PRO Praktijksteun

Report
Algemene ledenvergadering RCH & LHV Midden Brabant
Basis GGZ Midden-Brabant
Stand van zaken & Beheersstructuur
Jeanne van Os
Van Os Advies
Rudolf Keijzer
PRO Praktijksteun
Programma presentatie
• Historie
– Convenant en platform
• Stuurgroep
– Opdracht
– Uitvoer
– Resultaat
• Beheersstructuur
– Opdracht
– Uitvoer
– Resultaat
• Vragen
Platform eerstelijns GGZ Midden-Brabant
&
Van Os Advies en
Projectmanagement
Psy-Co i.o.
Van platform naar stuurgroep
•
Platform
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Centrum gemeente Tilburg
Contour de Twern
GGD
Juvans
IMW
Indigo Brabant
LHV
Novadic-Kentron
PRO Praktijksteun
Zorgbelang Brabant
Zorggroep Psy-Co i.o.
Zorggroep RCH
Zorgverzekeraar CZ & VGZ
Robuust/Van Os Advies & Projectmanagement (voorzitter)
Van platform naar stuurgroep
•
Platform
Stuurgroep
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Centrum gemeente Tilburg
Contour de Twern
GGD
Juvans
IMW
Indigo Brabant
LHV
Novadic-Kentron
PRO Praktijksteun
Zorgbelang Brabant
Zorggroep Psy-Co (i.o.)
Zorggroep RCH
Zorgverzekeraar CZ & VGZ
Robuust/Van Os Advies (voorzitter)
Invitatie
Anneke van Ekeren
Marianne Wamelink
Rudolf Keijzer
Invitatie
Matthijs Blom
Theo Bisschops (voorzitter)
Invitatie
Jeanne van Os (projectleider ontwikkelen Basis-GGZ MB)
Stuurgroep | Opdracht
“…sluitende zorg voor jeugd en volwassenen met psychische en/of
psychosociale klachten of psychische stoornissen…”
• Inzet POH-GGZ
• Uitwerking aanvullende mogelijkheden POH-GGZ
 Consultatie
 E-health
 Triage
 Denk ook aan:
 Geïndiceerde preventie
 Gespecialiseerde POH-GGZ
 Aansluitingen sociale domein, GBGGZ, SGGZ
Stuurgroep | Uitvoer
•
•
•
•
•
Werkgroepen inhoud formeren
Opdrachten aan werkgroepen
Organisatorische kaders scheppen
Belangeloze communicatie
Beheersstructuur
– Deel 2 van presentatie
Stuurgroep | Resultaat (1)
• Centraal punt
www.lijnlozezorg.nl/midden-brabant
• Instroom POH-GGZ
– 76% ( landelijk 55%)
– Monitoring
• Inhoudelijke afspraken
– E-Health, Triage, Consultatie
– Kwaliteitscriteria doorverwijzen
– Kwaliteitscriteria afspraken stabiele chronische psychiatrie (LHV)
– Scholingsafspraken GGZ voor triagisten CHPMBR
Stuurgroep | Resultaat (2)
• Lopende zaken:
–
–
–
–
–
–
–
–
Definitief advies best-practices E-Health en triage instrument
Aansluiting met sociale domein
Organisatie groepsconsulten geïndiceerde preventie
Inventarisatie regionale specialismen POH-GGZ (Jeugd, verslaving)
Knelpunten inventarisatie
Kwaliteitscriteria POH-GGZ
Scholingsplan
Beheersstructuur
“Toegang voor alle huisartsen uit Midden Brabant tot alle beschikbare en
gewenste mogelijkheden…”
Algemene ledenvergadering RCH & LHV Midden Brabant
Beheersstructuur
Rudolf Keijzer
PRO Praktijksteun
Beheersstructuur | Opdracht (1)
“Toegang voor alle huisartsen uit Midden Brabant tot alle beschikbare
en gewenste mogelijkheden…”
Voorwaarden:
• Regionaal van opzet – dekking voor hele regio
• Alle regionale en lokale partners toegang
• Belang van huisartsenzorg borgen
• Uitgaan van wensen en behoeften, geen verplichtingen
• Volledige “ontzorging” van aangesloten huisartsen
Beheersstructuur | Opdracht (2)
“Toegang voor alle huisartsen uit Midden Brabant tot alle beschikbare
en gewenste mogelijkheden…”
Financiering POH-GGZ 2013
Financiering POH-GGZ 2014
•
•
•
•
- 12 uur per normpraktijk
- 9 uur inzet, rest voor CET
- Financiering via HA of ……
- Maximaal 75% per praktijk
9 uur per normpraktijk
Alleen inzet POH-GGZ
Financiering via HA
Maximaal 100% per praktijk
Beheersstructuur | Uitvoer (1)
“Toegang voor alle huisartsen uit Midden Brabant tot alle beschikbare
en gewenste mogelijkheden…”
• Centrale beheersstructuur
–
–
–
–
Waarom?
Hoe?
Wie?
Wanneer?
Beheersstructuur | Uitvoer (2)
“Toegang voor alle huisartsen uit Midden Brabant tot alle beschikbare
en gewenste mogelijkheden…”
• Centrale beheersstructuur
–
–
–
–
Waarom?
Hoe?
Wie?
Wanneer?
Consultatie
E-Health
Triage
Maximale
compensatie
Inzet POH-GGZ
Consultatie
E-Health
Triage
Consultatie
E-Health
Triage
Niet gebruikt…
-POH-Jeugd?
-Verslaving?
Maximale
compensatie
Inzet POH-GGZ
Maximale
compensatie
Inzet POH-GGZ
Beheersstructuur | Uitvoer (3)
“Toegang voor alle huisartsen uit Midden Brabant tot alle beschikbare
en gewenste mogelijkheden…”
• Centrale beheersstructuur
–
–
–
–
Waarom?
Hoe?
Wie?
Wanneer?
Beheersstructuur | Uitvoer (4)
“Toegang voor alle huisartsen uit Midden Brabant tot alle beschikbare
en gewenste mogelijkheden…”
• Centrale beheersstructuur
– Waarom?
– Hoe?
– Wie?
– Wanneer?
RCH en PRO
Uitvoer:
Management:
Inhoud:

PRO-RCH BV
PRO en RCH
PRO en RCH
RCH en PRO
Afronding Q4

Start per 1 januari 2015
Beheersstructuur | Resultaat
“Toegang voor alle huisartsen uit Midden Brabant tot alle beschikbare
en gewenste mogelijkheden…”
• Centrale beheersstructuur
–
–
–
–
–
Oktober/november 2014: akkoord zorgverzekeraars
November/december 2014: aansluiten huisartsen en POH-GGZ
December 2014: Trainingen en voorlichting Consultatie, E-Health en Triage
November 2014 – januari 2015: aansluiten partners GBGGZ en SGGZ
Januari 2015 en verder…
• U vraagt wij draaien?
Algemene ledenvergadering RCH & LHV Midden Brabant
Vragen?
Basis GGZ Midden Brabant
Stand van zaken & Beheersstructuur
Jeanne van Os
Van Os Advies
Rudolf Keijzer
PRO Praktijksteun

similar documents