24. Logistisk effektivitet

Report
24. Logistisk effektivitet
• Elementer i den logistiske effektivitet
- leveringsservice kontra logistikomkostninger
24. Logistisk effektivitet
• Trade-off
• Trade-up
24. Logistisk effektivitet
• Leveringsservice
-Leveringstid
-tiden fra en ordre modtages til ordren er fremme på
leveringssteddet
-Lagerservicegrad
-hvor stor en andel af indkomne ordrer der leveres direkte fra
færdigvarelageret
-Leveringsoverholdelse
- levering i rette tid, mængde og kvalitet
24. Logistisk effektivitet
•Leveringsservice fortsat
-Leveringsfleksibilitet
- evne til at klare uforudsete ændringer vedrørende leveringen
-Leveringsinformation
- evne til at informere kunderne om forhold vedrørende ordren og
leveringen
24. Logistisk effektivitet
• Logistikomkostninger
-Lageromkostninger
-omkostninger forbundet med at have et varelager
- Emballage- og pakkeomkostninger
-omkostninger til pakkematerialer, pakkemaskiner og lønninger
- Transportomkostninger
- interne transportomkostninger mellem afdelinger og ekstern
transport af råvarer fra leverandører og færdigvarer til kunder
24. Logistisk effektivitet
• Logistikomkostninger fortsat
-Administrative logistikomkostninger
- planlægnings- og kontrolomkostninger i forbindelse med
materialegennemløbet
-Mangelomkostninger
- omkostninger der opstår, når virksomheden ikke overholder sine
aftaler med kunderne
24. Logistisk effektivitet
• Forbedring af logistisk effektivitet
24. Logistisk effektivitet
• Analyse af logistisk effektivitet
– Formål: Klarlægge om virksomheden har det rette mix mellem på den
ene side leveringsservice og på den anden side logistikomkostninger
– Metode: Kvantitative metoder fx nøgletal og kvalitative metoder fx
undersøgelser blandt kunderne
– Særlige metoder: Gab-analyse og benchmarking
24. Logistisk effektivitet
• Analyse af logistikomkostninger
- Ved hjælp af indekstal
- der beregnes indekstal for de enkelte logistikomkostninger, der
sammenlignes med udviklingen i virksomhedens aktivitet
(omsætning/produktion).
- Ved hjælp af varelagerets omsætningshastighed
- varelagerets omsætningshastighed er I høj grad bestemmende for
de logistiske omkostninger.
- varelagerets omsætningshastighed afslører, om det er lagertiden
eller en ændret aktivitet, der er årsag til en ændring i varelageret.
24. Logistisk effektivitet
• Analyse af leveringsservice
- Ved hjælp af kvalitative analyser
- kvalitative analyser er baseret på subjektive vurderinger og
anslåede talstørrelser fx med udgangspunkt i opstilling af
målsætninger for A-B-C kunder og A-B-C varer.
- Ved hjælp af kvantitative analyser
- kvantitative analyser er baseret på eksakte talstørrelser fx nøgletal
for lagerservicegrad, leveringsoverholdelse og leveringsfleksibilitet.
25. Logistisk effektivitet
• Gab-analyse af logistisk effektivitet
- En Gab-analyse er en sammenligning af et opstillet mål med faktiske
præstationer.
- En Gab-analyse kan udarbejdes på alle de områder, hvor der er opstillet
mål for præstationen.
• Benchmarking af logistisk effektivitet
- Ved benchmarking sammenlignes egne præstationer med andres
tilsvarende præstationer (best practice).
24. Logistisk effektivitet
• Benchmarking
- Intern benchmarking
- sammenligning mellem afdelinger I virksomheden eller mellem
virksomheder i en koncern.
- Ekstern benchmarking
- sammenligning med de bedste virksomheder inden for samme
branche fx konkurrenter.
-Funktionel benchmarking
- sammenligning med de bedste virksomheder på området
uafhængig af branchetilhørsforhold.

similar documents