Wat is GOn? - Ten Desselaer

Report
GOn
=
Geïntegreerd onderwijs
Geïntegreerd
O Betekent “Samenvoegen”
O Geïntegreerd onderwijs =
buitengewoon onderwijs en gewoon
onderwijs samenvoegen.
O Samenwerking van buitengewoon onderwijs
en gewoon onderwijs.
O Een lkr van het buitengewoon onderwijs
komt naar je “nieuwe” school om jou en lkrn
te helpen waar nodig.
Wat doet een Gonbegeleider?
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Jou leren kennen
Jou helpen en tips geven
De leerkrachten op school helpen
Soms mee op uitstap
Uitleg geven in de klas, als nodig
Problemen oplossen
Met je ouders praten
Helpen met vrienden maken
…
= jouw vertrouwenspersoon
= soort van coach (~voetbalcoach)
Wanneer komt een
Gon-begeleider ?
• 1e keer: kennismaking bij je thuis
• 1 of 1,5 lesuur per week individuele
begeleiding. (= 50 of 75 minuten)
• Tijdens de les of tijdens de speeltijd
(samen af te spreken)
Waar gaat de
begeleiding door?
• Je gaat samen met je begeleider naar een
lokaal waar het rustig is.
• De eerste keren komt hij/zij in de klas
observeren.
Gon als
vertrouwenspersoon
• Eerst leren jullie de school en elkaar kennen
(spelletje spelen, beetje vertellen, hobby’s,
wandeling in de school…)
• Vertellen als er een probleem is en een
oplossing zoeken
• Kennismaking met nieuwe vrienden
Gon en organisatie
• Agenda overlopen
• Boekentas in orde houden
• Samen een studieplanning maken
• Hulp bij het in orde brengen van je
cursussen
Gon en verduidelijken
• Uurrooster verduidelijken
• Schoolreglement samen bekijken
Gon en hulpmiddelen
• Eventueel een “buddy” zoeken
• Langer werken tijdens examens
• Examentips geven
Gon en overleg
• Gon-begeleider heeft regelmatig overleg met
de leerkrachten en je ouders
• 3 vergadermomenten per jaar met
leerkrachten en ouders.
Waarom met de
juf/meester praten?
• Uitleg geven over je sterktes en
•
•
•
•
•
moeilijkheden
Tips geven
Misverstanden proberen te vermijden
De juf/meester kan aan de Gon-begeleider
uitleggen wat je moet studeren en/of hoe
je een taak moet maken
Uitstapjes bespreken en voorbereiden
Om te helpen
Waarom met je ouders
praten?
• Je ouders kennen jou heel goed, zo leren
•
•
•
•
we je ook beter kennen
Soms hebben je ouders ook vragen over
de school
Hoe zijn je resultaten?
Om te helpen
…
Heb je nog vragen?
Je mag je vragen mailen naar:
O Je GOn-begeleider
O [email protected]
O [email protected]

similar documents