Att leva med MS

Report
Så behandlas MS
Behandling
• Symptomlindrande
• Bromsmediciner
• Rehabilitering, fysioterapi, rådgivning
Bromsmediciner
• Förstahandsalternativ
– Interferon beta (Avonex, Betaferon, Rebif)
– Glatirameracetat (Copaxone)
• Andra behandlingsmöjligheter
– Natalizumab (Tysabri)
– Fingolimod (Gilenya)
– Mitoxantrone (Novantrone)
När påbörjas behandling med
bromsmediciner?
• Medicinskt motiverat att börja tidigt
• Motiverad patient
– biverkningar jämfört med nytta
– god behandlingsmotivation
Effekt och biverkningar av
interferon beta
•
•
•
•
Minskar antalet skov med ca 30%
Minskar skovens svårhetsgrad
Bromsar utveckling av handikapp
Bromsar försämring av minnesfunktion
• Antikroppar kan minska effekten
• Lokal reaktion vid stickstället
• Influensaliknande symtom
• Nedstämdhet / depression
Effekt och biverkningar av Copaxone
• Minskar skovens antal
• Minskar skovens svårighetsgrad
• Lokal reaktion vid stickstället (injektion varje dag)
• Obehagskänsla i bröstet
• Bildar inte neutraliserande antikroppar
– Alternativ om neutraliserande antikroppar utvecklats på
interferon beta
Effekt och biverkningar av Gilenya
• Första tabletten mot MS
• Dämpar sjukdomsaktiviteten med cirka 50 %
•
•
•
•
Leukopeni
Infektionskänslighet
Macula ödem
Sänkt puls vid första dosen
Biologiska läkemedel
• Ny klass protein-läkemedel
– Måste ges som dropp
• Selektiva immunhämmande medel
• Slutar på -mab (mono-clonal antibody)
• MS-preparat: Natalizumab (Tysabri)
Effekt och biverkningar av Tysabri
(natalizumab)
• En antikropp som blockerar integriner
• Förhindrar immuncellers passage genom kärlvägg
• Ges som dropp 1 gång / månad
• Kan minska antalet skov med 81%
• Kan minska risken för funktionsnedsättning med 64%
• Tydlig minskning av antal nya magnetkameraförändringar
• Biverkningar i regel milda
• Viss risk för allvarlig biverkning, svår virus-infektion i hjärnan (PML)
Sammanfattning av det här avsnittet
• Multipel skleros beskrevs i slutet av 1800-talet
• Hundra år senare kom de första läkemedlen med bromseffekt
• Inom ett par år kommer flera nya läkemedel eller
läkemedelskombinationer att börja användas
• Innebär en starkt förbättrad situation för personer med MS

similar documents