PowerPoint1

Report
DE ZAAK V.
Bronnenmateriaal
Handschrift
• In de vorm van een ‘codex’
• Overlevering Middelnederlandse literatuur
Handschrift-Van Hulthem
Handschrift-Gent
Van Hulthem
Afschrift handschrift-Van Hulthem:
“Vrouwe burggravinne, sijt blijde,
want ghi mint nu ten tide
een scoen lief ende fetijs” (836-838)
Vertaling handschrift-Van Hulthem:
“Vrouwe burggravin, wees blij,
Want jij bemint nu al een tijd
een mooie en bevallige geliefde”
Gent
Afschrift handschrift-Gent:
“Casteleine ghi moghet wel moy sijn
Ghi hebt een scone lief ende fijn” (489-490)
Vertaling handschrift-Gent:
“Burggravin, jij mag wel trots zijn.
Jij hebt een mooie en fijne geliefde.”
Het vervaardigen van een
handschrift
• Stap 1: aanschaffen perkament
Stap 2: Aanbrengen van de
bladspiegel
• Vijf vellen uit een
dierenhuid
• Één vel wordt in
twee, vier of acht
stukken gevouwen
• Van Hulthem: 241
vellen
Stap 3: Liniëring
• Lay-out vaststellen
met behulp van stiften
Stap 4: De kopiist aan het werk
• Een handschrift
bevat kopieën van
eerdere werken
• Schrijft per dag
maximaal vijf vellen
Stap 5: De miniaturen
• De miniaturist schildert
miniaturen, versierde
initialen en randen
• Kleuren inkt: rood, geel,
blauw
• Een luxe materiaal is
bladgoud
Stap 6: Boekband
•
•
•
•
Gevouwen katernen worden een boekblok
Een perkamenten omslag
Platten, bekleed met leer
Decoratief en beschermend
Scriptorium
• De werkruimte van de kopiist
• Van het latijnse woord ‘scribere’
Handschriften in gebruik
•
•
•
•
•
Groei in vraag naar handschriften
12e eeuw: opkomst van kathedraalscholen
13e eeuw: opkomst van universiteiten
Hulpmiddel voor studie
Voorwerp van macht en aanzien
Beschadiging van handschriften
Oorzaken
1) Haperende overlevering
2) Dieren
3) Hergebruik van perkament
Specificaties
Gent
• Perkament
• 1360
• Fragmenten
• Gedeeltes van
gedichten en van een
verstekst
• Losse fragmenten van
zaak V.: 501 verzen
Van Hulthem
• Papier
• 24 mei 1315
• 214 teksten
• Gedichten,
toneelstukken, gebeden
en versteksten
• Gehele zaak V.: 1127
verzen
Vertalen Middelnederlands
• Clisis: Twee of meerdere woorden aan elkaar
geplakt
• Voorbeelden:
Tsweert (het sweert) = het zwaard
Ten hertoge (tot den hertoge) = tot de hertog
Leidese (leide se) = leidde ze
• Vocaalverlenging: Het gebruik van ‘e’ na een
medeklinker om een lange klinker aan te geven.
• Voorbeelden: Bloet = bloot, Daer = daar.
Vertalen Middelnederlands
• Tweeledige negatie: Naast ‘niet’ ook ‘en’ of ‘ne’
in de zin
• Voorbeelden:
Icker en siere hier niet = Ik zie haar hier niet
Sine hevet niet = Zij heeft niet
Om jullie te helpen:
• Clisis:
Tsweert (het sweert) = het zwaard
Ten hertoge (tot den hertoge) = tot de hertog
Leidese (leide se) = leidde ze
Wat eest (wat es het) = wat is het
• Vocaalverlenging:
Bloet = bloot, Daer = daar
• Negatie:
Icker en siere hier niet = Ik zie haar hier niet
Sine hevet niet = Zij heeft niet

similar documents