modul_4_-_professionel_udv__i_det_nye_bibliotek

Report
Professionel formidling
Personlig udvikling i
Det nye bibliotek
SUPPLEMENT AS
Hvordan formidler du?
Tankpasserpædagogik contra
deltagerorienteret pædagogik
2
Forskellig typer viden
”Det er fordi…”
Eksplicit
viden
”Det troede jeg,
at du vidste…”
Implicit
viden
”Fordi… sådan er
det bare”
Tavs
viden
3
Videns dna
Let
Enkelt
Konkret
Personlig
Situations
bunden
Lav status
Tilgængelighed
Kompleksitet
Abstraktionsniveau
Personafhængigt
Situationsbunden
Status
Svært
Komplekst
Abstrakt
Kollektiv
Situations
uafhængig
Høj status
4
Kompetencemodel
Ubevidst
Inkompetent
Kompetent
Du kan ikke, men
du ved ikke, at du
ikke kan.
Du er fantastisk
uden at tænke over
det – ”det sidder
på rygmarven.”
Bevidst
Du ved, at du
ikke kan
Du ved du kan,
men det kræver al
din koncentration
5
Formidlingens fire faser
Planlægning
Situationsanalyse,
formål,
målsætninger
Tilrettelægning Indsamling af stof,
struktur, indhold,
metode, midler, PR
Gennemførelse
Evaluering
Feedback
6
Planlægning
• Situationsanalyse:
Hvem er modtager?
– Interesser, forudsætninger,
forventninger, behov?)
• Formål:
Hvilke budskaber skal stå lysende klart
efter læringen?
– Skabe eftertanke/ny viden
– Vække/provokere/holdningsbearbejde
– Handling/færdigheder
7
Formål
•Viden
•Holdninger
•Færdigheder
8
Den pædagogiske
triangel
Indhold
Formidler
• Faglighed
Deltager
• Forventninger
• Kompetence
• Forudsætninger
• Vaner
• Vaner
9
Du bør altid vide:
• Formålet – Hvad skal de lære?
• Metoden – Hvordan skal de lære?
• Motivationen – Hvorfor skal de lære?
10
Motivation
 Klarlægge formålet med
læringen
 Vække den lærendes
nysgerrighed
 Give mulighed for at det
lærte kan blive effektiviseret
og eksemplificeret.
11
Forståelsesværktøjer
• Forklaring (Selve pointen)
• Eksempler
• Øvelser
• Dialog
• Visualisering
• Storytelling
12
Forståelsesværktøjer
Dialog
Funktion:
• Klima – good vibrations
-læg dialogen tidligt (=interesse for den lærendes
mening)
• Justering - kontrol af budskabets opfattelse
-minimum: mulighed for spørgsmål
• Forståelsesproduktion
- deltage i mini-analyser  selv finde pointerne
- holdningsbearbejdning nødvendiggør samspil
- accept  langtidseffekt
13
Forståelsesværktøjer
Dialog
Dialogteknik:
• Planlægningsfasen
- formål med dialog
• Igangsættelsesfasen
- start tidligt: præcise spørgsmål
- skab tryghed: fra lukkede til åbne spørgsmål
- tålmodighed: giv tid til at tænke – og svare
• Processen
- tages alvorligt: lyt, brug svarene – også i
opsamlingen.
14
Forståelsesværktøjer
Visualisering
Funktion:
• Hukommelse
• Forståelse
Visualiseringsformer
- Ord og tal
- Grafer
- Modeller
- Skemaer
- Mindmap
- Tidslinie
15
At fortælle en
god historie…
Forskellige fortælle
former
• Episk: fortællingen om, nu skal I høre
hvordan min veninde…
• Bevisførelse: historien om hjernen og de to
døre, har I mødt nogle biler? Bevis for at
der er to døre…
• Visuel: forestil dig, at hjernen er som en
skov, hver gang du tramper en sti….
• Analogi: Man kan sige det er ligesom
når….
Retoriske appelformer
Logos = logisk bevisførelse via klassisk
argumentation
Patos = appel til modtagerens følelser
Etos = appel med vægt på afsenderens
troværdighed og karakter
De fleste af os
har mødt en
kedelig
formidler i
vores liv…
Fra hjerne til hjerne
– det var lettere med USB…
Hjernestammen
Overlevelse
Limbiske system
Følelser
Neo-cortex
Tænkning
Hvad er en god
historiefortæller?
Information:
Objektiv
Uddybende
Rationel
Kommunikation:
Subjektiv
Simpel
Følelsesbetonet
”Storytelling is the
ancient art of
conveying real or
fictitious events in
words, images,
and sounds”
Storytelling har
altid eksisteret, det
er gennem
storytelling at
vores kultur findes
Hukommelse
Identifikation/relation
Identitet
Pædagogisk
Overskueligt
Fælles værdier
Meningsdannende
historier
Story telling som
marketingværktøj
Vaskepulver
Lars Larsen
Fakta
SAS
Toms
Squash
Det handler
om at finde
de gode
historier
Historien bliver god
hvis den:
…er godt struktureret
så modtageren kan forstå
forløb og pointe
…bliver godt fortalt….
så modtageren kan fokusere
på at lytte og forstå
Aktant modellen
Mål
Modstand
Hjælper
Hovedperson
Historie opbygning
Fang
At ære udtalt
begrundet
publikumsmotiv
Fasthold
Argumentation
s
-fasen
Frys
Forløs
Løsningen
Spænding
Gruppearbejde I
• Brug nogle minutter på at
gennemgå din historie i forhold
til modellen
• Gå sammen to og to hjælp
hinanden med at strukturere
jeres historier
Kommunikations
modellen
Budskab
Afsender
Relation
Timing
Modtager
35
4 x 20 reglen
Øverste 20 cm
Første 20 ord
Første 20 skridt
20 indledende sekunder
7 gode vaner
•
•
•
•
•
•
Vær engageret
Brug øjenkontakten aktivt
Kom godt fra start
Tal med overbevisning
Langsomt og nærværende
Varier – styrke, stemmeleje og
hastighed
• Hold pauser
Det første
indtryk…
Kommunikationsdiagrammet
7% ord
38%
stemmeføring
55% kropssprog
Kropssprog
• Find din hvileposition – hvad
er behageligt?
• Overensstemmelse mellem
kropssprog og budskab
• Øvelse øvelse og øvelse
Start med alle
Find kontakten – eller rettere skab
den
Kig rundt lad øjnene vandre
Undgå at favorisere
Din stemme
38% af
budskabet
Forestilling /
Erindrings-rum
Emotionelle
rum
70%
5%
Brug øjnene
Nærværs-rum
25 %
Stemme og stemning
• Der er stor forskel på at øve
med og uden stemme
• Hvad skal din stemme
signalere?
• Vejrtrækningen
• Påvirkning af din stemme
• Hvad du indtager
Gruppearbejde II
• I grupper
• Vælg en person, som giver dig
feedback
• Fortæl hver jeres historie med
fokus på de gode råd
• Efter fortællingen skal alle
undtagen feedbackpersonen
(som tager notater) sige én ting,
som de synes var særlig godt
Feedback
• Sig hvad der virkede særlig godt
– vær konkret når du giver
feedback – så virker det
bedre….
• Giv som afslutning et godt råd,
som du mener ville kunne gøre
historien / fremlægningen endnu
bedre (set ud fra hvad I har lært
i dag)
•
49
Buddy øvelse:
Fortæl din historie fra dagens øvelse til din
buddy og få feedback på:
• Struktur / Rød tråd
• Indledning
• Stemmeføring, kropssprog, mimik
• Afslutning
• Hvad gør din historier ved mig?(nysgerrig,
glad, bekymret, tændt, forarget)
50

similar documents