Presentatie International Post-Master Accountancy opleiding (IPMA)

Report
International Post-Master
Accountancy opleiding
(IPMA)
Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA
PMA
PMA: Post-Master Accountancy opleiding:
• 3 jarige opleiding
• Geen college verplichting in januari tot en met april
• Pilot voor vervangen van praktijkscriptie door 2 praktijkcases, in
BIV/AO en in Financial auditing
• Iedere vrijdag hoor- en werkcolleges
• Momenteel 105 studenten in het eerste jaar.
PMA – EPMA
EPMA: European Post-Master Accountancy opleiding:
• Is een speciaal ontwikkelde versie van de PMA
• Wordt roulerend gegeven in Roemenië, Spanje en Nederland
• 2 jarige opleiding
• Werk en hoorcolleges in elkaar geschoven
• 3 keer 2 blokken van 2 weken (maandag tot en met zaterdag)
• Uitbreiding naar 3 jaar vindt plaats in de pilot door vervangen
van praktijkscriptie met 2 praktijkcases, in BIV/AO en in Financial
auditing
• Momenteel 10 studenten in het eerste jaar.
PMA – EPMA-IPMA
IPMA: International Post-Master Accountancy opleiding:
• Is een speciaal ontwikkelde versie van de PMA
• Wordt alleen gegeven op Curaçao
• 2 jarige opleiding
• Werk en hoorcolleges in elkaar geschoven
• 3 keer 2 blokken van 2 weken (maandag tot en met zaterdag)
• Uitbreiding naar 3 jaar vindt plaats in de pilot door vervangen
van praktijkscriptie met 2 praktijkcases, in BIV/AO en in Financial
auditing
• Maximaal 25 studenten in het eerste jaar.
Accreditatie en aanwijzing
Tilburg University incl. de Europese variant in samenwerking tussen
Universidad de Huelva (Spanje) en Academia de Studii Economice
(Roemenië)
Dus PMA en EPMA:
• Initieel NVAO accreditatie13-02-2017
• Post initieel CEA aanwijzing: Opleiding tot RA 1-1-2012 t/m 3112-2017
Inschrijvingsvereisten NBA
• Master of science of vergelijkbare academische graad
• Voltooide door de CEA aangewezen Post-Master Accountancy
opleiding
• Voltooide 3 jarige praktijkopleiding
• Semester verslagen
• Opleidingsvoortgang
• Praktijkscriptie
• Afrondend mondeling examen om te laten zien dat de kandidaat
een beginnend practitioner is.
Programma IPMA
• Auditing
• Accounting Information Systems
• Financial Accounting
• Nederlandse wet en regelgeving
• Lokale wet en regelgeving
• Optioneel ondersteuning bij het behalen van een CPA
• Praktijkcasus / praktijkscriptie
Staf
Prof.dr. Hans Verkruijsse RE RAProgramma Directeur IPMA
Prof.dr. Eddy Vaassen RA
Programma Directeur PMA / EPMA
Joëlle Smulders MA
Programma Assistant TU
T.b.a.
Programma Assistant Curacao
Rob Eken MSc RA
Programma Manager
Inhoud verantwoordelijken
• Auditing:
• Prof.drs. John van Kollenburg RA
• Prof.dr. Rob Fijneman RE RA
• Accounting Information Systems
• Prof.dr. Hans Verkruijsse RE RA
• Prof.dr. Eddy Vaassen RA
• Financial Accounting
• Prof.dr. Leo van der Tas RA
• Prof.dr. Walter Aerts
• Wet en regelgeving
• Prof.mr. Erik Vermeulen
Commissies
• Examen commissie en opleidingscommissie:
• Prof.drs. J.C.E. v. Kollenburg RA
• Prof.dr. E.H. J. Vaassen RA
• Prof.dr. R. Fijneman RE RA
• Prof.dr.J.P.J. Verkruijsse RE RA
• Prof.dr. W.A.A. Aerts
• Drs. L.F.G. Tuinsma RA
Supervisory board
•
Mr. J.G. Bakker RA
General Counsel Board of KPMG NL
•
Prof.dr. J.F.M.G. Bouwens
University
Professor of Accounting at Tilburg
•
Mr. J. Dalhuisen RA (chair)
Regional Managing Partner at Deloitte
•
Mr.drs. G.J. Everts RA
Member of the Executive Board at the AFM
•
Drs. W.J. van der Molen RA
Partner at PwC
•
Dhr. W.T. Prins RA
Partner at EY, Assurance Markets Leader
•
Prof.dr. J.P.M. Suijs
Professor of Economics of Accounting and
Head of Department of Accountancy at
Tilburg University
•
Mr. J.F.G.G. Evers RA
Member of the Executive Board of BDO
Opleidingsmodel nieuwe stijl
Één accountantsopleiding:
• Gelijke basis
• Twee oriëntaties:
• Accountancy
• Assurance
• Eindtermen eind 2015
Inhoud
Het toevoegen van zekerheid aan informatie en de hieraan verbonden
certificerende functie van de accountant, staat centraal in de opleiding.
Kernvakgebieden zijn:
• Audit & Assurance,
• Internal Control & Accounting Information Systems en
• Financial Accounting & Reporting.
Vragen
Stel ze gerust ook later
Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA
Tilburg University
e-mail: [email protected]
mobiel: +31 6 53 354 957

similar documents