LBS(Location Based Services)

Report





Jsou služby stojící na určení polohy uživatele (většinou přes
GPS, ale i dle mobilního signálu, či Wi-Fi)
V dnešní době se jedná
především o služby spojené
s chytrými telefony
LBS zjistí geografickou pozici
našeho mobilního zařízení a
na základě tohoto zjištění
nám nabídne různé služby
Např. tedy můžeme v
cizím městě zjistit, jaké
jsou poblíž zajímavé památky,
kde se dá dobře najíst apod.
Důležité pojmy jsou geopositioning,
sítě internet, mobilní mapy,
geoprostorový web


Je způsob, jak určit svou současnou pozici
Způsoby určování polohy:
› GNSS (Globální družicový navigační systém)
 Nejpřesnější
› Systém GSM triangulace
 mobilní zařízení komunikuje se stanicemi v nejbližším
v okolí a příjmem signálu nejméně 3 stanic určí
polohu
› Wi-fi síť
 2 způsoby určení:
 Databáze pozic wi-fi sítí (podobné systému GMS)
 Pomocí IP adresy
 Nejméně přesné

Možnosti připojení mobilního zařízení:
› Přes wi-fi
 Zadarmo v restauracích, kavárnách, školách
 Výhoda - rychlejší
 Nevýhoda - né vždy
dostupná
› Přes mobilního
operátora
 Nevýhoda - placené

Mapy na internetu se mohou
dělit na dvě kategorie:
› Náhledové
› Interaktivní
Důležité pro LBS jsou mapy
interaktivní
 Vlastnosti interaktivních map:

› lokalizace mapové oblasti
›
›
›
›
(vyhledání komunikace, katastru,
městské části, restaurace,sportoviště...)
manipulace s mapovým výřezem (posun výřezu,
zvětšování/zmenšování mapy)
zapínání/vypínání viditelnosti základních grafických vrstev
identifikace viditelných mapových prvků a zobrazení nalezených
informací připojených k identifikovanému objektu
jednoduchá manipulace s grafickými objekty (změna polohy
bodového prvku, změna vybraných grafických atributů)


Je integrovaná sbírka geograficky souvisejících
webových služeb a dat, která pokrývají víc
právních řádů a geografických oblastí
Je tvořen velkým množstvím otevřených
standardů a standardizovaných technologií:
› GML(geografický značkovací jazyk)
 Podporuje jak sdílení tak integraci geografických dat
› JPEG 2000
 Řeší kompresi obrázků
› Hermes
 Rámec pro řízení a správu geolokačních dat

Color
› Dost přesně nás lokalizuje a stejně tak lidi cca do 30m
kolem nás, kteří mají tuto síť také zapnutou
› Po zapnutí můžeme vyfotit
a publikovat fotku, která
se zobrazí všem lidem
v okolí, ať už je známe
či ne

Foursquare:
Nejpoužívanější geosociální sítí
Založená v roce 2009
Je založena na tom, že komunikujeme s přáteli
Možnost propojení s Facebookem nebo Twitterem
Aplikace, kde můžeme tzv. checkinem dát přátelům vědět, kde
zrovna
jsme
› Checkinem můžeme
získavat body a tak
soutěžit s ostatními
kamarády nebo
např. dostat zdarma
nápoj od restaurace,
že jsem se u ní
checknul (reklama
pro restauraci)
›
›
›
›
›

Gowalla
› Podobná Foursquare, ale méně
rozšířená
› Je rozhodně hravější a graficky
zajímavější
› Můžeme sbírat virtuální
předměty, které se dají vyměňovat
a kamarády (tvz. virtuální geocashing)

Facebook place
› Není primárně určen pro mobilní zařízení
› Oproti aplikacím Foursquare a Gowalla nemusíme být na tom
onom místě, ale klidně stovky kilometrů daleko
› Např: můžeme si přidat k fotkám odkud jsou a poté zobrazit na
mapě

Google Latitude
› můžeme na google mapách zjistit pozice svých kamarádů

Twitter Geo

My tracks
› zaznamenává naši trasu pomocí GPS, řekne
nám naši současnou rychlost i průměrnou
rychlost, nadmořskou výšku, převýšení i délku
trasy, kterou jsme
urazili
› vše si můžeme
uložit a sdílet
s přáteli na
Google mapách

Wikitude web browser
› Zajímavá aplikace, obzvlášť pro cestovatele
› Na náměstí či jakémkoliv jiném veřejném místě si
zapneme
aplikaci, zvolíme,
co všechno chceme
ukázat, na displeji se
objeví obraz z
fotoaparátu a
k němu popisky,
jak se budovy či
jiné zajímavosti
v okolí jmenují
LBS se dají využít i pro záchrannou
službu(jak záchranáři na horách, tak
záchranáři ve městě, hasiči, policie)
 Největší a v podstatě i jedinou
nevýhodou je ztráta soukromí =>
informace o naší poloze je výhodná
zejména pro zloděje

I. Levová : Location based service
(Bakalářská diplomová práce), Brno 2011
 http://en.wikipedia.org/wiki/Locationbased_service


similar documents