pptx

Report
RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ŠOLSKO LETO 2015/2016
ŠTEVILO NOVIH DIJAKOV IN ŠTEVILO RAZPISANIH MEST
2014/15
2015/16
Razlika
ŠTEVILO MEST
1.826
1.905
+ 79
2.244
986
1.058
+ 72
1.364
1.205
1.270
+ 65
2.100
Koroška
634
700
+ 66
762
Notranjsko-Kraška
472
442
- 30
370
Obalno-Kraška
763
811
+ 48
1.196
Osrednjeslovenska
4.599
4.912
+ 313
6.064
Podravska
2.494
2.582
+ 88
4.110
Pomurska
929
987
+ 58
1.222
Savinjska
2.418
2.355
- 63
3.222
Spodnjeposavska
617
623
+6
590
Zasavska
337
326
- 11
404
SKUPAJ
17.280
17.971
+ 691
Regija
Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
23.648 (lani 23.160)
SLOVENIJA
PROGRAMI
PREDLOG
DELEŽ
DELEŽ RAZPISA
RAZPISANIH VPIS VPISA V 2015/16
DELEŽ
RAZPIS
MEST
2014/15
1. l.
(predlog
RAZPIS RAZPISANIH
2014/15
2014/15
1. l.
2014/15
šol)
DELEŽ 2015/16
MEST
NPI
640
2,76
482
2,4
640
2,6
624
2,6
SPI
6.168
26,63
4.381
22,2
6.471
25,8
6.454
27,3
SSTI
9.052
39,08
8.091
40,9
10.092
40,3
9.304
39,3
GIM
7.300
31,52
6.824
34,5
7.870
31,4
7.266
30,7
Splošna GIM
5.826
25,16
5.655
28,6
6.076
24,2
5.820
24,6
Strokovna GIM
1.474
6,36
1.169
5,9
1.794
7,2
1.446
6,1
SKUPAJ
23.160
100,0
19.778
100,0
25.073
100,0 23.648
100,0
Deleži razpisanih mest od šolskega leta 2009/10
do šolskega leta 2015/16
RAZPIS ZA PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA
REGIJA
GORENJSKA
GORIŠKA
JUGOVZHODNA SLOVENIJA
KOROŠKA
NOTRANJSKO-KRAŠKA
OBALNO-KRAŠKA
OSREDNJESLOVENSKA
PODRAVSKA
POMURSKA
SAVINJSKA
SPODNJEPOSAVSKA
ZASAVSKA
SKUPAJ REGIJE
364
224
Št.
vpisanih
dijakov v
š.l. 14/15
(začetni
letnik)
237
129
Št.
vpisanih
dijakov v
š.l. 14/15
(tretji
letnik SPI)
305
172
280
140
28
176
476
476
160
364
84
84
2.856
179
91
20
97
507
415
66
265
76
40
2.122
263
105
55
108
584
562
112
508
74
68
2.916
Razpis za
vpis v š.l.
2014/15
Razpis za
vpis v
Predlogi šolsko
šol
leto
2015/16
336
224
364
224
295
140
56
176
532
538
156
448
84
84
3.069
280
140
28
128
476
476
160
392
84
84
2.836
ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ZA PROGRAM MATURITETNI TEČAJ
Razpis za
vpis v š. l.
14/15
Št. vpisanih
dijakov v š.l.
14/15
Predlogi šol
Razpis
za vpis v
š. l. 15/16
GORENJSKA
GORIŠKA
60
30
70
21
60
30
60
30
JUGOVZHODNA
SLOVENIJA
KOROŠKA
NOTRANJSKO-KRAŠKA
OBALNO-KRAŠKA
OSREDNJESLOVENSKA
PODRAVSKA
POMURSKA
SAVINJSKA
SPODNJEPOSAVSKA
60
30
0
30
90
60
46
60
0
68
21
0
34
105
65
32
61
0
90
30
0
30
126
90
52
70
0
30
30
0
30
60
60
30
30
0
ZASAVSKA
SKUPAJ REGIJE
30
496
30
507
30
608
30
390
ZASEBNE ŠOLE - LJ.
30
21
30
30
REGIJA
ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ZA PROGRAME POKLICNIH TEČAJEV
Razpis za
vpis v š. l.
14/15
Št. vpisanih
dijakov v š.l.
14/15
GORENJSKA
JUGOVZHODNA
KOROŠKA
OBALNO-KRAŠKA
102
0
34
34
99
0
33
34
102
0
34
68
34
0
34
34
OSREDNJESLOVENSKA
PODRAVSKA
POMURSKA
SAVINJSKA
SKUPAJ REGIJE
102
68
0
34
374
102
67
0
24
359
102
134
0
34
474
102
34
0
34
272
REGIJA
Razpis za
Predlogi šol vpis v š. l.
15/16
NOVE RAZMESTITVE
50 predlogov šol za nove programe :
- 31 povsem novih,
- 19 novih predlogov glede na lanskoletni razpis in so
jih šole v preteklosti enkrat že izvajale
NOVE RAZMESTITVE
Izobraževalni program srednjega poklicnega
izobraževanja:
– Mesar, Biotehniški center Naklo (razpisan pogojno),
– Oblikovalec kovin – orodjar, Gimnazija in srednja šola Kočevje
(razpisan pogojno),
– Gastronomske in hotelske storitve, Šolski center Ptuj, Biotehniška
šola (razpisan pogojno);
Izobraževalni program srednjega strokovnega
izobraževanja:
– Lesarski tehnik, Gimnazija in srednja šola Kočevje,
– Predšolska vzgoja, Ekonomska in trgovska šola Brežice.
NOVOSTI RAZPISA
• Nekateri izobraževalni programi srednjega poklicnega
izobraževanja so razpisani pogojno, kar pomeni, da se
bo izobraževalni program izvajal samo v primeru, če si
bodo dijaki zagotovili individualne pogodbe za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom.
• Program Predšolska vzgoja, ki se je do sedaj izvajal
na dislocirani enoti Šolskega centra Novo mesto na
Srednji šoli Metlika, se bo z novim šolskim letom izvajal
na sedežu šolskega centra v Novem mestu, Šegova
ulica 112, Novo mesto.
POMEMBNI DATUMI
• 9. januar – podatki o ocenah učencev 9. razreda za 7.
in 8. razred (nekatere šole ste bile v teh dneh pozvane in opozorjene
na ta datum, saj podatkov še niste vnesle);
• 13. in 14. februar – informativni dan;
• 27. februar- prijava na opravljanje preizkusa
nadarjenosti oziroma ugotavljanja izpolnjevanja
športnih pogojev;
• 3. april – zadnji dan prijav;
• 9. april – objava stanja prijav;
POMEMBNI DATUMI
• 24. april- zadnji dan prenosa prijav;
• do 29. maja – obveščanje o omejitvah in spremembah
obsega vpisa (spletna stran MIZŠ)
• do 12. junija do 11. ure – vnos ocen 9.
razreda
• 19. junij – objava spodnjih mej 1. kroga
• 29. junij – objava spodnjih mej 2. kroga
POMEMBNI DATUMI za vpis v PTI programe
• 22. maj – zadnji dan prijav
• 12. junij – zadnji dan prenosa prijav
• do 1. julija – obveščanje o omejitvah in spremembah
obsega vpisa
POMEMBNI DATUMI za vpis v MT in PT
• 4. september – zadnji dan prijav
• do 22. septembra – obveščanje o omejitvah in
spremembah obsega vpisa

similar documents