Trenciansky_kraj(1)

Report
Trenčiansky
kraj
Vypracovali: L.Hájek, O.Gábriš, K.Frantová,
D.Kadnárová
3.A
Ciele
•
•
•
•
•
Spoznať detaily o pramenitej vode ktorú pijeme
Oboznámiť s chránenými zvieratami
Poukázať na vymieranie Trenčianskeho kraja
Predstaviť jedného z popredných slovenských výrobcov liehovín
Vyzdvihnúť zabudnuté krásy
Kde sa nachádza Trenčiansky kraj?
Charakteristika
• Nachádza sa v západnej
časti Slovenska
• Rozloha v km²: 4 501
• Počet obyvateľov: 593
159
• Hustota obyvateľstva na
km2: 132
• Krajské mesto: Trenčín
• Počet okresov: 9
• Počet miest: 18
• Počet obcí: 275 (bez
Klimatické podmienky
• Považské podolie, Podunajská
pahorkatina a Hornonitrianska
kotlina patria do teplej klimatickej
oblasti.
• Ostatné územie prechádza s
narastajúcou nadmorskou výškou do
mierne teplej a chladnej klimatickej
oblasti.
• Priemerné ročné teploty 8 – 9,5 °C
• Priemerné ročné úhrny zrážok 613 –
718 mm.
Vodstvo
• Členené na 3 čiastkové povodia - Váh,
Myjava a Nitra.
• Rieka Váh je najdlhšia
slovenská rieka podľa toku
na slovenskom území, dĺžka 403 km
• Rieka Myjava má dĺžku 79 km a ústi
do rieky Morava. Je charakteristická
malou vodnosťou i minimálnymi
prietokmi.
• Rieka Nitra. Dĺžka hlavného toku
rieky je 168 km.
• Najväčšia vodná nádrž je na Váhu pri
Nosiciach.
• Termálne pramene v Trenčianskych
Tepliciach, Bojniciach
• Nachádza sa tu vodohospodárska
Mitická
• Až v roku 1987 sa v Mitickej slatine
uskutočnil hydrogeologický prieskum
s cieľom zistiť možnosti plniť
minerálnu vodu do spotrebiteľského
balenia.
• V auguste roku 1992 sa v
Trenčianskych Miticiach uskutočnil
ďalší prieskumnoťažobný vrt do hĺbky
120 metrov.
• Tento vrt dostal pomenovanie MP1.
Zdroj MP1 bol v roku 2000 vyhlásený
za prírodný zdroj minerálnej stolovej
vody.
• Z tohto prameňa, označeného ako
MP1, sa dnes čerpá minerálna voda
Mitická.
Fyzickogeografická charakteristika
• Biele Karpaty, Javorníky, Považský
Inovec, Strážovské vrchy,Malé
Karpaty, Hornonitrianska kotlina...
• Najvyšší bod územia, 1 346 m n. m.,
je vrchol Vtáčnika.
• Najnižšie miesto, 165 m n .m., je v
katastri obce Horná Streda, tam, kde
územie opúšťa Dudváh.
• Povrch územia je značne členitý
Pôdy
• V pohoriach rendziny a kambizeme
• V Podunajskej pahorkatine
hnedozeme a luvizeme
• Nivy riek pokrývajú
fluvizeme,čiernice, ktoré sú veľmi
úrodné a prevažne sa využívajú ako
kvalitná orná pôda.
• Z pôdnych druhov dominujú hlinité,
hlinito-piesočnaté a piesočnato-hlinité
a ílovito-hlinité.
• 10-20% poľnohospodárskej pôdy
je ohrozených eróziou.
Rastlinstvo a Živočíšstvo
• Doliny a kotliny sú odlesnené.
• V pohoriach dubové a hrabové lesy, vo
vyšších polohách bučiny a v najvyšších
smrečiny.
• Zo živočíchov tu žijú druhy listnatého i
ihličnatého lesa, polí i lúk.
• Ku chráneným živočíchom patria ležiak
obyčajný, rybár obyčajný, strakoš
obyčajný a netopier vodný.
Chránené oblasti
• V kraji je vyhlásených 132
chránených území:
• 14 národných prírodných rezervácií,
• 47 prírodných rezervácií
• 3 národné prírodné pamiatky
• 59 prírodných pamiatok
• 9 chránených areálov
• V kraji sa nachádza 5 chránených
krajinných oblastí s 2. stupňom
ochrany - Malé Karpaty, Biele
Karpaty, Strážovské vrchy,
Kysuce, Ponitrie.
Obyvateľstvo
• Prirodzený úbytok
(2012)
• Narodilo 5145 živých detí
• Zomrelo 5771 obyvateľov
•
-626
• Ženy sa dožívaju najviac spomedzi
všetkých krajov SR (77,91 rokov)
• Najviac obyvateľov zomrelo na
choroby obehovej sústavy (3111)
Národnostné zloženie
•Z národnostného hľadiska je zloženie
obyvateľstva homogénne.
• Až 97,3 % obyvateľov je slovenskej
národnosti
• 1,0 % českej
• Zvyšok pripadá na rómsku, maďarskú a iné
národnosti.
NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA
• Prevláda Rimskokatolická
cirkev, Ateisti, Evanjelická
cirkev
Obyvateľstvo poďla veku
Významné osobnosti
• Matúš Čák - horský palatín a taverník, trenčiansky župan, feudál, oligarcha a
politik (okolo 1260 – 18. 3. 1321)
• Vavro Šrobár - lekár a politik (1867- 1950)
• Andrej Bagar - herec a divadelný režisér ( 1900- 1950)
• Marián Gáborík - hokejista
• Marta Sládečková - herečka
• Daniel Hevier - spisovateľ
Najväčšie mestá
•
Trenčín
Bystrica
60 010
Prievidza
52 070
Považská
42 490
Poľnohospodárstvo
• Trenčiansky kraj má vhodné
podmienky pre poľnohospodárstvo.
• Rozmanistosť rastlinnej aj živočíšnej
výroby:
a) južnejšie časti - jačmeň, pšenica a
cukrová repa
b) severnejšie časti - raž, ovos a
zemiaky
c) ovocinárstvo a pestovanie chmelu
d) živočíšna výroba - produkcia
mlieka, mäsa a vajec
- chov oviec zaznamenal nárast produkcia syra a veľkonočných
jahniat
Priemysel
• textilný, gumárenský, elektrotechnický, sklársky a
potravinársky priemysel
• najväčší úpadok zaznamenal zbrojársky a obuvnícky
priemysel
• Trenčín - OZETA Trenčín
• v Novej Dubnici tvorí elektrotechnický priemysel
vyše ako 3/4 priemyselnej produkcie mesta
• Púchov – Matador
• Lednické Rovne - YURA Corporation Slovakia
(KIA)
• Prievidza - Hornonitrianske bane
• Kočovce – Hella
• Stará Turá – Chirana
• Považská Bystrica – Považské strojárne
•Bánovce nad Bebravou – Gabor
•nachádza sa tu množstvo
priemyselných parkov
•potravinársky priemysel - MILSY,
Nestlé, Považský cukor a.s., Old Herold
•množstvo zahraničných invsetorov
• 1932 - Kornhauser a Herzka
• 1953 - Západoslovenské konzervárne a
liehovary
• 1970 – Slovlik
• 1990 – Old Herold s.r.o
•Zaoberá sa výrobou širokej škály liehovín.
•Spoločnosť ponúka Gin, Vodka, Brandy,
Fernet, Ovocné liehoviny, Bylinné a mliečne
likéry a ako jediný výrobca vyrába tradičný
výrobok Považský repák, ktorý je “špéciou”
trenčianskeho regiónu
• Spoločnosť je známa výrobou svetoznámej
borovičky Juniperus ktorá už ziačiatkom 20.
storočia bola vyvážaná do mnohých krajín
Európy a Ameriky.
•Názov je chránený medzinárodným patentom,
udeleným v roku 1952 v Lisabone.
•Juniperus získal v rokoch 1996 a 2007 zlatú
medailu Slovak Gold za vysokú kvalitu.
•Vo svojej Bošáckej slivovici ocenený zlatou
medailou Slovak Gold v rokoch 2001 a 2008
Doprava
• dopravná sieť pozostáva zo systémov cestnej,
železničnej a kombinovanej dopravy
• letiská - Trenčín, Partizánske, Prievidza a
Dubnica nad Váhom
• cez Trenčiansky kraj prechádza viacero dôležitých
ciest: E50 Francúzsko - Rusko, E75 Nórsko Grécko alebo najdlhšia slovenská diaľnica D1,
ktorá začína v Bratislave a bude končiť na
Ukrajine
• železnične je Trenčín prepojený s Bratislavou,
Žilinou aj Košicami
• na území trenčianskeho kraja sa nachádzajú tri
železničné priechody s Českou republikou
Cestovný ruch
• kúpele - Trenčianske Teplice,
Nimnica (najmladšie kúpele na
Slovensku), Bojnice
• hrady - Trenčiansky hrad, Beckov,
Čachtický hrad, Bojnický zámok,
Tematín
• zoologická záhrada - Bojnice
- Bezová pod Bradlom - Mohyla M. R.
Štefánika
• Uhrovec - rodný dom Ľ. Štúra a
Alexandra Dubčeka
• turistika - okolie Trenčianskych
Teplíc, Skalka (kláštor), Súľovské
skaly, Manínska tiesňava
• vodné plochy - Zelená voda a Horná
Streda
Šport v Trenčíne
Odporúčame navštíviť
Hudobný festival Pohoda na trenčianskom
letisku
Bojnický zámok
Trenčiansky hrad
Dom Ľ.Štúra v Uhrovci
Čachtický hrad
Kúpele Trenčianske Teplice
Mohyla M.R.Štefánika
Suľovské skaly
Námestie Stará Turá
Poradíme vám ubytovanie
Autokemping
Hotel Most Slávy
Poradíme vám čo ochutnať
Krúpna baba
Možnosti rozvoja cestovného ruchu
• Široké možnosti pre rozvoj cestovného
ruchu.
• Významným faktorom - výhodné
geografické umiestnenie v rámci
Slovenska, uprostred hospodársky
silne rozvinutého územia Bratislava -Trnava -- Trenčín -- Žilina,
• Potenciál pre rozvoj kúpeľníctva Trenčianske Teplice, Bojnice a
Nimnica, kde sú veľmi dobré prírodné
podmienky,
• množstvo významných kultúrnych
pamiatok a kultúrnych tradícii
• mierne teplá oblasť
Zapamätajte si
• Pramenitá voda Mitická – Trenčianske Mitice
• Ohrozené druhy: ležiak obyčajný, rybár obyčajný, strakoš
obyčajný a netopier vodný.
• V Trenčianskom kraji je úbytok -626
• Trenčín - Old Herold – Menej známy ale výnamný výrobca liehovín
• Kam sa vydať? Pohoda, Čachtice, Bojnice, Trenčianske Teplice,
Uhrovec
Zdroje
• Všetky použité zdroje boli dostupné dňa 14.5.2014 o 16:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Trencin_okresy.png/1194px-Trencin_okresy.png
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8Diansky_kraj
http://www.infoweby.sk/slovensko/483-trenciansky-kraj
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/kraje/trencin/z_poda.htm
http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/kraje/trencin/Image59.gif
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1837
http://www.ruvztn.sk/Stranka_DEMO/tn_kraj2.htm
http://portal.statistics.sk/files/obyvatelstvo-slovenskej-republike-krajoch-sr.pdf
http://www.teraz.sk/regiony/trenciansky-kraj-pocet-obyvatelov-umrtno/46267-clanok.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Evanjelick%C3%BD_kostol,_Tren%C4%8D%C3%ADn_(2008).jpg
http://www.oldherold.sk/default-sk.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%A1_Bystrica
http://spravy.pravda.sk/volby/clanok/298262-cim-je-trenciansky-kraj-vynimocny-pre-zname-osobnosti/
http://www.miticka.eu/index.php?lang=sk&page=pramen
https://www.google.sk/search?q=Slovensko+mala+velka+krajina&tbm=isch&emsg=NCSR&noj=1&ei=fil0UirAvPa0QWWrYHYBg#facrc=_&imgrc=GPlRbBRcLPpwMM%253A%3BHcIEUI1k9k9juM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.slovakia.market.sk%252Fimages%252F
A050602_P01_A_MALA_VELKA_KRAJINA_V_V.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.slovakia.market.sk%252Fzakladne_info_o_slovensku.htm%3B380%3B247
http://www.infoweby.sk/slovensko/483-trenciansky-kraj
http://www.tsk.sk/cestovny-ruch/priroda.html?page_id=2279
http://www.zelenavoda.com/kemping.html
http://www.visittrencin.sk/zazite/159
http://www.tsk.sk/doprava.html?page_id=115
http://www.tsk.sk/cestovny-ruch/online-sluzby-cestovny-ruch/letiska-v-trencianskom-samospravnom-kraji.html?page_id=14884
http://www.infoweby.sk/slovensko/483-trenciansky-kraj
http://www.sario.sk/userfiles/file/sario/pzi/regiony/trenciansky/trenciansky_kraj.pdf
http://www.matador.sk/

similar documents