende partners
HBO Stenden hogeschool
Tourism, Leisure, Commerce,
Business, Hotel/Hospitality, ICT,
Techniek
MBO ROC Alfa-college
Toerisme, Facilitaire
Dienstverlening, Economie, Zorg,
Welzijn, Techniek: Bouw &
Engineering, ICT & Domotica
Onderzoek door:
Breuer Institute
Loek Nieuwenhuis
Maarten de Laat
Bedrijven:
Van Boeijen
Coresta Noord
Domus Projectontwikkeling
GGZ Beilen
De Zorgzaak
Hunebedcentrum
Center Parcs De Huttenheugte
Center Parcs Parc Sandur
Recreatieschap Drenthe
HANNN/Vita Link
Onderzoek
Zelfevaluatie ReCoMa-Lab
•
•
•
Vragenlijst Schijf van Vijf HPBO
Interviews
Groepsbesprekingen
Jan Nap
Breuer Institute
Vijf sleutels leren van innoveren
1.
2.
3.
4.
5.
+
6.
Helder eigenaarschap
Een inspirerend concept
Professionele aanpak
Duidelijke resultaten
Expliciet leren
Organisatie, facilitering, samenwerking en wettelijke
ruimte
Respons vragenlijsten
15%
Verstuurd 58
Respons 32
Interviews 17
9%
14%
Projectmanagement (3)
Stuurgroep (5)
Partners Recoma-lab (5)
15%
35%
Kenniskringleden van het lectoraat (4)
Deelnemers onderwijs Recoma-lab
(12)
12%
Gemiddelde scores alle
groepen
Totalen onderwijs
Totalen bedrijvenpartners
Interview uitkomsten samengevat
•
•
•
•
Enthousiasme over het ReCoMa-Lab neemt toe
Inspirerend om aan deel te nemen
ReCoMa-Lab gewaardeerd als toekomstig onderwijsconcept
De wil is er om ReCoMa-Lab tot een succes te maken
• Experimenteren brengt onzekerheden mee; loslaten = kern van het Lab
• Moet nog wel op gang komen
Aandacht voor:
•
•
•
•
Drie werelden
Samenwerking met bedrijven
Management van verwachtingen
Vraagstuk van flexibiliteit in het onderwijs
Interviews: uitkomsten samengevat II
• Kenniscirculatie. Benutten expertise,collegiaal leren, houding collega’s,
(zelf)reflectie; gastdocentschappen, kennisdeling)
•
Valorisatievraagstuk. Hoe komen de opbrengsten ten goede aan het onderwijs
en omgeving/bedrijvenpartners?
•
Breed intern draagvlak. Kloof Lab-betrokkenen - collegae en leidinggevenden
•
Docentenstages. Komen onvoldoende tot stand (bedrijven en onderwijs)
•
Inbedding. Project ReCoMa-Lab nog een ‘eiland’; te los van primaire proces,
missiewerk richting collegae (docenten, leidinggevenden, deans e.a.)
•
Eerst de basis primaire proces. Project één van de vele (leidinggevenden)
•
Projectmatig werken. ‘Welk gesprek voer je aan welke tafel?’; hoe co-creëren?
…. zelf vormgeven R-lab …. ‘R-Lab dat ben jij’?
•
Onvoldoende helder ‘wanneer zijn we tevreden’. Prestatieafspraken R-lab;
eigen leerdoelen
•
PR&Communicatie: zichtbaar worden (intern/extern); successen vieren
•
Praktisch: fysieke afstanden en budget voor reizen cursisten/studenten
Stelling 1
Innovaties à la ReCoMa-Lab zijn zinvol om het
beroepsonderwijs doorlopend af te kunnen stemmen op
duurzame ontwikkelingen in de arbeidsmarkt
Stelling 2
Innovaties á la ReCoMa-lab bieden docenten een relevante en
kansrijke werkomgeving voor persoonlijke en professionele
ontwikkeling
Stelling 3
Innovaties á la ReCoMa-lab zijn interessant maar te complex
om in de dagelijkse onderwijspraktijk toe te passen

similar documents