File

Report
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Simplíocht
Dochreidteacht
Onóir
Dílseacht
Draíocht
Niachas (chivalry)
Geasa (ceangal dualgais)
Troid
Éiric (cúiteamh iomlán)
• Gaisce (gníomhartha
gaisce)
• Uimhreacha
• Ruthag
• greann
• Bhíodh na scéalta á n-insint ag
seanchaí – tháinig siad
chugainn ó ghlúin go glúin.
• Bhíodh na carachtair ann ansimplí: maith nó dona, láidir nó
lag, cróga nó cladhartha...
• ‘Ruthag’: giota a bheadh
foghlamtha de ghlanmheabhair
ag an seanchaí – níos éasca dó.
• Samplaí: Cú Chulainn, Ferdia,
Fionn MacCumhaill, Oisín
•
•
•
•
Fir láidre, cróga
Laochra a bhíodh i gceist
Rinne siad gníomhartha gaisce.
Rinne siad ‘an rud ceart’ m.sh.
níor bhris siad gealltanas nó
geasa riamh.
• Fiú má bhí namhaid i gceist.
• Bheadh eagla ar an
ngnáthdhuine rompu.
• Samplaí: Cú Chulainn, Ferdia,
Fionn MacCumhaill, Oisín
• Cuirfí laochra faoi gheasa.
• Tharlódh rudaí a bhain leis
an draíocht sna scéalta.
• Samplaí: Clann Lir agus na
páistí ina n-eallaí, Tír na nÓg
• Bheadh an seanchaí ag
insint na scéalta amach os
ard os comhair scata
daoine. Mar sin, bheadh
níos mó éifeacht ar an
éisteoir dá mbeadh cur síos
iontach ar na daoine agus
na heachtraí ann.
• Samplaí: Niamh Chinn Óir
ina bean ab áille ar domhain
• Ag deireadh an lae, bheadh
an lámh in uachtar ag na
mná (uaisle / ríoga).
• Bhí áit faoi leith acu ar na
fir.
• Throid na fir ar a son.
• Samplaí: An Bhanríon Medb
(An Táin Bó Cuailgne),
Niamh Chinn Óir
• San Fhiannaíocht
• Tharla na rudaí amuigh
faoin aer.
• Bhí an-bhaint ag na scéalta
le hainmhithe agus leis an
nádúr
• Samplaí: Setanta agus
madra Chulainne, tarbh
Ailill (Táin Bó Chuailgne), an
bradán feasa
• Bhain na scéalta le laochra.
• Gur sháraigh na laochra a namhaid.
• Go bhfuair an laoch an lámh in uachtar ar ‘an taobh
dorcha’.
• Samplaí: Setanta agus madra Chulainne
• San Fhiannaíocht – níos déanaí mar stíl scéil.
• Bhí Naomh Phádraig ag teacht ar an bhfód.
• Bíonn seanchoimhlint ann idir an maith agus
an t-olc.
• Samplaí: Oisín i dTír na nÓg, Clann Lir
•
•
•
•
Bíonn seanchoimhlint ann idir an maith agus an t-olc.
Mar bhunábhar sna scéalta
Cruálacht, brúidiúlacht, barbathacht
Samplaí: Oisín i dTír na nÓg, Clann Lir, an Táin Bó
Chuailgne
• Uimhreacha draíochtúla
• Tharla rudaí sna scéalta faoi
thrí / faoi sheacht / faoi
dheich.
• Bhí tábhacht faoi leith ag
baint leis na rudaí mar sin
• Samplaí: na bandéithe (Éire,
Fodhla, Banbha), 300 bliain
ag Oisín i dTír na nÓg
• Níor tharla gnáthrudaí do
na laochra seo – ní
gnáthdhaoine a bhí iontu.
• Bhí draíocht agus geasa i
gceist.
• Bhí áibhéil i gceist.
• Bheadh éifeacht ag an
seanchaí mar sin ar a lucht
éisteachta
• Samplaí: draíocht, geasa,

similar documents