GOTIKA lu**ovka - ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

Report
NÁZEV: Gotický sloh - test
ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: Test slouží k ověření znalostí,
které žáci získali z výkladu o gotickém umění (prezentace).
DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: pracovní list
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výtvarná výchova
ROČNÍK: 7.
AUTOR: Mgr. Tošovská Jana
VYTVOŘEN: září 2011
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Tošovská.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

1. Kde vzniká gotický sloh?
 a) Francie

b) Itálie
2. Co znamená pojem „laicizace“ gotického umění?
 a) ovlivnění církví

c) Německo
b) zesvětštění
c)ovlivnění lidem
3. Mezi typické rysy gotické architektury patří:
 a) lomený oblouk, masivní zdi, střílnovitá okna
 b) žebrová křížová klenba, vitráž, vnější opěrný systém
 c) arkády, odhmotnění, vertikalismus

4. Nejznámější stavbou pozdní gotiky v Anglii je:
 a) Notre Dame
b) Papežský palác
c) Westminsterský
chrám

5. V gotickém sochařství se rozvíjí druh sochy:
 a) trojrozměrné
b) reliéf
c) dvourozměrné

6. Co na svých obrazech zobrazoval H. Bosh?
 a) krajiny
b) lidské neřesti
c) biblické výjevy

7. Kdo u nás vládl v období vrcholné gotiky?
 a) Vladislav Jagellonský b) Karel IV. c) Přemysl Otakar I.

8. Která stěžejní stavba vzniká na Pražském Hradě v
období vrcholné gotiky?
 a) chrám sv. Víta
b) rotunda sv. Jiří
c) kaple sv. Kříže

9. Který český malíř vyzdobil pro Karla IV. Karlštejn?
 a) mistr třeboňského oltáře
b) Petr Parléř
c) Mistr Theodorik

10. Co je iniciála?
 a) ozdobná pečeť b) zdobené počáteční písmeno
c) dekorace chrámové fasády
Odpovědi:

1.a, 2.b, 3.b, 4.c, 5.a, 6.b, 7.b, 8.a, 9.a, 10. b

similar documents