med fokus på levende billeder - final

Report
Ny mediepædagogik - med fokus på
levende billeder
9.september 2012
GiveMeFive
Udgangspunkt
• Billedmedier er en grundlæggende måde, hvorpå vi
forstår og navigerer i verden
• Billedmedier er særlige udtryksformer, sprog og
fagligheder
• Billedmedier er synsmåder, fortolkninger og
læringsmønstre
• Fokus skal rettes mod de enkelte genrer, æstetik og
formsprog
• Der skal udvikles et helt andet udsigtspunkt, som sikrer
en bred mediebaseret kultur- og læringsforståelse
Mediepædagogik
… defineres som et dynamisk begreb, der til
stadighed reflekterer over sammenhængen
mellem børn, unge og medier, og som udvikles
i spændingsfeltet mellem mediepædagogisk
praksis, mediepædagogisk empiri og
mediepædagogisk teori …
(Læring med levende billeder, s. 60)
Perspektiver
http:[email protected]/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%2
0(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf
Børns og unges mediebrug
•
•
•
•
•
•
•
Digitale og mobile medier er i fokus
Medier, formater og aktiviteter blandes - konvergens
Primær og sekundær mediebrug - kulissemediebrug
Kommunikation, information og oplevelse
Lukkede og åbne platforme og sociale sites
Mediering og remediering
Medialisering: Indirekte og direkte
Den pædagogiske dagsorden udfordres
Lærer
Mediepædagogisk udfordring
Skolens
læringskultur
Undervisning
Elev
De fem benspænd …
• Hvordan understøttes pædagogisk praksis?
• Hvordan udfordres den pædagogiske
dagsorden?
• Hvordan udfordres fagforståelsen?
• Hvordan udvikles nye måder at lære på?
• Hvilke særlige ressourcer er levende billeder i
den forbindelse?
De fem udfordringer…
Det mediepædagogiske håndværk
UNDERVISNINGENS
MEDIALISERING
Undervisningsdesign
(lærer)
Læringsdesign
(lærer+elever)
Almen didaktik
Fagdidaktik
Mediedidaktik
Almen didaktik
Fagdidaktik
Filmdidaktik
Pædagogisk praksis
MEDIEPÆDAGOGISK
HÅNDVÆRK
Teknik og udstyr
Håndværk, æstetik
og formsprog
Martin Brandt-Pedersen: Læring med Levende billeder, kap.4
Ny praksis?
Vidensformer
Digitale medier
supplement
Iscenesættelser
Håndtering af software og hardware,
(kontekstfjerne) kurser
Praksis
Kvalifikationer
Digitale medier
som integration
Erfaringer med medier i en
undervisningskontekst, understøttelse af
pædagogisk praksis
Fag og fagligt indhold planlægges,
gennemføres og evalueres på nye måder,
udfordring af mediepædagogisk og didaktisk praksis
Samfundets og undervisningens
medialisering, hverdagskultur
Kompetencer
Digitale medier
som udfordring
Digitale medier
som kultur
Eksperimenter
Kultur
Det filmpædagogiske håndværk
• Eksperimenter med fokus på æstetik og
formsprog
• Eksperimenter med brug af enkelt og
funktionelt udstyr
• Eksperimenter med fokus på håndværket:
analyse, dokumentation og produktion
Hva’ med zig-zag modellen?
Analyse af medieproduktion
Medieproduktion
Analyse af elevproduktion
Elevproduktion (øvelser)
Analyse / Produktion
4. Analyse af professionelle produktioner:
- vurdere
- tolke
- forstå
- drøfte
- opleve
3. Elevproduktioner:
Analyse ift. genre,
fortælleteori, målgruppe.
Selvevaluering
2. Analyse af professionelle produktioner
- vurdere
- tolke
- forstå
- drøfte
- opleve
1. Elevproduktioner:
Elementær analyse ift. genre,
fortælleteori, målgruppe.
Selvevaluering
Den mediefaglige kanon
-Kommunikation og medier
-Mediehistorie og –institutioner
-Mediemodtagerer
-Medietyper og medietekster
-Elevproduktion
Andreas Binggeli, Christina Jørgensen og Lasse Remmer:
Filmværktøjskassen – en mediefaglig førstehjælpskasse,
Den pædagogiske diplomuddannelse, 2008
Progression
UDVIKLINGSPROJEKTET
SVENDBORG KOMMUNE 2011-2013
Hver skole bedes indsende 1 til 3 korte, uredigerede videooptagelser
(af max. 5 min. varighed), der belyser arbejdet med de udvalgte digitale værktøjer sammen med elever og lærere.
Vigtigt: Hver video indledes med en meget kort præsentation af:
skole, matrikel, klassetrin og tema (fag/emne/projekt).
Video(erne) kan optages på mobiltelefon, videokamera eller iPad.
Gør hvad der er nemmest for jer. Jeres video streames direkte på den fælles private Bambuserkanal. Det er således
kun deltagerne i projektet samt Ole og jeg der kan se jeres optagelser.
Giv filen en titel der indeholder skolens navn og temaet.
Videoerne benyttes som udgangspunkt for en senere vejledning sammen med Ole og Merete.
Deadline: d. 3.februar 2012
Opskrift:
Gå ind på www.bambuser.com
log på med fælleskoden:
Username: xxxxx
Password: xxxxx
Installer en BambuserApp på en smartphone, eller brug videokamera eller…, optag, læg jeres video som Privat.
http://ordtilbillede.blogspot.com/
Projektorganiseret undervisning
Faglig læsning
Visuelle værktøjer
Mediestok - pejlemærker i en mediebaseret
undervisning
Målsætning
Mindmeister
Voice Thread
Tiki toki
Timetoast
Indsamle
Bearbejde
Formidling
Google
YouTube
Bambuser
Smartphone
Tablet
Dropbox
IPhoto
Mindmeister
Cloud office
Moviecut
Lydstudie
Google docs
Excel
iMovie
Moviemaker
Bookcreator
Skoletube
YouTube
Prezi
Wix
Slidemaker
Animoto
Screenomatic
Issuu
Keynote
Glogster
Powerpoint
QR-koder
Evaluering
E-Blog
Skoleblogs
SPØRGSMÅL (I)
• Hvordan skal filmpædagogisk arbejde udvikles
(kultur, medier og læring) ?
• Hvordan skal filmpædagogisk arbejde organiseres
(tid, sted og rum) ?
• Hvilke former for vejledning skal udvikles
(roller og relationer)?
SPØRGSMÅL (II)
• Hvorledes iscenesættes filmpædagogisk arbejde
(øvelse, produktion, analyse, dokumentation)?
• Hvorledes arbejdes filmpædagogisk i en digitaliseret og
netbaseret kultur (digital kultur, film 2.0)?
• Hvorledes sikres filmfagligheden i en pædagogisk
praksis?
• Er progression som begreb brugbart i den forbindelse?
SPØRGSMÅL (III)
• Hvorledes iscenesættes mediedidaktisk arbejde i dansk
(øvelse, produktion, analyse, dokumentation)?
• Hvorledes arbejdes mediedidaktisk i en digitaliseret og
netbaseret kultur (digital kultur, film 2.0)?
• Hvorledes sikres mediefagligheden i en danskfaglig
praksis?
• Hvorledes udvikles det innovative læringsperspektiv?

similar documents