bakım - Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Report
SUNAN: Uzm. Fzt. Hatice Reyhan ÖZGÖBEK
ASPB Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
22. Kasım.2012 KAYA TERMAL -İZMİR
 kronik hastalıklar ve ya bir nedenle
 fiziksel ya da mental yetersizliklerinden dolayı
 çeşitli derecelerde ve sürelerde
 günlük yaşam aktivitelerinde
 desteğe ihtiyaç duyan kişilere
 medikal ve sosyal yaklaşımlar çerçevesinde,
 verilen hizmet olarak tanımlanmaktadır
Bakım desteği
gereken bireye
Formal olarak
alanda çalışan
profesyoneller
Formal olmayan
aile bireyleri,
komşular,
arkadaşlar
BAKIM
bireysel ya da
toplumsal
sorumluluklarda
farklılıklar olmasına
rağmen birlikte
çözümlerin
yaratılması gereken
bir alan
Politika yapıcı ve
uygulayıcılar
Bireye sunulan hizmette
sosyal destek ve sağlık
hizmetlerinden
yararlanmalarında yüksek
katılım,
bakım kalitesinin
artırılmasına yönelik
tedbirler ve
bakımın finansmanında
sürdürülebilirliğin
sağlanması
 Ataya saygı
 İslam inancı
 Aş evleri, imarethaneler,
 Vakfiyeler, darülrehalar
 Aceze evleri,güçsüzler yurdu, düşkünlerevi,
 Huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri
 Evde bakım, yaşam evleri
 2011 tarih ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuş olup
yeni oluşturulan Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde ihdas edilen
 Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı
 Yaşlı hizmetleri Daire Başkanlığı
 Özürlü Hizmetleri Daire Başkanlığı
 65 yaş üstü kişilerin genel nüfusa oran
1935 yılında %3,9
2011 yılında % 7,34
2050 yılında ise %22
Doğuştan beklenen yaşam süresi
1935 yılında 45-50 yaş
2011 yılında 74,1
2050 yılında ise 78,5
 DSÖ 21. yüzyılda “Herkes İçin Sağlık” temasında 5.
Hedef doğrudan yaşlı bireyle ilgiliyken, 13. hedef
sağlıklı ortam olanağı sağlamaya ilişkin
 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda, dünya
nüfusunun giderek yaşlanması ve nüfusun
yaşlanmasının sosyal ve ekonomik etkileri
 Birleşmiş Milletler “Viyana Uluslar arası Yaşlanma
Eylem Planı” (1982)
 Birleşmiş Milletler Madrid “2. Yaşlılık Asamblesi”
(2002)
 Türkiye’de yaşlıların durumu ve Yaşlanma ulusal eylem
planı (2007)
 Türkiye’de yaşlıların durumu ve Yaşlanma ulusal eylem
planı uygulama programı (2012)
 1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre,
65 yaşını doldurmuş kimsesiz, bakıma muhtaç olan ve
hiçbir maddi geliri bulunmayan yaşlılara aylık
 1986’da yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında
fakr-ü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunanlara
ayni- nakti yardımlar
 Belediyeler,
 Vakıf-dernekler,
 Azınlıklara ve
 2828 sayılı yasanın öngördüğü esaslara göre ASPB bağlı
açılan huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon
merkezlerinde yaklaşık 20.000 kişi ileri yaştaki
birey SÜREKLİ BAKIM hizmetİ almaktadır
 ASPB bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde 6100
engelli bireye,
 Gerçek ve tüzel kişilere bağlı merkezlerde devletin verdiği
iki asgari ücret karşılığında 9100 engelli bireye bakım ve
rehabilitasyon hizmeti verilmektedir.
 Ayrıca gelir düzeyi aile bireyler başına 448 TL altında ve
%50 engelli raporu bulunan yaklaşık 400.000 aileye bir
asgari ücret tutarında “evde bakım aylığı” (yaklaşık
yılda 2.800.000.000 TL) verilmektedir.
 ASPB bağlı "Gündüzlü Bakım Hizmeti" sunumu,
 Yerel yönetimlerin “evde bakım hizmetleri”
 Sağlık Bakanlığı “evde sağlık hizmetleri”
 Sivil toplum örgütlerinin verdiği gündüzlü bakım
hizmetleri
 Kayıt dışı profesyonel olmayan bakım hizmetleri (süreli-
sürekli)
 65 yaş üstü bireyler
 Engellilik düzeyi belirlenmiş bireyler (ICF kriterlerine





göre olmalı )
Akut sağlık sorunları nedeniyle süreli bakıma ihtiyaç
duyan bireyler
Kronik sağlık sorunları nedeniyle fiziksel yada mental
engellerden dolayı süreli yada sürekli bakım ihtiyacı
olan bireyler
Onkolojik hastalıklar
Yeni doğan- lohusalar
Yaşam sonu bakıma ihtiyaç duyan bireyler
 Günlük ve kişisel bakım hizmetleri
 Sağlık hizmetleri
 Hastane sonrası erken taburculuk, destekli taburculuk ve










rehabilitasyon hizmetleri
Medikal tedavi takibi
Beslenme takibi
Egzersiz yapılması, ergonomik düzenlemeler
Psikolojik destek programları
Sosyal hizmetler
Cihaz-ekipman destekleri
Eğitim hizmetleri,
Teknik destekler
Ulaşım desteği
Aile destek programlarını içermektedir.
 Evde Destek Hizmetleri
 Evde Sağlık Hizmetleri
 Evde Bakım Hizmetleri
 Yaşlı Destek Merkezleri
 Gündüzle Bakım Merkezleri
 Yaşam Evleri
 Huzurevleri
 Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
 Palyatif Bakım Merkezleri
Bakım modellerinin
geliştirilmesine olan
gereksinim
tarihsel süreçler,
ekonomik gereklilikler,
Sosyo -kültürel etkiler
globalizasyonun getirileri
bağlamında incelendiğinde
Bakıma gereksinim duyan
bireyin öncelikle ailesinin
yanında desteklenmesine
yönelik tedbirlerin
alınması;
bu konuda koruyucu
önleyici sosyal destek ve
sağlık hizmetlerinde
yaygınlaştırılması,
gündüzlü bakım
hizmetlerin
yaygınlaştırılması,
evde destek hizmetlerinin
koordinasyonun yapılması
gibi…
Yakınların
desteğinin
kısıtlandığı
durumlarda
yaşam evlerinde
bakım
hizmetinin
verilmesi…
Sosyal desteğin
kısıtlandığı
durumlarda
huzurevlerinde
bakım
hizmetlerinin
sürdürülmesi
Kronik hastalıkların
fiziksel ve veya
mental kısıtlıklar
yarattığı özel
durumlar için
bakım ve
rehabilitasyon
merkezlerinden
hizmet alınması
Ruhsal engelliler,
bulaşıcı hastalığı olanlar,
bağımlılar için özel
bakım ve rehabilitasyon
hizmetlerinin sunulması
kamu kuruluşları ve
yerel yönetimler ,özel
sektöler ile ihtisaslaşmış
kuruluşlarda
Yaşam sonu
dönemde bakım ve
rehabilitasyon
hizmeti alması
gerekenler için
merkezlerin
oluşturulması
gerekmektedir.
Ülkenin ihtiyacı olan bakım
modellerin oluşturulmasında,
bakım maliyetini azaltmak ve
etkiyi artırmak
bakım kriterlerinin
geliştirilmesi,
bakım alanında verilen
hizmetlerin ulusal ve uluslar
arası boyutta akretide olması
bakım hizmetlerinin
sürdürülebilir olması için
bakım güvence sisteminde en
uygun finansal modelin
seçilmesidir.
Bu sistemin getirisi bakım
hizmetinde kaliteyi
artırmak, öncelikle göçmen
vatandaşlardan ve
yurtdışından gelecek bakım
hizmeti talebinin bakım
ve rehabilitasyon turizmi
ile bir turizm destinasyonu
ve sektör oluşturmak
Bakım modellerindeki var
olan hizmetlerin bir bütün
içinde sunulması,
yaygınlaşması ve
gelişmesi;
devletin etkin
düzenlemeleriyle kamu
kuruluşları, STÖ, yerel
yönetimler, özel sektör
işbirliği ile
sağlanabilecektir.
sağlıcakla
kalın…
KATILIMLARINIZDAN DOLAYI
TEŞEKKÜR EDERİM…
REYHAN ÖZGÖBEK

similar documents