File - Portfolio van Semyon Grotewal

Report
ADHD
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
(AANDACHTSTEKORT- EN HYPERACTIVITEITSTOORNIS)
1
AGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
Video
Statistieken
Theorie
Activiteiten
Cases
Ontwikkeling
Tips
Einde
2
3
ADHD – HOE VAAK KOMT HET VOOR?
4
ADHD – DRIE TYPES
• ADHD-I: overwegend onoplettend type
Vooral sprake van aandachtszwakte
• ADHD-H: overwegend hyperactieve en impulsieve type
Vooral sprake van ernstige hyperactiviteit en impulsiviteit
• ADHD-C: gecombineerde type
Beide problemen zijn aanwezig
5
ADHD – KENMERKEN (ACTIVITEIT)
ADHD
(KENMERKEN)
6
CASUS
Dave is een humorvolle, aardige, beleefde jongen van 1 meter 90. Hij
houdt van cabaret en hardcore house. Hij is zeer energiek en vriendelijk
naar medeleerlingen en leerkrachten.
Er zijn op zijn persoonlijkheid weinig conflicten te waarnemen. Kwam
binnen met een diagnose ADHD en cluster 4 beschikking, hij heeft dus
een rugzak. Naast ADHD is er bij hemook PDD-NOS vastgesteld.
Zijn ADHD stelt hem niet in staat om theorielessen te kunnen volgen.
Dave is op een goede manier aanspreekbaar, maar het probleem is dat
hij zeer impulsief reageert op alles in en om de klas. Praktijklessen
lukken hem wel.
7
SIGNALEREN (ACTIVITEIT)
8
CASUS – ZORGSTRUCTUUR (1)
Twee mogelijkheden
1. Leerling komt binnen met diagnose ADHD;
2. Leerling komt binnen zonder diagnose ADHD;
Het begint in beide gevallen met de aanmelding.
9
ZONDER DIAGNOSE
Vermoeden van ADHD?
Mentor/ leerkracht bespreekt dit met zorgcoördinator
of
Het gedrag komt meerdere malen ter sprake in de leerlingbespreking




Plannen voor diagnose
Gesprekken met ouders
Doorverwijzing naar de huisarts
GGZ of psycholoog
handelingsplan opgesteld
Afspraken met ouders
10
MET DIAGNOSE
In het geval van wel gediagnostiseerde leerlingen komen er eerst
andere zaken kijken:





Extra informatie van basisschool
LWOO voorwaarde
“Rugzakje”
Externe begeleiding
herindicatie ADHD komen (alsof ADHD ineens ophoudt)
11
CASUS – PEDAGOGISCHE DRIEHOEK
Hoe kunnen school, ouders en peers het kind helpen?
peers
zorg
school
ouders
12
SCHOOL
• Actieve en afwisselende opdrachten en spelletjes aanbieden (minder
kans dat het kind zich gaat vervelen)
• Helpen met het maken van een planning
• Gebruik maken van muziek
• Extra kleine opdrachten indien het werk af is (rebus, puzzel, etc.)
• Positief gedrag complimenteren en bij negatief gedrag op een rustige
maar duidelijke toon aangeven dat het gedrag ongewenst is
• Indien mogelijk de kinderen met ADHD het huiswerk in kleinere,
makkelijker uit te voeren porties aanbieden
• Wees duidelijk en consequent m.b.t. regels en afspraken
• Schrijf het verloop van de les op het bord
• Zo nu en dan het kind een taak geven, waarbij het rond kan lopen om zo
energie kwijt te kunnen (iets uitdelen, of iets wegbrengen, etc.)
13
OUDERS
• Aan de docenten vragen wanneer belangrijke huiswerkmomenten zijn
(bijv. toetsen, verslagen, etc.)
• Een extra paar boeken thuis hebben
• Helpen bij het inpakken van de tas en het ordenen van de tas (soms
vergeten kinderen met ADHD hun appel of lunch uit te pakken)
• Gebruik verschillende kleurcodes voor verschillende vakken
• Breng structuur aan tussen huiswerktijd en vrijetijd
• Geef veel complimenten voor gewenst gedrag
• Zorg voor een zeer levendige (muziek, huisdieren, etc.) huiswerksetting,
of juist een heel rustige (hangt af van wat beter voor het kind is)
• Zorg voor voldoende afleidingsactiviteiten, waarbij het kind creatief kan
zijn (lego, spelletjes, etc.)
• Praat veel over school, interesses, sport, familie, etc.
14
PEERS
•
•
•
•
•
Hulp bieden bij het omgaan met sociale situaties
Sociale maatschappelijke regels uitleggen
Door middel van gestes herinneren aan gedragsregels
Samen huiswerk maken
Aan het einde van de dag het opgekregen huiswerk nog een keer
doornemen om na te gaan of de ander alles heeft
15
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
16
SEXUELE ONTWIKKELING
• Dingen zeggen zonder er bij na te denken
• Vergeten afspraken of beloftes
• Raken afgeleid in gesprek
17
MORELE ONTWIKKELING
• Goed en kwaad
• Relatie tussen oorzaak en gevolg
• Oordelen over eigen of andermans gedrag
Indien geen behandeling ADHD
• ODD – opstandige gedragstoornis
• CD – antisociale gedragstoornis
18
ETHISCHE DILEMMA’S
Ons kind is gediagnosticeerd met ADHD en het advies is het gebruik
van Ritalin. Wij als ouder kunnen ons hier absoluut niet in vinden, maar
de school raadt gebruik ten strengste aan….
19
CASUS – ZORGSTRUCTUUR (2)




Externe begeleiding
Leerwerktraject. Hij was niet meer te hanteren in de klas.
Hij had eerst medicatie: Ritalin.
Na gesprek tussen huisarts en ouders is het besloten om Dave geen
medicatie meer te laten slikken.
 Afspraken met school.
 Zijn ouders gaan uit angst voor opnieuw medicatie niet voor de
herindicatie.
 Volgend jaar gaat Dave waarschijnlijk van school naar een
praktijkschool of MBO leren/werken.
20
HET POSITIEVE VAN ADHD
21
TIPS VOOR DOCENTEN
•
•
•
•
Zorg voor regelmaat en een strakke structuur
Laat instructies door het kind met ADHD herhalen
Plaats leerling vooraan in de klas
Zorg voor een snelle en soepele wisseling van
activiteiten
• Hulp bij het maken van een planning
22
ZIJN ER NOG VRAGEN?
23
24

similar documents