Janez Menart: Croquis

Report
Janez Menart: Croquis
O Janezu Menartu
sodobni slovenski pesnik (1929-2004);
povojni pesniški tok INTIMIZEM (50. leta 20. stol.);
soavtor zbirke intimistov Pesmi štirih (1953)
Menartova poezija
nadaljeval je romantično-realistično izročilo,
zavračal je modernizem,
več pesniških zbirk:
Prva jesen (1955),
Časopisni stihi (1960);
Semafori mladosti (1963);
Srednjeveške balade (1973);
Pod kužnim znamenjem (1977);
Statve življenja (1979);
Srednjeveške pridige in balade (1990).
https://www.youtube.com/watch?v=7-T2hHbOx_Q
Croqius
pesniška zbirka Časopisni stihi (1960/61)
fr. croquis – osnutek, skica, risba
Croquis
1. Kako je pesem oblikovana? Kako imenujemo takšno
pesem?
2. Pesem se začne z opisom stvarnosti. Kakšna je ta?
3. Ali ima kavarna simbolni pomen?
4. Ali je morda tudi risanje s prstom po mizi simbolno?
5. V pesmi je opazna ironija. Kako je izražena?
6. Kako se lirski subjekt upira pesimizmu?
Croquis
Kakšna je vloga rabe pomanjševalnic?
Poišči še ostala slogovna sredstva.
Določi rimo in ritem pesmi.

similar documents