Document

Report
‫הפורום הכלכלי של מרכז משה דיין‬
‫ועידת ישראל לעסקים ‪ -‬הרצאת מבוא‬
‫‪1‬‬
‫יצחק גל‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
The Arabian Peninsula
2012 ‫דצמבר‬
‫יצחק גל‬
2
‫התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג)‪ :‬גוש ה‪ ,GCC -‬בהשוואה לכלכלות מובילות בעולם ‪2012 - 1990‬‬
‫‪2,000‬‬
‫(מיליארדי דולרים‪ ,‬במחירים שוטפים)‬
‫‪1,800‬‬
‫‪1,600‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2005 2000 1995‬‬
‫קוריאה‬
‫הודו‬
‫יצחק גל‬
‫‪2008‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫גוש ה‪GCC-‬‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
‫הגידול הריאלי בתמ"ג של סקטור הנפט בהשוואה לסקטור "הלא‪-‬‬
‫‪15%‬‬
‫נפטי"‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪0%‬‬
‫ממוצע ‪2010 2009 2008 2007 2006‬‬
‫‪- 2000‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪-5%‬‬
‫‪-10%‬‬
‫התוצר "הלא‪-‬נפטי"‬
‫‪4‬‬
‫יצחק גל‬
‫תוצר סקטור הנפט‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
‫יצוא סחורות ושירותים של גוש ה‪GCC -‬‬
‫(מיליארדי דולרים שוטפים)‬
‫‪1200‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫ממוצע ‪2006‬‬
‫‪- 2000‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2009 2008‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫יצוא "לא נפטי" ‪ -‬סחורות ושירותים‬
‫יצוא נפט גז‪ ,‬תזקיקים ומוצרי לווי‬
‫‪5‬‬
‫יצחק גל‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
‫סה"כ יצוא הסחורות של גוש ה‪ GCC -‬בהשוואה בינלאומית ‪ -‬שנת ‪2011‬‬
‫(מיליארדי דולרים שוטפים; כולל יצוא נפט וגז ויצוא חוזר; לא כולל יצוא שירותים)‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,800‬‬
‫‪1,600‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫טורקיה‬
‫ישראל‬
‫יפן‬
‫צרפת‬
‫הולנד‬
‫דרום קוריאה‬
‫בריטניה‬
‫קנדה‬
‫הונג קונג‬
‫סינגפור‬
‫הודו‬
‫ברזיל‬
‫‪GCC‬‬
‫סין‬
‫ארה"ב‬
‫גרמניה‬
‫‪6‬‬
‫יצחק גל‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
‫יבוא סחורות ושירותים של גוש ה‪GCC 1998 - 2012 -‬‬
‫(מיליארדי דולרים שוטפים)‬
‫‪700‬‬
‫‪600‬‬
‫‪500‬‬
‫‪400‬‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫יצחק גל‬
‫דצמבר ‪2012‬‬

similar documents