ברוך לבנון - הארגון הישראלי למימון המונים | ISCA

Report
‫מימון המונים כמשאב לאומי‬
By the people For the people
‫ברוך לבנון‬
[email protected]
054-430 7272
‫סדר הדברים‬
‫•‬
‫תמצית מסמך העמדה של ‪ + ISCA‬רקע לשלושת נושאי הדיון‪.‬‬
‫•‬
‫דיון בשלושה נושאים חשובים במיוחד למימוש מימון המונים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בדיקה‪/‬אימות הפרוייקט – בודק ו‪/‬או משקיע מנוסה‪.‬‬
‫(התחליף לברוקר‪,‬התשקיף‪ ,‬בודק המקצועי)‬
‫למה ‪? ISCA‬‬
‫הפסקה‬
‫‪ -‬ברוך לבנון‬
‫‪ -‬ברוך לבנון‬
‫‪ -‬דן מרום‬
‫‪.2‬‬
‫נושא הבטחונות‪/‬ערבויות ומימושם במנגנון הלוואות במימון המונים‬
‫ שי דיל‬‫לעסקים ולמשקי בית‬
‫‪.3‬‬
‫סוג המניות במנגנון מימון המונים‪ -‬זכויות‪ ,‬נציגות‪ ,‬ממשל תאגידי‪,‬‬
‫ יוחאי בן‪-‬חיים‬‫חיות תיפעולית ופיננסית של החברה המגייסת‬
‫‪? What next‬‬
‫‪ -‬ברוך לבנון‬
‫הארגון הישראלי למימון המונים‬
‫אימוץ גישה הוליסטית‪,‬‬
‫כלל מגזרית‪ ,‬לקידום‬
‫תעשיית מימון המונים‬
‫כאמצעי מימון‬
‫אלטרנטיבי לתועלת‬
‫הכלכלה והחברה בישראל‬
2
1
4
3
‫מימון המונים ‪ -‬מהפכה בהתהוותה‬
‫תשתיות אינטרנט‬
‫ותקשורת‬
‫ת‪.‬ז דיגיטאלית‬
‫חתימה דיגיטאלית‬
‫מאגרי מיידע‬
‫שרתים‪/‬ענן‬
‫תוכנות ייעודיות‬
‫חוקים ותקנות‬
‫לתיפעול‪ ,‬בקרה ואכיפה‬
‫טכנולוגיה‬
‫רגולציה‬
‫שקיפות‬
‫דירוג אשראי‬
‫תמריצים‬
‫תאימות בינ"ל‬
‫תחרות הבנקים‬
‫הריכוזיות במשק‬
‫חינוך שוק‬
‫מיתוג‬
‫מודעות ואמון‬
‫מודלים עסקיים‬
‫תקן של התעשיה‬
‫חינוך שוק‬
‫מסמך עמדה‪/‬הצעה ראשונית‬
‫(גרסה ‪ 001‬פורסמה באוקטובר ‪)2013‬‬
‫מצפן לתעשית מימון המונים‬
‫תוך ניצול מייטבי של טכנולוגיה ותשתיות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הצעה של שלד רגולטורי‪ .‬רק תחילתו של תהליך‬
‫התאמה להעדפות המדינה – מיקוד בפרופיל המתאים של עסקים וצורת המימון‬
‫נדרשת גם תוכנית הטמעה לאומית‬
‫טכנולוגיה > רגולציה חכמה‬
‫פתיחות מחשבתית > רגולציה רחבה לטווח ארוך‬
‫ישראל כמובילה עולמית‪ :‬טכנולוגית ורגולטורית‬
‫הגורמים הממלכתיים הקשורים למימוש;‬
‫רגולטורי‪ ,‬תשתיות‪ ,‬תפעול ואכיפה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הכנסת‬
‫משרד הכלכלה‬
‫(הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים‪ ,‬המדען הראשי‪ ,‬מרכז ההשקעות)‬
‫משרד האוצר (אגף התקציבים‪ ,‬מס הכנסה‪ ,‬רשות התקשוב הממשלתי)‬
‫רשות ניירות ערך‬
‫בנק ישראל (המפקח על הבנקים‪ ,‬החטיבה לטכנו' מידע)‬
‫משרד המשפטים (הרשות לאיסור הלבנת הון‪ ,‬הרשות למשפט טכנו' ומידע)‬
‫משרד ראש הממשלה (המועצה לתכנון כלכלי)‬
‫גורמים מעורבים‪:‬‬
‫• הארגון הישראלי למימון המונים – ‪ISCA‬‬
‫(ספקי שירותים מקצועיים‪ :‬עו"ד‪ ,‬רו"ח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,FinTech ,‬‬
‫פורטאלים למימון המונים)‬
‫• ארגונים סקטוריאליים רלוונטיים‬
‫(תעשיה‪ ,‬מסחר‪ ,‬שירותים‪ ,‬היי‪-‬טק‪ ,‬עסקים חברתיים ועמותות)‬
‫• ארגונים פיננסים ובתי השקעות‬
‫המצפן ‪ 7 -‬כללי הזהב של תעשיית מימון המונים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫לתת לחוכמת ההמונים לנצח‬
‫שילוב "בודק או משקיע מנוסה"‬
‫‪ 3‬הגבלת הסיכון‬
‫‪ 4‬ניהול הכסף על ידי גופים מפוקחים‬
‫‪ 5‬שקיפות תהליכים ואינפורמציה‬
‫‪ 100% 6‬דיגיטל ואינטרנט‬
‫ויטאליות (חיוניות) עסקית של‬
‫‪ 7‬הפלטפורמות למימון המונים‬
‫עקרונות ההצעה של ‪ISCA‬‬
‫א הגבלת הסיכון‬
‫הסיכון‬
‫הגבלת‬
‫ועל המגייס‬
‫המשקיע‬
‫א על‬
‫על המשקיע ועל המגייס‬
‫בקרה ואכיפה ממוחשבת‬
‫ואכיפה ממוחשבת‬
‫בקרהאמיתי‬
‫בזמן‬
‫בזמן אמיתי‬
‫ב‬
‫ב‬
‫אימות המגייס והפרוייקט‬
‫אימות המגייס והפרוייקט‬
‫א‪ .‬זהות ואמינות פיננסית‪,‬‬
‫זהותועיסקי‬
‫א‪.‬אישי‬
‫ואמינות פיננסית‪,‬‬
‫ויכולת ביצוע‬
‫היתכנות‬
‫ועיסקי‬
‫ב‪ .‬אישי‬
‫חברתי‬
‫עיסקית‪/‬‬
‫ב‪.‬טכנולוגית‬
‫ביצוע‬
‫היתכנות‪/‬ויכולת‬
‫טכנולוגית‪/‬עיסקית‪/‬חברתי‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ניהול ושמירת הכסף‬
‫ניהול ושמירת הכסף‬
‫לא בידי הפורטלים למימון‬
‫המונים הפורטלים למימון‬
‫לא בידי‬
‫המונים‬
‫(‪ )1‬מבוסס על תשתיות טכנולוגיות‬
‫מאגר מאוחד‬
‫הפורטליםלכל‬
‫מאגר מאוחד‬
‫לכל‬
‫הפורטלים‬
‫בשליטה‬
‫בשליטה‬
‫ממשלתית‪)1( .‬‬
‫ממשלתית‪)1( .‬‬
‫מצגים מחייבים‬
‫פרופיל‬
‫השאר;‬
‫בין‬
‫מחייבים (‪)1‬‬
‫מצגים‬
‫פיננסי בנקאי‪.‬‬
‫דירוג אשראי צרכני‬
‫יבוצע על ידי משקיע‬
‫אוידי‬
‫מנוסהעל‬
‫יבוצע‬
‫גורמים‬
‫מנוסה או‬
‫משקיע‬
‫ידי‬
‫המבוקרים על‬
‫המבוקרים‬
‫גורמים‬
‫הרשויות‪.‬‬
‫הרשויות‪.‬‬
‫על‬
‫גורמים‬
‫ידיבידי‬
‫אלא‬
‫(‪)1‬‬
‫מפוקחים גורמים‬
‫אלא בידי‬
‫מפוקחים‬
‫המלצות ‪ISCA‬‬
‫בחירת גורם‪/‬גוף מוביל שינהל את השיח ושיתוף‬
‫הפעולה בין גורמי הממשלה‪ ,‬רשויות‪ ,‬כנסת‪ ,‬ארגונים‬
‫‪ 1‬ומובילים מקצועיים‪.‬‬
‫מוביל לתהליך‬
‫אימוץ כללי הזהב כאסטרטגיה לקידום תעשיית מימון‬
‫‪ 2‬המונים בישראל‪.‬‬
‫המצפן‬
‫הובלה של מהלך עצמאי ומקורי‪ ,‬מבלי להמתין למודלים‬
‫‪ 3‬לחיקוי ממדינות אחרות‪.‬‬
‫תכנון וביצוע ‪ASAP‬‬
‫בחירת אבן הדרך הראשונה בטווח הקצר‪ ,‬שלב ראשון‬
‫‪ 4‬בתוכנית הכוללת והיערכות לקראת תאריך יעד לביצוע‪.‬‬
‫ההצלחה הראשונה‬
‫תמיכה בתהליכים ומוסדות קיימים ותשתיות זמינות‪,‬‬
‫‪ 5‬לקידום בטווח הקצר‪.‬‬
‫להשתלב בקיים‬
‫סדר הדברים‬
‫•‬
‫דיון בשלושה נושאים חשובים במיוחד למימוש מימון המונים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בדיקה‪/‬אימות הפרוייקט – בודק ו‪/‬או משקיע מנוסה‪.‬‬
‫(התחליף לברוקר‪,‬התשקיף‪ ,‬בודק המקצועי)‬
‫למה ‪?ISCA‬‬
‫הפסקה‬
‫ ברוך לבנון‬‫‪ -‬דן מרום‬
‫‪.2‬‬
‫נושא הבטחונות‪/‬ערבויות ומימושם במנגנון הלוואות במימון המונים‬
‫ שי דיל‬‫לעסקים ולמשקי בית‬
‫‪.3‬‬
‫סוג המניות במנגנון מימון המונים‪ -‬זכויות‪ ,‬נציגות‪ ,‬ממשל תאגידי‪,‬‬
‫חיות תיפעולית ופיננסית של החברה המגייסת‬
‫‪?What next‬‬
‫‪ -‬יוחאי בן‪-‬חיים‬
‫‪ -‬ברוך לבנון‬
‫דילמת אימות הפרוייקט‪/‬המגייס‬
‫אחריות של גורם מקצועי‬
‫בידי התעשיה וההמון‬
‫אימות הפרוייקט‪:‬‬
‫א‪ .‬זהות ואמינות פיננסית ‪ -‬אישי ועיסקי‬
‫ב‪.‬‬
‫הבודק ו‪/‬או משקיע מנוסה‪:‬‬
‫המקצועי (פרטי או מוסדי)‬
‫איש עסקים‬
‫אנג'ל‬
‫אימות על ידי גורמים מבוקרים‬
‫בודק ו‪/‬או‬
‫כל גוף ממשלתי מקצועי כדוגמת מדען ראשי או‬
‫חממה‪ ,‬או משקיע מוסדי או ארגון פיננסי מוכר‬
‫משקיע‬
‫כדוגמת בנק או חב' השקעות או "משקיע כשיר" או‬
‫מנוסה‬
‫"משקיע מנוסה פרטי" או יועץ השקעות‪ ,‬או הפורטל‬
‫עצמו‬
‫משקיע‬
‫יחיד או לפחות יחיד אחד בקבוצה פרטית‪ ,‬שהיה בעל‬
‫שליטה בחברה מסחרית ריווחית עם מחזור שנתי‬
‫מנוסה‬
‫(לפחות שנתיים) של מעל ‪ 5‬מיליון ש"ח או‬
‫פרטי‬
‫השקעה מצטברת של לפחות ‪ 250‬אלף דולר בשלוש‬
‫חברות לפחות‬
‫בטחונות ומימושם במסגרת מימון המונים‬
‫•‬
‫•‬
‫לווים –לווה פרטי או חברה? הצעה לציבור?‬
‫סוגי בטחונות אפשריים –שטר חוב‪ ,‬ערבים‪ ,‬משכון‬
‫(שעבוד ככל שהלווה הוא חברה)‪.‬‬
‫יכולת מימוש בטחונות – כלל הראיה הטובה ביותר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫חוק חתימה אלקטרונית‪.‬‬
‫הוצאה לפועל או בית משפט‪ .‬הליכים אפשריים ‪ -‬תביעה‬
‫על סכום קצוב‪ ,‬סדר דין מקוצר‪ .‬מסמכים נדרשים להגשה‪.‬‬
‫•‬
‫עו"ד שי דיל‬
‫זכויות הצמודות למניות שתוקצינה לציבור‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫זכויות הצמודות למניות המון‬
‫– רציונאלים בעד ונגד‬
‫– דוגמאות ודיון‪-‬‬
‫• זכות סירוב ראשון‬
‫• זכות הצטרפות‬
‫• זכויות מיעוט – טיפול בנכסים פיננסים‬
‫נציגות‬
‫– רציונאלים בעד ונגד‬
‫היבטי ממשל תאגידי‬
‫– מה מתכולות החוק היום יוחלו על חברות המון?‬
‫– חתכים לעומק הדיווח לפי סוגי חברות‬
‫עו"ד יוחאי בן חיים‬
‫? ‪What Next‬‬
‫המלצות הפורום‬
Thanks !
‫ברוך לבנון‬
[email protected]
054-430 7272
‫מטרת הארגון הישראלי למימון המונים‬
‫לקדם ולעודד את מימון המונים בארץ ובעולם‬
‫למען צמיחה ויציבות כלכלית‬
‫ולמען מוערבות חברתית‬
‫‪By the people For the people‬‬
‫‪ .1‬לקדם מימון המונים באמצעות האינטנט‪,‬‬
‫בכל המגזרים במשק ובחברה הישראלית‬
‫‪ .2‬ליזום קידום תקינה הרמונית ותשתיות לשימוש במימון המונים כגורם‬
‫מימון והשקעות אלטרנטיבי לעסקים קטנים ובינוניים ומשקי בית‪.‬‬
‫‪ .3‬קידום המודעות וחינוך השוק למימון המונים‬
‫‪ .4‬לפעול בשיתוף פעולה עם ארגונים דומים בעולם‪ ,‬במטרה להעצים את‬
‫האפקטיביות של מנגנון מימון המונים ככלי מימון אינטרנטי חוצה גבולות‪.‬‬
‫היכרות אישית עם ‪ 25‬ארגוני ‪ CF‬בעולם‬
‫אורן בר‪-‬און‬
‫אייל שנהב‬
‫איילת טורם‬
‫איתמר מי‪-‬זהב‬
‫אמיר שרף‬
‫ברוך לבנון‬
‫‪E&Y‬‬
‫‪Shenhave‬‬
‫‪KPM‬‬
‫‪Zemah Schneider‬‬
‫‪Tadmor‬‬
‫‪ISCA‬‬
‫גיל רוזנבלום‬
‫‪ISCA‬‬
‫גל הופמן‬
‫‪Shenhave‬‬
‫דורון גרינברג‬
‫דן מרום‬
‫חן טל‬
‫יוחאי בן‪-‬חיים‬
‫יוסי גרוס‬
‫ליאור אבירם‬
‫שי דיל‬
‫שירי שחם‬
‫‪GKH‬‬
‫‪ISCA‬‬
‫‪Deloitte‬‬
‫‪Yigal Arnon‬‬
‫‪GKH‬‬
‫‪Shibolet‬‬
‫‪Naschitz Brandes‬‬
‫‪Yigal Arnon‬‬

similar documents